Podvojné účtovníctvo Bratislava

Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, účtovné knihy a účtovné uzávierky vedieme za vás!

Kontaktujte nás
Obrázok

Zverte vedenie podvojného účtovníctva na účtovných profesionálov z Necto s.r.o. a ešte viac sa sústreďte na svoje podnikanie. Spoločnosť Necto s.r.o. sa zaoberá komplexnými službami v oblasti vedenia podvojného účtovníctva pre podnikateľov, vedenie účtovných kníh a peňažných denníkov a účtovné závierky.

Obrázok
Obrázok

Nechajte vaše podvojné účtovníctvo na účtovných profesionálov so sídlom Bratislave, ktorí sú pripravení na seba prevziať bremeno spracovania a vedenia vašich účtovných kníh. Máme dlhoročné skúsenosti a profesionálnu prax vo vedení a spracovaní podvojného účtovníctva pre podnikateľov a účtovné závierky.

Okrem podvojného účtovníctva Bratislava môžete v našej ponuke služieb využiť aj jednoduché účtovníctvo, účtovanie daní, či spracovanie miezd a personalistiky.

Čo zahŕňa vedenie podvojného účtovníctva?

 • Overenie úplnosti účtovných dokladov
 • Vedenie hlavnej knihy podvojného účtovníctva pre podnikateľov
 • Vedenie účtovného denníka podvojného účtovníctva pre podnikateľov
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia odberateľských a dodávateľských faktúr
 • Evidencia majetku podľa druhu, účelu a zaradenia
 • Evidencia zásob
 • Evidencia peňažných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte
 • Spracovanie účtovnej závierky
 • Vyhotovenie výkazu ziskov a strát, súvahy a poznámok k daňovému priznaniu
 • Komplexnú daňovú agendu
 • Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek
 • Ako súčasť vedenia podvojného účtovníctva poskytujeme klientovi bezplatne bežné odborné konzultácie
 • Na požiadanie klienta sa zúčastňujeme daňových kontrol
Obrázok

Zaujíma vás cena vedenia jednoduchého účtovníctva vo vašej firme? Pozrite sa na cenník účtovných služieb Necto s.r.o.

Máte záujem?
Kontaktujte nás

  Spätná väzba našich zákazníkov