Zmeny v s.r.o.

Potrebujete vykonať zmeny v s.r.o. a nemáte na to čas? Chcete zmeniť konateľa s.r.o., sídlo spoločnosti, názov s.r.o. alebo urobiť zmeny údajov v Obchodnom registri? Ak neviete ako na to, Necto sa o to postará!

Chcem zmeny v s.r.o.
Obrázok
Obrázok

Zmeny v s.r.o. za vás vykonáme rýchlo, výhodne a presne podľa vašich predstáv bez toho, aby ste s tým mali starosti. Splníme všetky vaše požiadavky a dokumenty odosielame už do 24 hodín. Zmeny v s.r.o. s Necto prebehnú plne bez problémov.

V Necto sa vzdelávame, sme profesionáli a disponujeme mnohoročnými skúsenosťami. Tie ponúkame aj vám a sme vám k dispozícii aj pre zmeny v s.r.o.

Obrázok

Ako prebieha zmena v spoločnosti?

Zmena názvu s.r.o., zmena sídla spoločnosti, zmena konateľa s.r.o. alebo rôzne zmeny v Obchodnom registri? Takto to prebieha:

1

Zvoľte si zmenu

Vyberte si zmenu v s.r.o., ktorú chcete vykonať a vyplňte náš formulár. V Necto sa na to pozrieme a vytvoríme vám nezáväznú objednávku.

2

Platba za služby

Zvoľte spôsob platby za služby a po uhradení vašej objednávky prejdeme k ďalšiemu kroku. Dobrou správou je, že zmeny v s.r.o. prebiehajú online, sú jednoduché a zvládnete ich aj z pohodlia vášho domova.

3

Vyplňte vygenerované dokumenty

Pokiaľ platba prešla, vygenerujeme vám všetky potrebné dokumenty. Poprosíme vás o to, aby ste ich vyplnili. Venujte pozornosť ich správnemu vyplneniu a na záver ich ešte skontrolujte.

4

Podpis dokumentov

Bude potrebné podpísať všetky dokumenty a notársky ich overiť. Ak máte občiansky preukaz s čipom a certifikátom pre elektronický podpis, môžete to vykonať aj online. Pokiaľ nie, bude potrebná osobná návšteva notára.

Elektronické overovanie podpisu urobítena stránke https://zep.disig.sk/Portal

1. Vyberte požadovaný dokument
2. Zadajte voľbu Podpísať

Pred podpísaním je potrebné mať v PC nainštalovaný software, ktorý je dostupný tu https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.

5

Vyhrnieme si rukávy a ideme na to

Doručte nám všetky dokumenty a už je to len na nás. O zmeny vo vašej s.r.o. sa postaráme k vašej spokojnosti – rýchlo, profesionálne a bezstarostne.

Chcem zmeny v s.r.o.

Aké zmeny v s.r.o. môžete vykonávať?

 • Zmena obchodného mena
 • Prevod obchodného podielu
 • Zmena údajov konateľa
 • Pridanie predmetov podnikania
 • Zmena údajov spoločníka
 • Zmena sídla
 • Pridanie spoločníka zvýšením základného imania
 • Menovanie konateľa
 • Odvolanie konateľa
 • Zmena konania

Aká je cena zmien v s.r.o.?

1

Zmena sídla s.r.o.

Zmena sídla spoločnosti je jednou z najčastejších zmien v s.r.o. Pokiaľ ste sa pre ňu rozhodli, máte povinnosť ju ohlásiť. Zabezpečíme všetky potrebné dokumenty a zmenu zapíšeme do Obchodného registra.

Cena je 99 € s DPH.

2

Rozšírenie predmetu činnosti

Pokiaľ chcete rozšíriť pôsobenie vašej s.r.o., pridať predmet podnikania, nové služby musia byť zapísané v Obchodnom registri. Vybavíme vám nové živnostenské oprávnenia a všetko do registra zapíšeme.

Cena je 129 € s DPH.

3

Zmena konateľa s.r.o.

Udiala sa vo vašej s.r.o. zmena na najvyšších miestach? Zmena konateľa s.r.o. je častou zmenou a v Necto sa postaráme o to, aby prebehla bezchybne.

Cena je 99 € s DPH.

4

Zmena spoločníka alebo prevod obchodného podielu

Pokiaľ sa mení spoločník a vykonáva prevod obchodného podielu v podobe jeho predaja alebo pribratia nového spoločníka, zmenu musíte oznámiť. O všetko sa postará Necto.

Cena je 139 € s DPH.

7

Zmena obchodného mena

Zmena názvu s.r.o. tiež patrí k vyžadovaným zmenám. Postaráme sa o to, aby celý proces prebehol správne a všetky úpravy boli zaznamenané.

Cena je 99 € s DPH.

8

Zmena údajov konateľa alebo spoločníka

Pokiaľ potrebujete zmeniť údaje konateľa alebo spoločníka, obráťte sa na Necto. Zmenu je potrebné zapísať do 30 dní a my sa postaráme o to, aby všetko prebehlo hladko.

Cena je 99 € s DPH.

9

Zmena alebo vymenovanie prokuristu

Chystáte sa zmeniť alebo vymenovať prokuristu? Zabezpečíme za vás všetky potrebné dokumenty a zmenu zapíšeme do obchodného registra.

Cena je 99 € s DPH.

10

Zápis KUV (konečného užívateľa výhod)

Ak potrebujete vykonať zápis konečného užívateľa výhod, využite našu ponuku. S Necto sú zmeny v s.r.o. výhodnejšie!

Cena je 128 € s DPH.

Obrázok

Cena zahŕňa:

 • súdny poplatok 50 €
 • prípravu všetkých potrebných dokumentov
 • komunikáciu s úradmi (živnostenský úrad, Obchodný register)
 • zápis zmeny do Obchodného registra
Chcem zmeny v s.r.o.

ZMENY V S.R.O. – FAQ

1

Ako môžem zmeniť obchodné meno s.r.o.?

Ak chcete zmeniť obchodné meno s.r.o., rozhodne o tom valné zhromaždenie. V zápisnici z valného zhromaždenia musí byť spomenuté nové obchodné meno spoločnosti.

2

Aký je postup pri zmene sídla s.r.o.?

Ak chcete zmeniť sídlo spoločnosti, rozhodne o tom valné zhromaždenie. V zápisnici z valného zhromaždenia musí byť spomenuté nové sídlo spoločnosti. Pri novom sídle musíte uviesť užívacie alebo vlastnícke právo, prípadne písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

3

Môžem zmeniť štatutárny orgán s.r.o.?

Áno, v s.r.o. môžete zmeniť štatutárny orgán.

4

Je možné zvýšiť alebo znížiť základné imanie s.r.o.?

Áno, v Necto sa postaráme ako o zvýšenie, tak aj zníženie imania s.r.o. podľa vašich potrieb.

5

Môžem zmeniť predmet podnikania s.r.o.?

Áno. Ak rozširujete svoje podnikanie a chcete pridať ďalší predmet podnikania, v Necto vám s tým pomôžeme.

6

Ako zrušiť s.r.o.?

Pokiaľ chcete zrušiť s.r.o., musí prejsť procesom likvidácie. Na jeho konci bude nielen zrušenie s.r.o., ale aj jej úplný výmaz z Obchodného registra. Pri likvidácii tak spoločnosť úplne zaniká, takisto aj účasť spoločníkov v nej. Celý proces trvá v ideálnom prípade 7 – 8 mesiacov.

7

Aký počet hlasov rozhoduje o zmene obchodného mena spoločnosti s.r.o.?

K zmene obchodného mena s.r.o. budete potrebovať väčšinu hlasov spoločníkov, ktorí sú prítomní na valnom zhromaždení.

8

Kto rozhoduje o zmene obchodného mena spoločnosti s. r. o. pri jednoosobovej s.r.o.?

Pokiaľ máte jednoosobovú s.r.o. a chcete zmeniť jej obchodné meno, rozhodne jediný spoločník, a teda vy.

9

Musí byť na rozhodnutí jediného spoločníka pri zmene obchodného mena spoločnosti s.r.o. overený podpis?

Nie, nemusí.

10

Platia nejaké pravidlá ohľadom zmeny obchodného mena spoločnosti s.r.o.?

Pri zmene obchodného mena s.r.o. musíte dodržať určité pravidlá. Obchodné meno musí byť unikátne a nezameniteľné. Obchodné meno s.r.o. sa nesmie zhodovať ani foneticky. Nesmie tiež poskytovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo predmete podnikania.

11

Koľko trvá zápis zmeny mena obchodnej spoločnosti s.r.o. v Obchodnom registri Slovenskej republiky (ORSR)?

Zápis nového obchodného mena do Obchodného registra trvá 5 až 21 dní.

12

Aké dokumenty je potrebné predložiť pri zmene obchodného mena spoločnosti s.r.o. pri jednoosobovej s.r.o.?

Pri zmene obchodného mena v jednoosobovej s.r.o. je potrebné predložiť Rozhodnutie jediného spoločníka.

13

Aké dokumenty je potrebné predložiť pri zmene mena spoločnosti s.r.o. pri viacosobovej spoločnosti s.r.o.?

Pri zmene obchodného mena vo viacosobovej s.r.o. je potrebné predložiť Zápisnicu z valného zhromaždenia.

14

Je potrebné ohlásiť zmenu obchodného mena s.r.o. sociálnej poisťovni?

Áno, zmenu obchodného mena s.r.o. musíte oznámiť sociálnej poisťovni.

15

Je potrebné ohlásiť zmenu obchodného mena s.r.o zdravotnej poisťovni?

Áno, zmenu obchodného mena s.r.o. musíte oznámiť aj zdravotnej poisťovni.

Máte záujem?
Kontaktujte nás

  Spätná väzba našich zákazníkov