Prečo založiť s.r.o. s nami?

Chcete sa naplno sústrediť na rozbehnutie vášho podnikania a papierovačky nechať na profesionálov? Necto sa postará o založenie s.r.o., zatiaľ čo sa vy môžete koncentrovať na to, čo je pre vás dôležité.

Chcem založiť s.r.o.
Obrázok
Obrázok

Stačí niekoľko nenáročných krokov a vaša s.r.o. je na svete. V Necto pracujeme rýchlo, takže návrh na zápis odošleme už do 1 dňa od vašej objednávky. Celý proces je nielen expresne rýchly, ale aj jednoduchý a prebieha kompletne online. Založenie s.r.o. s Necto je také ľahké, že ho zvládne úplne každý. Bez zbytočných starostí a bez strachu, že niečo urobíte nesprávne.

Sme skutoční profesionáli a radi predvedieme naše schopnosti aj vám. Pokiaľ teda neviete, ako založiť firmu alebo na to nemáte čas, sme vám k dispozícii.

Obrázok

Proces založenia s.r.o.

1

Založenie s.r.o. online

Založenie s.r.o. nebolo nikdy takto jednoduché! Vyplnením formulára nám poskytnete všetky dôležité informácie a my vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku. Formulár je prehľadný a jeho vyplnenie zvládnete za pár minút.

2

Platba za služby

Vyberte si jeden z nami ponúkaných spôsobov platby a odošlite platbu za služby. Je to ľahké, rýchle a založenie s.r.o. online zvládnete aj z pohodlia vášho domova.

3

Vyplnenie vygenerovaných dokumentov

Po úspešnej platbe náš systém vygeneruje potrebné dokumenty, ktoré vám odošle. Vašou úlohou bude ich vyplnenie, ktoré hravo zvládnete. Uistite sa, že ste poskytli správne informácie a vyplnené dokumenty skontrolujte.

4

Podpis dokumentov

Jednou z podmienok založenia s.r.o. je aj notárom overený podpis zakladateľskej listiny. Buď navštívte notára a vykonajte overenie osobne, alebo môže notárske overenie prebehnúť aj online, pokiaľ disponujete občianskym preukazom s čipom a certifikátom pre elektronický podpis.

Elektronické overovanie podpisu sa realizuje na stránke https://zep.disig.sk/Portal

1. vyberiete požadovaný dokument
2. zadáte voľbu Podpísať

Pred podpísaním musíte mať v PC nainštalovaný software, ktorý stiahnete tu https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.

5

Registrácia vašej firmy

Teraz už stačí len to, aby ste nám doručili všetky dokumenty a Necto sa postará o podanie návrhu na zápis firmy do obchodného registra, získanie vášho živnostenského oprávnenia a komunikáciu s inštitúciami.

6

Cesta za úspechom sa začína

Je to tak jednoduché, však? Po založení s.r.o., ktoré trvá maximálne 14 dní, dostanete od nás e-mail a môžete sa naplno pustiť do podnikania. S Necto zvládnete založenie s.r.o. online, rýchlo a bez starostí.

Chcem založiť s.r.o.

Koľko stojí založenie s.r.o. cez Necto?

V prípade, že sa rozhodnete pre založenie s.r.o. online cez Necto, ušetríte. Pri zakladaní s.r.o. je potrebné uhradiť súdny poplatok vo výške 180 €. Ďalej sa cena odvíja od predmetov podnikania – pokiaľ sú iba voľnými živnosťami, ktoré sú zadarmo, neplatíte nič. Ak máte v predmetoch podnikania aj viazané alebo remeselné živnosti, poplatok je 11 € / viazaná-remeselná živnosť. Ak ste osoba z 3. krajiny (mimo EÚ, OECD), príplatok je 30 €.

Myslite aj na notárske poplatky za osvedčenie podpisov na dokumentoch. Tu sa suma pohybuje okolo 20 € v závislosti od počtu spoločníkov. Ostatné administratívne poplatky si môžete ušetriť, ak budete administratívu riešiť svojpomocne, alebo ich nechajte na odborníkov v Necto za 99 €.

