Daňové priznanie SZČO – čo si môže živnostník dať do nákladov?

Obrázok článku: Daňové priznanie SZČO – čo si môže živnostník dať do nákladov?

Daňové priznanie SZČO – čo si môže živnostník dať do nákladov?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Pri podávaní daňového priznania si môže živnostník či iná SZČO vybrať z dvoch spôsobov uplatnenia nákladov. Oba majú svoje výhody a nevýhody. Tým prvým sú takzvané paušálne náklady, ktoré predstavujú fiktívne výdavky až do výšky 60% obratu (resp. maximálne do výšky 20.000 €), tým druhým sú reálne náklady. A práve na tie sa pozrieme v tomto článku.

Najpálčivejšia otázka živnostníkov pri podávaní daňového priznania totiž spravidla znie, čo všetko si vlastne môžu uplatniť ako náklady?

Veríme, že po prečítaní tohto textu budete mať v tejto problematike jasnejšie. Ak by ste si aj tak neboli istí, či sú vaše reálne náklady v poriadku, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme aj s celým procesom podávania daňového priznania SZČO.

Čo si môže SZČO uplatniť ako skutočné výdavky?

Poďme si opísať jednotlivé kategórie nákladov, ktoré môže živnostník či iná SZČO použiť na zníženie základu dane pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Na úvod ale zopár poznámok:

  • všetky výdavky, ktoré si SZČO chce uplatniť, musí vedieť zdokladovať – spravidla formou platobného dokladu, teda faktúry či pokladničného bločku,
  • zákon hovorí, že uplatniteľné výdavky sú také, ktoré súvisia s dosiahnutím alebo udržaním príjmov SZČO či živnostníka,
  • nedefinuje však presné kategórie, ktoré tu spadajú – uplatnenie výdavkov je teda plne v réžii živnostníka, musia však byť oprávnené, zdokumentované a obhájiteľné v prípade daňovej kontroly. 

Zdravotné a sociálne odvody

Dobrou správou na úvod je, že živnostník si v plnej miere môže odpočítať od dosiahnutého príjmu všetky odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne za predmetný daňový rok. Či platí minimálne odvody alebo vyššie, základ dane si vie znížiť o ich plnú výšku. Platí to ako pre paušálne náklady, tak pre skutočné výdavky.

Nákup zásob a materiálu

Ak si povaha podnikania SZČO či živnostníka vyžaduje, aby nakupoval zásoby, môže si náklady na nich uplatniť ako skutočný výdavok. Patrí tu nielen materiál, ktorý napríklad vstupuje do výroby, ale aj kancelárske potreby a vo všeobecnosti všetky hmotné zdroje, ktoré sú nevyhnutné na bezproblémové poskytovanie služby či produktu.

Veľa živnostníkov nevie o tom, že pri prvom podaní daňového priznania SZČO si môže uplatniť dokonca aj skutočné výdavky na materiál, ktoré mali v roku pred založením živnosti. Musí však vedieť preukázať, že reálne slúžili na rozbeh podnikania.

Osobný automobil na podnikateľské účely

Ak živnostník či SZČO používa svoje vlastné auto na podnikateľské účely, môže si uplatniť cestovné náhrady. To však znamená, že musí vedieť doložiť všetky svoje pracovné cesty bločkami za tankovanie pohonných hmôt a zároveň je nevyhnutné, aby si viedol podrobnú knihu jázd.

Okrem nákladov na pohonné hmoty sa v prípade súkromného auta využívaného na podnikanie môžu do skutočných výdavkov zahrnúť aj daň z motorových vozidiel, poplatok za parkovanie či diaľničnú známku.

Ak živnostník zaradí auto do svojho obchodného majetku, môže si nárokovať aj ďalšie náklady. Napríklad poplatok za technickú a emisnú kontrolu (STK), kúpnu cenu vozidla vo forme odpisov, servis a opravy vozidla, výdavky na poistenie (PZP, havarijné, doplnkové) ale hoci aj poplatky za umývanie auta. 

Výdavky na stravu

Od 1. septembra 2022 majú živnostníci a iné SZČO nárok na stravné za každý odpracovaný deň (vrátane víkendov a sviatkov) vo výške 3,52 eur (55 % zo sumy 6,40 eur), ak im súčasne nevznikol nárok na príspevok na stravovanie v súvislosti so závislou činnosťou (teda ak neboli súbežne aj zamestnancami), alebo ak si neuplatnili výdavky na stravovanie v súvislosti so služobnou cestou.

Suma 3,52 eur ako výška stravného platí len za reálne odpracované dni, kedy SZČO či živnostník nie je na pracovnej ceste.

Od 1. septembra 2022 môžu byť sumy stravného v rámci služobnej cesty zahrnuté do daňových výdavkov v stanovenej výške podľa dĺžky trvania služobnej cesty:

  • 5 – 12 hodín: 6,40 eur,
  • 12 – 18 hodín: 9,60 eur,
  • nad 18 hodín: 14,50 eur.

Služobné cesty

Živnostník si môže uplatniť rôzne náklady, ktoré súvisia so služobnými cestami. Patria tu napríklad výdavky na ubytovanie, stravu, dopravu na miesto (teda cestovné, alebo náklady na pohonné látky, ak cestoval vlastným vozidlom). 

Telefón, internet a softvér

Živnostníci si môžu pri daňovom priznaní SZČO uplatniť aj výdavky za telefón, paušál či internet. Je pomerne bežné, že pritom používajú jeden telefón aj na súkromné použitie aj na podnikateľskú činnosť. Rovnako aj internet, ak napríklad pracujú z domu (bežné napríklad pri freelanceroch či rôznych sprostredkovateľoch), pravdepodobne ho používajú rovnako na súkromné účely aj na podnikateľskú činnosť.

V takomto prípade (ak používajú takýto majetok aj na súkromné účely) si do daňových výdavkov môžu zahrnúť skutočné výdavky v pomernej časti, v akej sa majetok používa v súvislosti so zdaniteľnými príjmami. Veľmi zjednodušene, ak podnikateľ mal na telefón a paušál náklady 350 eur, pritom polovica bola na podnikateľskú činnosť, môže si uplatniť výdavky vo výške 175 eur.

Platí to aj pri iných druhoch výpočtovej techniky, napríklad pri tabletoch.

Ak mal živnostník náklady spojené s obstaraním a prevádzkovaním softvéru, ktorý potreboval na podnikateľskú činnosť, môže ich rovnako použiť na zníženie základu dane.

Či už si uplatňujete paušálne náklady alebo reálne výdavky, my vám radi pomôžeme splniť si vašu daňovú povinnosť. Postaráme sa o to, aby vaše daňové priznanie bolo podané včas, v súlade so zákonom a so všetkými potrebnými náležitosťami.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár