Vedenie jednoduchého účtovníctva

Spoľahnite sa na odborné postupy účtovania jednoduchého účtovníctva a bezchybné výkazy

Zverte vedenie jednoduchého účtovníctva na účtovných profesionálov z Necto s.r.o. a ešte viac sa sústreďte na svoje podnikanie. Spoločnosť Necto s.r.o. sa zaoberá komplexnými službami v oblasti vedenia jednoduchého účtovníctva, spracovania výkazov jednoduchého účtovníctva a vedenie peňažného denníka.

So sídlom v Bratislave sme pripravení prevziať na seba bremeno spracovania a vedenia vášho jednoduchého účtovníctva. Máme dlhoročné skúsenosti a profesionálnu prax vo vedení a spracovaní jednoduchého účtovníctva a pri práci využívame správne a bezchybné postupy účtovania. Okrem jednoduchého účtovníctva Bratislava môžete v našej ponuke služieb využiť aj podvojné účtovníctvo, účtovanie daní, či spracovanie miezd a personalistiky.

Čo zahŕňa vedenie jednoduchého účtovníctva?


• Vedenie peňažného denníka jednoduchého účtovníctva
• Tvorenie výkazov jednoduchého účtovníctva
• Správne a overené postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve
• Evidencia pohľadávok a záväzkov
• Evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku
• Evidencia zásob
• Vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankovom účte
• Vedenie iných pomocných kníh v rámci jednoduchého účtovníctva
Spracovanie účtovnej závierky a vyhotovenie výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch Komplexnú daňovú agendu
• Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek
• Ako súčasť vedenia jednoduchého účtovníctva poskytujeme klientovi bezplatne bežné odborné konzultácie
• Na požiadanie klienta sa zúčastňujeme daňových kontrol

Zaujíma vás cena vedenia jednoduchého účtovníctva vo vašej firme? Pozrite sa na cenník účtovných služieb Necto s.r.o..

Máte záujem o vedenie jednoduchého účtovníctva? Neváhajte nám napísať.