Koľko stojí založenie s.r.o.? Cena je od 199 €.

Založenie s.r.o. cez Necto Cena
Súdny poplatok 180 €
Voľné živnosti Zadarmo
Viazané/remeselné živnosti (za jednu) 11 €
Príplatok pre osoby z 3. krajiny (mimo EÚ, OECD) 30 €
Administratívne poplatky riešené svojpomocne 0 €
Administratívne poplatky riešené odborníkmi v Necto 99 €
Zľava -80 €
Celková cena založenia s.r.o. od 199 €
Chcem založiť s.r.o.

ZALOŽENIE S.R.O. – FAQ

1

Ako založiť s.r.o. online?

Založiť s.r.o. si môžete buď svojpomocne cez Slovensko.sk alebo to nechať na Necto.

Svojpomocné založenie s.r.o. online cez Slovensko.sk

Pokiaľ sa rozhodnete založiť s.r.o. cez portál Slovensko.sk, musíte vykonať dve elektronické podania. K návrhu musíte pripojiť potrebné dokumenty a prílohy. Budete potrebovať občiansky preukaz s čipom (eID), čítačku čipových kariet a platné certifikáty. Zaplatíte iba súdny poplatok vo výške 180 €, no všetky potrebné dokumenty si musíte pripraviť sami. Pokiaľ to nevykonáte správne, vaša žiadosť môže byť zamietnutá.

Založenie s.r.o. online cez Necto CEZ NÁS za poplatok 199 € s DPH

Ak potrebujete založenie s.r.o. rýchlo, nechajte to na Necto! Za poplatok 199 € s DPH zariadime všetko za vás a vy iba vyplníte formulár a podpíšete dokumenty, ktoré vám zašleme. Toto riešenie je síce drahšie, no ušetrí vám množstvo starostí, času a energie. My všetko pripravíme a vy sa môžete sústrediť na svoje podnikanie, koníčky alebo blízkych.

2

Čo je s.r.o.?

S.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) je právna forma podnikania, ktorá poskytuje istú úroveň ochrany majetku a obmedzuje osobnú zodpovednosť zakladateľov na ich investovaný kapitál do spoločnosti.

3

Aké sú podmienky na založenie s.r.o.?

Pre založenie s.r.o. budete musieť spĺňať niektoré podmienky:

  • musí byť určený aspoň 1 spoločník spoločnosti/zakladateľ a konateľ
  • musí mať zapísané sídlo spoločnosti
  • obchodné meno
  • minimálne základné imanie vo výške 5 000 €
4

Koľko trvá založenie s.r.o.?

Založenie s.r.o. trvá 14 dní, pokiaľ obchodný register a živnostenský úrad dodržia zákonom stanovené lehoty. Presný čas je len orientačný a nedá sa úplne predpovedať. Založenie spoločnosti s.r.o. spracúva najprv pracovník živnostenského úradu a následne súdny úradník Obchodného registra. Súdne lehoty sú stanovené, mnohokrát sa ale nedodržiavajú. V Necto podávame podania hneď v pracovný deň, kedy od vás obdržíme podpísané dokumenty. Súdny poplatok takisto platíme kartou, čím je platba spracovaná ihneď a nemusíme čakať na realizáciu a spárovanie bankového prevodu na účte štátnej pokladnice, čo trvá aj 2-4 pracovné dni.

5

Čo je obchodné meno a jeho voľba pri založení spol. s r.o.?

Vašej s.r.o. musíte určite obchodné meno predtým, ako bude založená. Ide o obchodný názov, pod ktorým budete vykonávať právne úkony pri podnikaní. Musí byť originálne, nepoužívané iným subjektom. Súčasťou vášho obchodného mena bude aj skratka „s.r.o.“. Pokiaľ si nie ste istí, či vaše plánované obchodné meno niekto nepoužíva, skontrolujte to cez Obchodný register alebo Register právnických osôb.

