Vedenie jednoduchého účtovníctva

Spoľahnite sa na odborné postupy účtovania jednoduchého účtovníctva a bezchybné výkazy

Kontaktujte nás
Obrázok
Obrázok

Zverte vedenie jednoduchého účtovníctva na účtovných profesionálov z Necto s.r.o. a ešte viac sa sústreďte na svoje podnikanie. Spoločnosť Necto s.r.o. sa zaoberá komplexnými službami v oblasti vedenia jednoduchého účtovníctva, spracovania výkazov jednoduchého účtovníctva a vedenie peňažného denníka.

So sídlom v Bratislave sme pripravení prevziať na seba bremeno spracovania a vedenia vášho jednoduchého účtovníctva. Máme dlhoročné skúsenosti a profesionálnu prax vo vedení a spracovaní jednoduchého účtovníctva a pri práci využívame správne a bezchybné postupy účtovania.

Okrem jednoduchého účtovníctva Bratislava môžete v našej ponuke služieb využiť aj podvojné účtovníctvo, účtovanie daní, či spracovanie miezd a personalistiky.   

Obrázok
Obrázok

Čo zahŕňa vedenie jednoduchého účtovníctva?

 • Vedenie peňažného denníka jednoduchého účtovníctva
 • Tvorenie výkazov jednoduchého účtovníctva
 • Správne a overené postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku
 • Evidencia zásob
 • Vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankovom účte
 • Vedenie iných pomocných kníh v rámci jednoduchého účtovníctva
 • Spracovanie účtovnej závierky a vyhotovenie výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch Komplexnú daňovú agendu
 • Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek
 • Ako súčasť vedenia jednoduchého účtovníctva poskytujeme klientovi bezplatne bežné odborné konzultácie
 • Na požiadanie klienta sa zúčastňujeme daňových kontrol

Zaujíma vás cena vedenia jednoduchého účtovníctva vo vašej firme? Pozrite sa na cenník účtovných služieb Necto s.r.o.

Máte záujem?
Kontaktujte nás

  Spätná väzba našich zákazníkov