29 novembra, 2022

Nepodanie daňového priznania – trestný čin či priestupok? Hrozí mi pokuta?

Za drvivú väčšinu zamestnancov podáva daňové priznanie ich zamestnávateľ, ak ho požiadajú o vykonanie ročného zúčtovania. Avšak živnostníci, ostatní zamestnanci a iní daňovníci (ak im vznikla […]
29 novembra, 2022

Čo robiť, ak mi odberatelia neplatia faktúry?

Každý, kto podniká, sa počas svojho pôsobenia stretne s neplatičmi. Tlačená či elektronická faktúra ako daňový doklad musí mať jasne definovanú splatnosť. Žiaľ, nie každý ju […]
16 októbra, 2022

Vyplatenie daňového preplatku – kedy mi príde na účet?

Za rok 2020 bol priemerný preplatok na dani na úrovni 254,30 €. Slušná čiastka, čo poviete? Teraz je na mieste otázka, kedy človeku tento preplatok príde […]
16 októbra, 2022

Ktoré sú to príjmy oslobodené od dane?

Nie všetky príjmy, ktorými môže človek na Slovensku disponovať, sú zdaniteľné. Zákon o dani z príjmov, konkrétne jeho § 9 vymenúva všetky, ktoré sú od dane […]
21 septembra, 2022

Porovnanie živnosti a zamestnaneckého pomeru – výhody, nevýhody

Na Slovensku existuje viacero pracovnoprávnych vzťahov a foriem podnikania. Zďaleka najvyužívanejším je takzvaná závislá činnosť, teda zamestnanie. Na druhom mieste je samostatná zárobková činnosť, ináč povedané, […]
21 septembra, 2022

Kedy a komu sa oplatí podať daňové priznanie aj bez vzniku povinnosti?

V istých prípadoch fyzickým osobám – nepodnikateľom nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu. Aj napriek tomu sa to niekedy oplatí. Prečo? Z jednoduchého […]
22 augusta, 2022

Príjem zo zahraničia a daňové priznanie na Slovensku. Platíte daň dvakrát?

Mnoho Slovákov cestuje za hranice nášho štátu s vidinou lepšieho zárobku. Niet sa čo čudovať, aj v rovnakých profesiách sú mzdy neporovnateľné. Mať slušný zárobok je […]
5 augusta, 2022

Čo je to daňové tajomstvo?

Určite ste sa už stretli so spojením daňové tajomstvo. Ak nie pri práci, tak minimálne v médiách. Viete však, o čo ide a aké sú postihy […]
19 júla, 2022

Kedy sa živnostníkovi oplatia paušálne výdavky?

Medzi výhody živnosti, ako typu podnikania, patrí nepochybne aj uplatňovanie paušálnych výdavkov. Ide o priamy spôsob toho, ako možno ušetriť na dani z príjmu. Nie každému […]
9 júla, 2022

Čo je to index daňovej spoľahlivosti?

Od 1. januára 2022 je na Slovensku zavedený takzvaný index daňovej spoľahlivosti, nazývaný aj ako verejný index. Viete, o čo sa jedná? Veľmi zjednodušene povedané, ide […]
20 júna, 2022

Účtovné závierky – všetko, čo potrebujete vedieť

Každá jedna účtovná jednotka na Slovensku má povinnosť ku koncu účtovného obdobia vystaviť takzvanú účtovnú závierku. Ide o pomerne komplexný prehľad o hospodárení a finančných tokoch […]
20 júna, 2022

Mzdy a personalistika – čo zahŕňa ich vedenie?

V ponuke účtovníckych spoločností môžu zamestnávatelia nájsť aj službu, ktorá sa zvyčajne uvádza pod názvom vedenie miezd a personalistiky. Personálna a mzdová agenda patria k alfe […]
16 mája, 2022

Daňové bonusy a odpočitateľné položky: Ako si ich môže uplatniť fyzická osoba?

Uplatnením daňových bonusov a nezdaniteľných častí základu dane, respektíve odpočítateľných položiek, si môže fyzická osoba znížiť daň aj o stovky eur. Tieto formy daňovej úľavy sú […]
16 mája, 2022

Najčastejšie chyby pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby

Aj keď si mnohí z nás podávajú daňové priznanie každý rok, ani tí najskúsenejší sa z času načas nevyhnú chýbam. Ide totiž o rozsiahle a pomerne […]
25 apríla, 2022

Kedy si fyzická osoba – nepodnikateľ musí podať daňové priznanie typu B?

Je zaužívané, že na Slovensku zamestnanci podávajú buď daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typu A (DPFOA), alebo za nich zamestnávateľ vykoná takzvané ročné […]