6

Základné imanie a s.r.o.

Minimálne základné imanie je 5 000 €. Spoločnosť môžete zapísať do obchodného registra len vtedy, keď je základné imanie splatené v plnej výške. Jeho splatenie sa preukazuje písomným vyhlásením správcu vkladu. Pred podaním návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30 %. Súhrnná hodnota splatených peňažných vkladov s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí byť aspoň 50 % zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania.

7

Je nová firma platcom DPH?

Pri vzniku s.r.o. je spoločnosť neplatcom DPH. Po registrácií s.r.o. v obchodnom registri sa môže stať platiteľom DPH, a to buď povinne alebo dobrovoľne.

8

Sídlo spoločnosti pri zakladaní s.r.o

Sídlo spoločnosti s.r.o. je adresa, na ktorej vaša firma oficiálne sídli. Musí tam byť menovka a poštová schránka. Sídlo spoločnosti obsahuje názov obce, PSČ, ulicu, orientačné, prípadne súpisné číslo. Ak nie je s.r.o. vlastníkom nehnuteľnosti, musí preukázať oprávnenie užívať ju. V tomto prípade budete potrebovať k zápisu s.r.o. aj súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

9

Aké podmienky musia spĺňať spoločníci pri zakladaní spoločnosti?

Existuje niekoľko podmienok, ktoré musia spoločníci spĺňať:

  • spoločník môže byť fyzická alebo právnická osoba
  • nesmie byť evidovaný v zozname dlžníkov sociálnej poisťovne, zozname dlžníkov daňového úradu
  • nesmie byť v exekúcii ani v zozname vylúčení
  • dlhy na zdravotnom poistení nie sú prekážkou
10

Získanie podnikateľského oprávnenia pri zakladaní spoločnosti s.r.o.

Pri návrhu o zápis s.r.o. musíte priložiť aj listinu s podnikateľskými oprávneniami na vykonávanie činnosti – predmet podnikania. Pokiaľ ide o voľnú, remeselnú alebo viazanú živnosť, priložíte Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané Okresným úradom podľa miesta sídla spoločnosti s.r.o. Ak ide o oprávnenie na podnikanie na základe vybraných osobitných predpisov (advokát, architekt, daňový poradca, tlmočník atď.), požiadajte cez portál Slovensko.sk.

11

Štatutárny orgán s.r.o.

Štatutárnym orgánom s.r.o. je jeden alebo viac konateľov. Tí zastupujú spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám (iné FO a PO, štátne inštitúcie, úrady, súdy atď.). Ich údaje sú pri zakladaní s.r.o. uvedené v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine. Konateľ s touto funkciou musí súhlasiť, a tak sa k žiadosti pridáva vzorový podpis vlastnoručne podpísaný v prítomnosti notára. Konateľom nesmie byť fyzická osoba vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie a takisto nesmie byť vedená v registri diskvalifikácií.

12

Aké sú obmedzenia spoločníkov a konateľov pri zakladaní spoločnosti s.r.o.?

Spoločníci ani konatelia nesmú byť vedení v zozname exekúcií a zozname vylúčení – diskvalifikácií. Spoločníci tiež nesmú byť evidovaní v zozname dlžníkov sociálnej poisťovne a zozname dlžníkov daňového úradu. Konateľ musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo v krajine OECD a musí byť bezúhonný a spôsobilý na právne úkony.

13

Založenie jednoosobovej spoločnosti s.r.o.

Jednoosobová s.r.o. má jediného spoločníka, môže mať pritom aj viac ako jedného konateľa. Podmienkou je, že jedna fyzická osoba môže byť vlastníkom maximálne troch jednoosobových s.r.o., preto bude pre založenie jednoosobovej s.r.o. potrebné čestné vyhlásenie, že nie ste spoločníkom vo viac ako 3 spoločnostiach. Základným dokumentom pri založení jednoosobovej s.r.o. je zakladateľská listina.

Máte záujem?
Kontaktujte nás

    Spätná väzba našich zákazníkov