Založenie s.r.o. – ako na to?

Obrázok článku: Založenie s.r.o. – ako na to?

Založenie s.r.o. – ako na to?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Po závislej činnosti (zamestnaní) a živnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným najčastejšou formou vykonávania zárobkovej činnosti na Slovensku. Spomedzi všetkých foriem podnikania (mimo samostatnej zárobkovej činnosti) je najviac zastúpená. Čoraz viac ľudí inklinuje k založeniu s.r.o., najčastejšie jednoosobových. Láka táto voľba aj vás? Prinášame vám stručného sprievodcu, v ktorom sa dozviete ako založiť s.r.o. a na čo pritom myslieť.

Založenie s.r.o. v roku 2022

Na úvod je potrebné poznamenať, že legislatíva sa z roka na rok mení a týka sa to aj podmienok založenia s.r.o. Ak tento článok čítate s časovým odstupom, odporúčame vám prejsť si aktuálne platnú legislatívu. My vám prinášame prehľad o tom, ako založiť s.r.o. v roku 2022.

 

1. Výber obchodného mena, sídla a konateľov

Na úvod vás čaká formálna stránka založenia s.r.o. 

Pred zápisom do Obchodného registra musíte mať vybrané obchodné meno. To nesmie byť zameniteľné ani totožné s už existujúcim obchodným menom inej právnickej osoby. To, či je daný názov na Slovensku voľný, si viete narýchlo overiť na webe Obchodného registra Slovenskej republiky (ORSR) – www.orsr.sk.

Pozor! Výber mena veľmi podobného inému subjektu sa vám nemusí vyplatiť a môže viesť až k žalobe. Príkladom je napríklad podobnosť Audy vs. Audi, Nike vs. Najk a podobne.

Ďalším krokom je voľba obchodného sídla. To musí zodpovedať fyzickej adrese nehnuteľnosti. K jeho zápisu je potrebný písomný, úradne overený podpis vlastníka tejto nehnuteľnosti. Môže ísť o bytový aj nebytový priestor.

Na úvod je potrebné tiež určiť konateľov, resp. spoločníkov. Môže ísť o jednu osobu, aj viacero. Súčet ich vkladov musí pokryť základné imanie s.r.o., ktoré je vo výške 5.000 eur. Ak je konateľov viacero, každý musí vykonať vklad vo výške najmenej 750 eur.

 

2. Výber predmetu podnikania a zápis živnostenského opatrenia

Pred vznikom s.r.o. je potrebné vybrať si predmet(y) podnikania – teda činností, ktoré bude spoločnosť vykonávať za účelom dosiahnutia zisku. Na všetky predmety podnikania je nevyhnutné získať aj živnostenské opatrenie. O to je možné požiadať fyzicky na Živnostenskom úrade (ŽÚ), alebo digitálne pomocou elektronického podpisu.

Zápis voľnej živnosti je na ŽÚ bezplatný, za zápis viazanej/remeselnej živnosti je účtovaný poplatok 7,50 €. Ak teda máte tú možnosť, je lepšie zapísať si oprávnenia elektronicky.

 

3. Príprava zakladateľských listín

Všetky vyššie uvedené údaje (plus niektoré ďalšie) a kroky je potrebné sformalizovať do podoby zakladateľskej listiny. Musí nevyhnutne obsahovať:

 • obchodné meno a sídlo s.r.o.,
 • predmet podnikania,
 • konateľa, resp. spoločníkov, a opis spôsobu, akým konajú v mene spoločnosti a opis výhod, ktoré im plynú zo založenia spoločnosti,
 • výšku základného imania s.r.o., prípadne výšku individuálnych vkladov
 • určenie správcu vkladov,
 • určenie výšku rezervného fondu, ak ho spoločnosť bude viesť,
 • predpokladané náklady spojené so vznikom s.r.o.
 • ďalšie údaje v zmysle platnej legislatívy.

Upozorňujeme, že vyhotovenie zakladateľskej listiny nie je jednoduché. Ak bude v nevyhovujúcej podobe, resp. v nej budú chýbať potrebné údaje, môže byť žiadosť o zápis s.r.o. do ORSR zamietnutá.

Odporúčame preto obrátiť sa na odborníkov a využiť ich služby buď pri príprave zakladateľskej listiny, alebo pri procese založenia celej s.r.o.

 

4. Doloženie ďalších potrebných dokumentov

Okrem zakladateľskej listiny je k zápisu do ORSR potrebné priložiť aj:

 • vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti o súhlase so zápisom obchodného sídla,
 • podpisové vzory spoločníkov,
 • súhlas a potvrdenie od správcu dane, že spoločníci voči nemu nemajú podlžnosti a nie je voči nim vedená exekúcia,
 • súhlas a potvrdenie od Sociálnej poisťovne, že spoločníci voči nej nemajú podlžnosti
 • vyhlásenie správcu vkladu o jeho vložení, resp. o vložení základného imania s.r.o.,
 • vyplnený predpísaný formulár na zápis spoločnosti – dostupný na webe Ministerstva spravodlivosti SR.

Pozor, v istých špecifických situáciách je potrebné aj ďalšie dokumenty – napríklad čestné prehlásenie a podobne.

O zápis do ORSR je možné požiadať iba elektronicky prostredníctvom tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). Spolu so žiadosťou je potrebné uhradiť súdny poplatok vo výške 150 eur.

Upozorňujeme, že novozaložené spoločnosti je nevyhnutné registrovať aj na miestne príslušnom Daňovom úrade a aktivovať ich elektronickú schránku pre komunikáciu so štátom.

 

Odporúčame tiež myslieť na povinnosti, ktoré vás čakajú po založení. Radi budeme viesť vašej s.r.o. účtovníctvo, vedenie miezd a personalistiky. Jednou z väčších výziev, ktoré vás čakajú, je aj daňové priznanie s.r.o., teda daňové priznanie právnickej osoby. Radi vám pomôžeme aj s ním.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár