Cenník vedenia účtovníctva Necto s.r.o. Bratislava

Vyberte si zo služieb spoločnosti Necto s.r.o. a získajte informácie o cenníku účtovných služieb: cenník pre jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdová agenda a ostatné služby.

Kontaktujte nás
Obrázok

Cenník jednoduché účtovníctvo

Účtovná položka (položka v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov, príp. v pomocných knihách/položka v daňovej evidencii)
0,90 € / min. 80 € mesiac
Daňové priznanie fyzickej osoby – podnikateľa a účtovná závierka
od 120 €
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ
35 €
Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby)
20 €
Súhrnný výkaz k DPH
20 €

Cenník podvojné účtovníctvo

Účtovná položka (zápis v účtovnom denníku)
0,90 € / min. 90 € mesiac
Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka
od 200 €
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ
35 €
Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby)
20 €
Súhrnný výkaz k DPH
20 €

Cenník mzdy

Spracovanie mzdy zamestnanca
od 15 €

Cenník ostatných služieb

Administratívne práce
od 35 € / hod.
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
od 20 €
Fyzická osoba - typ B (prenájom nehnuteľností, paušálne výdavky, daňová evidencia)
80 €
Fyzická osoba - typ A
40 €

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené bez DPH a sú len orientačné. Konečná cena závisí od náročnosti spracovaného účtovníctva a je stanovená po vzájomnej dohode.

Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky

    Typ účtovníctva
    Platiteľ DPH
    Právna forma vašej spoločnosti