Cenník

Cenník pre jednoduché účtovníctvo

Účtovná položka (položka v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov, príp. v pomocných knihách/položka v daňovej evidencii)

0,70 €
min. 50 € / mesiac

Daňové priznanie fyzickej osoby – podnikateľa a účtovná závierka

od 100 €

Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ

30 €

Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby)

15 €

Súhrnný výkaz k DPH

10 €

Cenník pre podvojné účtovníctvo

Účtovná položka (zápis v účtovnom denníku)

0,80 € 
min. 70 € / mesiac

Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka

od 150 €

Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ

30 €

Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby)

15 €

Súhrnný výkaz k DPH

10 €

Cenník pre mzdovú agendu

Spracovanie mzdy zamestnanca

12 €

Prvotné zadanie zamestnanca (prac. zmluva/dohoda, prihlášky do poisťovní, vyhlásenie na zdanenie príjmov a ďalšie zákonné povinnosti)

10 €

Registrácia/odhlásenie zamestnávateľa (daň zo závislej činnosti – DÚ, SP, ZP)

10 €

Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročne)

10 €

Cenník ostatných služieb

Administratívne práce 

15 € / hod.

Cestovný príkaz a vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

2 €

Cestovný príkaz a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty

3 €

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

15 €

Štatistický výkaz (podľa typu)

15 € - 50 €

Fyzická osoba - typ B (prenájom nehnuteľností, paušálne výdavky, daňová evidencia)

50 €

Fyzická osoba - typ A

20 €

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené bez DPH a sú len orientačné.
Konečná cena závisí od náročnosti spracovaného účtovníctva a je stanovená po vzájomnej dohode.

Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky