Odvody do Sociálnej poisťovne: Aká je hranica príjmov živnostníka?

Obrázok článku: Odvody do Sociálnej poisťovne: Aká je hranica príjmov živnostníka?

Odvody do Sociálnej poisťovne: Aká je hranica príjmov živnostníka?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

S podnikaním prichádza aj povinnosť platiť odvody. Odvody do Sociálnej poisťovne sa každoročne zvyšujú a ich neplatenie vás môže dostať na zoznam dlžníkov. Aké sú minimálne odvody SZČO 2024, aká je hranica príjmu pre odvody do Sociálnej poisťovne v 2024 a ako platiť odvody do Sociálnej poisťovne? Na to sa pozrieme v tomto článku.

Nezaplatené odvody môžu viesť k závažným problémom. V prvom rade sa dostanete na zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne, hrozí riziko vzniku pokút a v extrémnych prípadoch môže dôjsť až k exekúcii majetku. Tejto problematike by ste teda rozhodne mali venovať svoju pozornosť.

Minimálne odvody SZČO 2024

Výška sociálnych odvodov SZČO závisí od ročného vymeriavacieho základu za rok alebo dva. Takisto súvisí s výškou priemernej mesačnej mzdy dva roky dozadu (v roku 2024 za rok 2022).

V roku 2022 to bolo 1 304 € a keďže sa priemerná mesačná mzda zvýšila, zvýšili sa aj minimálne odvody SZČO v roku 2024. Minimálny vymeriavací základ je 50 % z tejto sumy, čo je 652 €. Minimálne odvody SZČO 2024 sa vypočítajú ako 33,15 % z tejto sumy, a teda:

minimálny vymeriavací základ * 33,15 % -> 652 € * 33,15 % = 216,13 €

Minimálne odvody SZČO 2024 do Sociálnej poisťovne sú tak 216,13 €.

Hranica príjmu pre odvody do sociálnej poisťovne 2024

Zrejme sa teraz pýtate: „Koľko môžem zarobiť, aby som neplatil dane?“ Poďme si to spoločne vypočítať.

Ako sme už spomínali vyššie, výška odvodov SZČO závisí aj od vymeriavacieho základu. To, či vám vznikla povinnosť odvádzať sociálne odvody, bude zase závisieť od vášho dosiahnutého príjmu vykázaného v daňovom priznaní. Pokiaľ teda máte v daňovom priznaní príjem viac ako 652 € * 12, vzniká vám povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Hranica príjmu pre odvody do sociálnej poisťovne 2024 je teda 7 824 €. Pokiaľ sa zaujímate o to, či vám povinnosť platiť odvody pripadne za tento rok, hranica príjmu pre odvody do sociálnej poisťovne je 8 580 €. V prípade, že zarobíte menej, odvody platiť nebudete.

Ak vám táto povinnosť vznikla, sociálne odvody začnete platiť od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol váš príjem z podnikania vyšší ako 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu.

TIP: Kedy sa živnostníkovi oplatia paušálne odvody?

Ako platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Vznikla vám povinnosť a pýtate sa ako platiť odvody do Sociálnej poisťovne? Proces je jednoduchý, v prvom rade však nesmiete zabudnúť ich platiť.

Najčastejšie sa odvody platia prostredníctvom bankového prevodu. Pri platbe je dôležité uviesť správne identifikačné údaje (variabilný symbol, konštantný symbol aj špecifický symbol pre konkrétny mesiac) a sumu. Túto platbu treba poukázať na číslo účtu Sociálnej poisťovne. Pokiaľ zabúdate, nastavte si trvalý príkaz.

Platobné údaje vyzerajú nasledovne:

IBAN: SK0281800000007000156365           – IBAN sociálnej poisťovne

Variabilný symbol:                                           – vám pridelí Sociálna poisťovňa

Konštantný symbol: 3118                              – poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP

Špecifický symbol: 012024                             – je vždy iný a to za obdobie, za ktoré sa platí poistné,  

                                                                              (napr. za marec 2024 je to 032024)

Suma: 216,13 EUR                                            – suma poistného 

Odvody sa platia mesačne, najneskôr do 8. dňa nasledujúceho mesiaca za mesiac predchádzajúci. Ak tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, termín sa posúva na najbližší pracovný deň.

Sociálne odvody máme v malíčku

Pokiaľ sa chcete dozvedieť, aké odvody budete platiť, koľko môžete zarobiť, aby ste neplatili dane alebo sa iba poradiť, v Necto máme sociálne odvody v malíčku. Poskytneme vám naše schopnosti a skúsenosti a postaráme sa nielen o výpočet odvodov, ale zastrešíme aj celé vaše účtovníctvo. Komplexne, bezchybne a profesionálne. Kontaktujte nás a nechajte to na nás!

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár