Kedy sa podáva opravné a kedy dodatočné daňové priznanie?

Výber firmy na uctovanie
4 dôvody, prečo byť opatrní pri účtovníkoch „na voľnej nohe“
11 februára, 2022
Uctovnik pocita danove priznanie
Kedy mi môže vzniknúť po podaní daňového priznania preplatok?
10 marca, 2022

Kedy sa podáva opravné a kedy dodatočné daňové priznanie?

Pri daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu A rozlišujeme tri jeho základné typy: riadne daňové priznanie, opravné daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie. Pri prvom menovanom vyplýva jeho podstata už z jeho názvu. Aký je však rozdiel medzi opravným a dodatočným?

 

Dozviete sa v našom texte.

 

Opravné daňové priznanie

 

Ide o taký druh daňového priznania, ktorý sa podáva už po podaní riadneho daňového priznania, avšak ešte pred uplynutím lehoty na jeho podanie. Iba zopakujme: štandardná lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca, respektíve do 30. júna, ak daňovník požiadal o odklad, respektíve do 30. septembra, ak mal príjmy zo zahraničia.

 

Čo znamená opravné daňové priznanie v praxi?

 

Predstavte si situáciu, že pred uplynutím lehoty podáte daňové priznanie a uvedomíte si, že ste do neho neuviedli všetky príjmy, respektíve ste ich nezadali v správnej výške. Máte možnosť túto chybu napraviť – práve podaním opravného daňového priznania. Avšak musíte to stihnúť ešte pred uplynutím lehoty platnej pre vás.

 

V prípade, ak podáte opravné daňové priznanie, tak sú všetky daňové priznania podané pred ním bezpredmetné a za východiskové sa považuje iba posledné podané, teda opravné daňové priznanie.

 

Opravné daňové priznanie sa podáva na identickom tlačive ako riadne, avšak skutočnosť, že ide o opravné priznanie, je v ňom potrebné vyznačiť.

 

Dodatočné daňové priznanie

 

Vo svojej podstate je dodatočné daňové priznanie veľmi podobné opravnému daňovému priznaniu. Avšak s tým rozdielom, že to dodatočné sa podáva po uplynutí zákonnej lehoty na podanie riadneho daňového priznania.

 

Vo väčšine prípadov sa takéto daňové priznanie považuje za oneskorené a daňovníkovi hrozí od správcu dane sankcia.

 

Dodatočné daňové priznanie sa podáva najčastejšie vtedy, keď napríklad daňovník zistí, že podal nesprávny druh daňového priznania – napríklad typ A namiesto typu B – prípadne, že viedol príjmy v nesprávnej výške a tým pádom mu bola vyrubená nižšia daň ako v skutočnosti mala byť, prípadne že dostal na daňovom preplatku viac a podobne.

 

Daňové priznanie musí podať daňovník najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil nesúlad oproti riadnemu daňovému priznaniu.

 

Tak ako opravné, aj dodatočné daňové priznanie sa podáva na oficiálnom tlačive pre daňové priznanie, pričom skutočnosť, že ide o dodatočné daňové priznanie, je potrebné vyznačiť. Okrem toho má daňovník povinnosť v X. oddiele vyznačiť všetky rozdiely oproti riadnemu daňovému priznaniu.

 

S tým, ako vyplniť dodatočné daňové priznanie, respektíve ako si poradiť s opravným daňovým priznaním, vám veľmi radi pomôžeme. Vyhnite sa potenciálnym problémom so správcom dane a nechajte priznanie na nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.