Cenník vedenia účtovníctva Necto s.r.o. Bratislava

Vyberte si zo služieb spoločnosti Necto s.r.o. a získajte informácie o cenníku účtovných služieb: cenník pre jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdová agenda a ostatné služby.

Cenník pre jednoduché účtovníctvo

Účtovná položka (položka v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov, príp. v pomocných knihách/položka v daňovej evidencii)

 0,80 €
min. 60 € / mesiac

Daňové priznanie fyzickej osoby – podnikateľa a účtovná závierka

od 100 €

Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ

30 €

Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby)

15 €

Súhrnný výkaz k DPH

10 €

Cenník pre podvojné účtovníctvo

Účtovná položka (zápis v účtovnom denníku)

od 0,80 € 
min. 80 € / mesiac

Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka

od 160 €

Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ

30 €

Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby)

15 €

Súhrnný výkaz k DPH

15 €

Cenník pre mzdovú agendu

Spracovanie mzdy zamestnanca

od 12 €

Prvotné zadanie zamestnanca (prac. zmluva/dohoda, prihlášky do poisťovní, vyhlásenie na zdanenie príjmov a ďalšie zákonné povinnosti)

10 €

Registrácia/odhlásenie zamestnávateľa (daň zo závislej činnosti – DÚ, SP, ZP)

10 €

Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročne)

10 €

Cenník ostatných služieb

Administratívne práce 

od 25 € / hod.

Cestovný príkaz a vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

2 €

Cestovný príkaz a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty

3 €

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

od 15 €

Štatistický výkaz (podľa typu)

15 - 50 €

Fyzická osoba - typ B (prenájom nehnuteľností, paušálne výdavky, daňová evidencia)

50 €

Fyzická osoba - typ A

20 €

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené bez DPH a sú len orientačné.
Konečná cena závisí od náročnosti spracovaného účtovníctva a je stanovená po vzájomnej dohode.

Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky

  Meno a priezvisko (povinné)

  Názov spoločnosti

  Váš email (povinné)

  Telefón

  Typ účtovníctva
  jednoduchépodvojné

  Platiteľ DPH
  ánonie

  Právna forma vašej spoločnosti
  živnosťs.r.o.a.s.iná

  Počet dodávateľských faktúr mesačne

  Počet odberateľských faktúr mesačne

  Počet položiek na bankových účtoch mesačne

  Počet pokladničných dokladov mesačne

  Počet zamestnancov

  Počet automobilov

  Vaša správa