Kto musí viesť podvojné účtovníctvo povinne?

Obrázok článku: Kto musí viesť podvojné účtovníctvo povinne?

Kto musí viesť podvojné účtovníctvo povinne?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Samotný pojem vedenie účtovníctva u mnohých podnikateľov vyvoláva zimomriavky. No zatiaľ, čo jednoduché účtovníctvo zvládne človek prakticky aj s jednoduchou tabuľkou v Exceli, na to podvojné už bude potrebovať minimálne účtovnú asistenciu. Pre koho je teda podvojné účtovanie povinné?

 

Nie každý musí viesť účtovníctvo

 

Povinnosť vedenia účtovníctva určuje Obchodný zákonník a taktiež zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Tieto dva základné dokumenty presne definujú subjekty, ktoré musia viesť účtovníctvo aj aký typ účtovníctva pre aké odvetvie podnikania musí podnikateľ zabezpečiť.

 

Nie je účtovníctvo ako účtovníctvo

 

Najjednoduchšou formou vedenia účtovníctva je len účtovná evidencia. Podľa zákona o dani z príjmov môže fyzická osoba viesť len  daňovú evidenciu alebo evidenciu v rozsahu povinnom pri uplatnení paušálnych výdavkov.

 

Je to jednoducho evidencia príjmov a výdavkov. Nič zložité a stačí vám na to papierový zošit alebo tabuľka v Exceli. Takúto možnosť zákon umožňuje len osobám, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri. Teda napríklad slobodným povolaniam alebo SZČO. Oni sa môžu rozhodnúť, či budú viesť len daňovú evidenciu, jednoduché účtovníctvo, ale nič im nebráni viesť aj podvojné účtovníctvo, ak sa preň rozhodnú.

 

O jednotlivých výhodách a nevýhodách rôznych foriem vedenia účtovníctva vám povie viac napríklad účtovná firma. Dôležité však je vedieť, že máte na výber. Niektoré  podnikateľské subjekty možnosť voľby nemajú.

 

Dobrovoľné vedenie podvojného účtovníctva

 

Podľa zákona o účtovníctve si podvojné účtovníctvo môžu dobrovoľne zvoliť aj podnikatelia, ktorí spĺňajú podmienky len na vedenie jednoduchého účtovníctva. Ide o:

 

 • Fyzické osoby, ktoré dosahujú príjem z podnikania.
 • Fyzické osoby, ktoré dosahujú príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
 • Slobodné povolania aj príjmy znalcov, tlmočníkov, a podobne v prípade, ak uplatňujú preukázateľné výdavky.
 • Podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri.
 • Cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie – len ak nepodnikajú.
 • Občianske združenia, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby – ak nepodnikajú a ich príjmy z predošlého účtovného obdobia nie sú vyššie ako 200 tisíc eur.

 

 

Povinné vedenie podvojného účtovníctva

 

Podľa Obchodného zákonníka musia povinne viesť podvojné účtovníctvo všetky obchodné spoločnosti. To znamená spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť či komanditná spoločnosť. Povinnosť účtovať v podvojnom účtovníctve sa ukladá aj občianskym združeniam a cirkvi v prípade, že splnia zákonom stavené podmienky. To znamená, ak podnikajú alebo ich príjem presiahne zákonom stanovenú hranicu 200 000 eur.

 

Hoci účtovnú evidenciu alebo aj jednoduché účtovníctvo spolu s podaním daňového priznania podnikateľ zvládne aj sám, prípadne s pomocou externej účtovnej firmy, pri podvojnom účtovníctve je to zložitejšie. Asistencia účtovníka alebo externej účtovnej firmy je nutnosťou. Preto ak vzniká povinnosť vedenia povinného podvojného účtovníctva, pri zakladaní firmy je nutné myslieť aj na túto položku vo výdavkoch.

 

 Čo je nutné účtovať v systéme podvojného účtovníctva?

 

Podnikatelia a inštitúcie, ktoré majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo alebo sa preň rozhodnú, musia účtovať viac ako len príjmy a výdavky. Medzi základné piliere podvojného účtovníctva patrí:

 

 • stav a pohyb majetku a záväzkov
 • rozdiely majetkov a záväzkov
 • výnosy a náklady
 • príjmy a výdavky
 • výsledky hospodárenia

 

Ide o zložitý komplex účtovania, ktorý podnikateľ popri svojom sústredení sa na podnikanie, nemôže zvládnuť sám. Preto sa ako cenovo, časovo aj odborne javí čoraz viac zaujímavejšie delegovanie podvojného účtovníctva na externú firmu. Vyskúšajte to aj vy.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár