Kedy sa podáva opravné a kedy dodatočné daňové priznanie?

Obrázok článku: Kedy sa podáva opravné a kedy dodatočné daňové priznanie?

Kedy sa podáva opravné a kedy dodatočné daňové priznanie?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Pri daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu A rozlišujeme tri jeho základné typy: riadne daňové priznanie, opravné daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie. Pri prvom menovanom vyplýva jeho podstata už z jeho názvu. Aký je však rozdiel medzi opravným a dodatočným?

 

Dozviete sa v našom texte.

 

Opravné daňové priznanie

 

Ide o taký druh daňového priznania, ktorý sa podáva už po podaní riadneho daňového priznania, avšak ešte pred uplynutím lehoty na jeho podanie. Iba zopakujme: štandardná lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca, respektíve do 30. júna, ak daňovník požiadal o odklad, respektíve do 30. septembra, ak mal príjmy zo zahraničia.

 

Čo znamená opravné daňové priznanie v praxi?

 

Predstavte si situáciu, že pred uplynutím lehoty podáte daňové priznanie a uvedomíte si, že ste do neho neuviedli všetky príjmy, respektíve ste ich nezadali v správnej výške. Máte možnosť túto chybu napraviť – práve podaním opravného daňového priznania. Avšak musíte to stihnúť ešte pred uplynutím lehoty platnej pre vás.

 

V prípade, ak podáte opravné daňové priznanie, tak sú všetky daňové priznania podané pred ním bezpredmetné a za východiskové sa považuje iba posledné podané, teda opravné daňové priznanie.

 

Opravné daňové priznanie sa podáva na identickom tlačive ako riadne, avšak skutočnosť, že ide o opravné priznanie, je v ňom potrebné vyznačiť.

 

Dodatočné daňové priznanie

 

Vo svojej podstate je dodatočné daňové priznanie veľmi podobné opravnému daňovému priznaniu. Avšak s tým rozdielom, že to dodatočné sa podáva po uplynutí zákonnej lehoty na podanie riadneho daňového priznania.

 

Vo väčšine prípadov sa takéto daňové priznanie považuje za oneskorené a daňovníkovi hrozí od správcu dane sankcia.

 

Dodatočné daňové priznanie sa podáva najčastejšie vtedy, keď napríklad daňovník zistí, že podal nesprávny druh daňového priznania – napríklad typ A namiesto typu B – prípadne, že viedol príjmy v nesprávnej výške a tým pádom mu bola vyrubená nižšia daň ako v skutočnosti mala byť, prípadne že dostal na daňovom preplatku viac a podobne.

 

Daňové priznanie musí podať daňovník najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil nesúlad oproti riadnemu daňovému priznaniu.

 

Tak ako opravné, aj dodatočné daňové priznanie sa podáva na oficiálnom tlačive pre daňové priznanie, pričom skutočnosť, že ide o dodatočné daňové priznanie, je potrebné vyznačiť. Okrem toho má daňovník povinnosť v X. oddiele vyznačiť všetky rozdiely oproti riadnemu daňovému priznaniu.

 

S tým, ako vyplniť dodatočné daňové priznanie, respektíve ako si poradiť s opravným daňovým priznaním, vám veľmi radi pomôžeme. Vyhnite sa potenciálnym problémom so správcom dane a nechajte priznanie na nás.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár