Jednoduché účtovníctvo: Na čo slúži peňažný denník?

Obrázok článku: Jednoduché účtovníctvo: Na čo slúži peňažný denník?

Jednoduché účtovníctvo: Na čo slúži peňažný denník?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Základným pilierom jednoduchého účtovníctva je peňažný denník. Jeho vedenie nie je nič náročné a väčšina podnikateľov ho zvládne obhospodarovať počas roka vo vlastnej réžii. Zároveň je hlavným podkladom pre účtovníka, pri podaní daňového priznania.

Čo je peňažný denník?

Možno ho charakterizovať ako hlavnú účtovnú knihu pri vedení jednoduchého účtovníctva. Je to zápis príjmov a výdavkov počas jedného účtovného obdobia. V ideálnom prípade obsahuje všetky účtovné operácie podnikateľa a všetky finančné pohyby. Peňažný denník musí obsahovať informácie o pohyboch na firemných účtoch, ale aj v hotovosti a iné príjmy a výdavky, ktoré sa vzťahujú k daňovému priznaniu.

Ako si správne viesť peňažný denník?

Vedenie peňažného denníka je jednoduché. V základe vám môže byť nápomocné aj stretnutie s účtovníkom alebo účtovnou firmou. Stačí osloviť napríklad účtovnú kanceláriu a na krátkom stretnutí do jednej hodiny sa oboznámite s pravidlami účtovania v peňažnom denníku. Princíp je však jednoduchý. Ak si pozriete nejaký vzor peňažného denníka, tak sa v jeho pravidlách veľmi rýchlo zorientujete. Základom je značenie príjmu, výdavku, zostatku a sumáru. Rozdelíte si aj jednotlivé príjmy, ktoré neovplyvňujú základ dane. Na základe takejto agendy bude aj účtovník na konci roka vedieť ľahko vytvoriť daňové priznanie. Zároveň na základe presnej evidencie aj samotný podnikateľ bude vedieť, ako na tom je finančne.

Čo vyplniť do peňažného denníka?

 V tejto časti sa pozrieme na to, ako vyplniť peňažný denník tak, aby obsahoval všetky potrebné náležitosti.

Ako sme uviedli už vyššie, v peňažnom denníku je potrebné zaznamenať všetky finančné transakcie za konkrétne účtovné obdobie – teda všetky príjmy a výdavky. Akékoľvek pohyby na účtoch, ale aj operácie s hotovosťou v ňom musia byť uvedené aj s dôležitými skutočnosťami.

Vzhľadom na to, že oficiálnou menou na Slovensku je euro, tak všetky transakcie musia byť v eurách – aj keď napríklad uhrádzate tovary a služby mimo Eurozóny, alebo odtiaľ prijímate platby.

Čo by teda mal obsahovať každý jeden záznam? Tieto položky:

  • poradové číslo (nie je nevyhnutné, ale poskytuje väčší prehľad),
  • dátum (spravidla deň a mesiac),
  • číslo dokladu (faktúry, pokladničného dokladu, obdobného interného dokladu),
  • opis finančnej transakcie (či išlo o nákup tovaru/služby, predaj, vklad hotovosti na účet, výber a podobne),
  • výšku transakcie a jej druh (príjem či výdaj z bankového účtu alebo hotovosti),
  • či ide o príjem/výdavok ovplyvňujúci základ dane.

Tieto náležitosti predstavujú minimum toho, ako vyplniť peňažný denník.

Je nevyhnutné dať si záležať na tom, aby všetky transakcie v peňažnom denníku 100% zodpovedali realite, pohybom na podnikateľských účtoch, resp. operáciám s pokladňou. Akékoľvek nezrovnalosti totiž môžu potenciálne spôsobiť problémy pri účtovných závierkach, ale napríklad aj pri daňovej kontrole.

Aké výhody má peňažný denník?

Výhodou peňažného denníka je, že umožňuje úpravy. Netreba sa preto báť, že ak niečo pokazíte, nedá sa to opraviť. Dá. Peňažný denník je totiž len evidencia, nie je to žiadny oficiálny dokument, ktorý by ste niekde odovzdávali. Preto je možné v peňažnom denníku akokoľvek záznamy upravovať, aj spätne pridávať, mazať, meniť a to bez evidencie týchto zmien. Samozrejme, všetky zmeny musia byť doložené, aby boli v poriadku a zdokladované pri prípadnej daňovej kontrole.

Peňažný denník u platcu DPH

Ak je podnikateľ platcom DPH, je peňažný denník rovnako podkladom pre knihu DPH. Kniha DPH vzniká samostatne práve na základe údajov z peňažného denníka. V peňažnom denníku sa potom DPH člení na evidované a zúčtovacie. S tým, ako tieto položky účtovať vám poradí dobrý účtovník.

Ako má vyzerať peňažný denník?

Peňažný denník je možné si zakúpiť hotový ako účtovnú knihu. Prípadne stačí aj veľký zápisník, v ktorom si jednoducho budete značiť pohyby na účte alebo v pokladni a doložíte doklady. Na internete nájdete aj tabuľkové príklady peňažného denníka v Exceli, alebo si ho môžete viesť priamo v účtovnom softvéri. To vám umožní následne aj ľahký export údajov k účtovníkovi po skončení roka.

Poraďte sa s účtovníkom

V prípade, že začínate podnikať alebo potrebujete poradiť s vedením jednoduchého účtovníctva a založením peňažného denníka, stačí, ak sa na nás obrátite. Pomôžeme vám s vysvetlením, ako si viesť peňažný denník, aj s následným podaním daňového priznania na jeho základe, preto nás neváhajte kontaktovať.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár