Poradenstvo v oblasti digitalizácie účtovníctva

Digitalizácia účtovníctva pre efektívnejšie postupy účtovania a vaše úspešnejšie podnikanie. Spracujeme vaše účtovné doklady s použitím najnovších technológií, rýchlo, bez zbytočnej byrokracie a papierovania a v súlade so zákonom o účtovníctve.

Kontaktujte nás
Obrázok
Obrázok

Vykročte do modernej budúcnosti, digitalizujte svoje účtovníctvo a ušetrite čas aj peniaze. Odborníci z Necto s.r.o. sa postarajú o zefektívnenie vašich účtovných procesov, jednoduchú archiváciu a dohľadanie dokladov online – bez papierov, manuálnej práce a zbytočne vynaloženej energie.

Už žiadne papierové faktúry, žiadne bločky. Postaráme sa o vaše jednoduché aj podvojné účtovníctvo a úspešne ho digitalizujeme s aplikáciou v Pohode. Naši profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami sú spoľahliví a flexibilní, vďaka čomu môžete účtovníctvo vašej firmy pokojne zveriť do našich rúk.

Obrázok

Čo je to digitalizácia účtovníctva?


Už desaťročia je zaužívaným spôsobom spracovania účtovníctva zastaralá kombinovaná papierová forma. Klient prinesie účtovné doklady, prevažne faktúry a bločky, vo fyzickej podobe a my ich spracujeme použitím účtovného softvéru. Tento spôsob je v dnešnej dobe možné nahradiť oveľa efektívnejšou formou – digitalizáciou účtovníctva. Radi vám s ňou pomôžeme.

Digitalizácia účtovníctva zahŕňa dva efektívne piliere – automatizáciu procesov a modernú archiváciu dokumentov podľa zákona o účtovníctve. Žiadne návštevy, žiadne kvantá papierov. Iba efektivita s použitím najmodernejších technológií, vrátane umelej inteligencie. Šetríte čas, peniaze a svoje nervy. 

V spoločnosti Necto s.r.o. dbáme na to, aby digitalizácia vášho účtovníctva prebiehala výhradne v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. Archivácia účtovných dokladov prebieha online a na jednom mieste, čo znamená, že všetky podklady a dokumenty máte prehľadne na jednom mieste. Získavate tak dokonalý prehľad o účtovníctve svojej firmy a máte dokonalú prípravu na potenciálnu daňovú kontrolu. 

Určite oceníte aj možnosť automatického zaúčtovania a online odovzdávania dokladov svojmu účtovníkovi. Prechod z analógovej – fyzickej – komunikácie na digitálnu so sebou nesie výraznú časovú úsporu. Ušetrené hodiny môžete investovať do rozvoja svojho podnikania. Nehovoriac o tom, že ušetríte peniaze na cestách za účtovníkom – všetko prebieha v zabezpečenom online prostredí.

 

 

Obrázok

Čo zahŕňa digitalizácia účtovníctva?

 • Online archivácia a vyhľadávanie faktúr, bločkov, zmlúv a iných dokladov
 • Odovzdávanie dokladov online bez nutnosti fyzického odovzdávania dokladov
 • Všetky doklady vždy poruke a prehľadne na jedinom mieste
 • Dokonalý prehľad nad účtovníctvom vašej firmy
 • Efektívnejšie a rýchlejšie procesy
 • Vystavenie objednávok a faktúr, zber dokladov, online schvaľovanie a automatizácia zaúčtovania

Výhody digitalizácie účtovníctva

 • Šetríte peniaze – na pohonných hmotách a cestovaní za účtovníkom, fyzickom archíve, administratíve, elektrine
 • Šetríte čas – získavate naspäť hodiny svojho času, ktoré môžete využiť na rozvoj podnikania
 • Všetky účtovné doklady máte na jednom mieste online, kedykoľvek sa k nim viete dostať vy aj váš účtovník
 • Zbavíte sa rutinnej a manuálnej práce, ktorá je spojená s fyzickým vedením účtovníctva
 • Žiadne vyblednuté bločky a faktúry, v digitálnej podobe nestrácajú kvalitu a čitateľnosť 
 • Elektronická komunikácia je šifrovaná, čo je zárukou bezpečnosti, neporovnateľne vyššou, než akou disponuje fyzický archív
 • Digitálne spracovanie ide ruka v ruke s rýchlejším riešením výziev a odhaľovaním problémov 
 • S celým procesom digitalizácie účtovníctva vám radi pomôžeme, budeme vaším účtovníkom aj partnerom

Zákon o účtovníctve a digitalizácii

Elektronizácia účtovníctva je najvýraznejším bodom novely zákona o účtovníctve, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2022. Došlo k presnejšej definícii elektronického účtovného podkladu, resp. záznamu a zadefinovali sa parametre, ktoré musí spĺňať. Medzi tie nevyhnutné patria vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť. Spoluprácou s nami získavate garanciu dodržania všetkých povinných náležitostí.

Novela zákona položila základy efektívnej digitalizácie účtovníctva v slovenskom podnikateľskom prostredí. Spracovanie a výmena účtovných záznamov v rámci firmy a medzi firmou a účtovníkom je výrazným krokom smerom k zefektívneniu procesov. 

Zákon o účtovníctve ďalej určil podmienky uchovávania a archivácie dokumentov s ohľadom na využívanie elektronických účtovných záznamov. Môže prebiehať využitím napr. optického disku, USB kľúča, pamäťovej karty, harddisku, cloudu a podobne. V Necto s.r.o. vždy využívame formu, ktorá vám vyhovuje a garantuje maximálnu bezpečnosť. 

Ako na digitalizáciu?

Každá účtovná jednotka – spoločnosť, organizácia, živnostník, podnikateľ – sa môže rozhodnúť, akou formou si bude viesť účtovníctvo. Môže ostať pri zaužívanej listinnej forme, naplno využiť digitalizáciu, alebo aplikovať kombinovaný postup. Ak sú pri spracúvaní dodržané náležitosti zákona o účtovníctve, resp. parametre účtovných záznamov, forma je výhradne na voľbe podnikateľa. 

Každý digitálny účtovný podklad, resp. účtovný záznam musí byť:

 • vierohodný – vyhotoviteľ musí vedieť preukázať, že daný účtovný záznam naozaj aj vyhotovil, čo sa robí pripojením podpisového záznamu zodpovednej osoby (kvalifikovaným elektronickým podpisom – KEP), alebo elektronickou výmenou údajov (cez aplikáciu, program);
 • obsahovo neporušený – zaslaním, sprístupnením, skenovaním či iným spôsobom práce s účtovným záznamom nesmie dôjsť k obsahu zaznamenaných skutočností;
 • čitateľný – voľným okom.

Každý jeden účtovný záznam je možné z listinnej podoby transformovať na elektronickú len raz. Musí tak byť vykonané zaručenou konverziou, alebo skenovaním do súboru v rastrovej podobe (spravidla súbory s koncovkou .pdf, .png, .jpg).

V prípade daňovej kontroly musí subjekt zabezpečiť, aby archivované dokumenty boli na elektronickom nosiči v podobe čitateľnej voľným okom. 

S každým jedným aspektom digitalizácie účtovníctva vám radi pomôžeme. Od prvotného nastavenia procesov a elektronickej komunikácie až po automatizáciu bežného chodu. Nelámte si hlavu s technikáliami, nechajte to na nás. 

My účtujeme, vy podnikáte. 

Chcete aj vy digitalizovať účtovníctvo vo vašej firme? Správne rozhodnutie! Pozrite si cenník účtovných služieb a neváhajte nás kontaktovať.

Máte záujem?
Kontaktujte nás

  Spätná väzba našich zákazníkov