Renáta Šlapanská

Nie všetky príjmy, ktorými môže človek na Slovensku disponovať, sú zdaniteľné. Zákon o dani z príjmov, konkrétne jeho § 9...
Čítať viac
Na Slovensku existuje viacero pracovnoprávnych vzťahov a foriem podnikania. Zďaleka najvyužívanejším je takzvaná závislá činnosť, teda zamestnanie. Na druhom mieste...
Čítať viac
V istých prípadoch fyzickým osobám – nepodnikateľom nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu. Aj napriek tomu sa...
Čítať viac
Mnoho Slovákov cestuje za hranice nášho štátu s vidinou lepšieho zárobku. Niet sa čo čudovať, aj v rovnakých profesiách sú...
Čítať viac
Určite ste sa už stretli so spojením daňové tajomstvo. Ak nie pri práci, tak minimálne v médiách. Viete však, o...
Čítať viac
Medzi výhody živnosti, ako typu podnikania, patrí nepochybne aj uplatňovanie paušálnych výdavkov. Ide o priamy spôsob toho, ako možno ušetriť...
Čítať viac
Od 1. januára 2022 je na Slovensku zavedený takzvaný index daňovej spoľahlivosti, nazývaný aj ako verejný index. Viete, o čo...
Čítať viac
Každá jedna účtovná jednotka na Slovensku má povinnosť ku koncu účtovného obdobia vystaviť takzvanú účtovnú závierku. Ide o pomerne komplexný...
Čítať viac
V ponuke účtovníckych spoločností môžu zamestnávatelia nájsť aj službu, ktorá sa zvyčajne uvádza pod názvom vedenie miezd a personalistiky. Personálna...
Čítať viac
Uplatnením daňových bonusov a nezdaniteľných častí základu dane, respektíve odpočítateľných položiek, si môže fyzická osoba znížiť daň aj o stovky...
Čítať viac