Podvojné účtovníctvo Bratislava

Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, účtovné knihy a účtovné uzávierky vedieme za vás!

Zverte vedenie podvojného účtovníctva na účtovných profesionálov z Necto s.r.o. a ešte viac sa sústreďte na svoje podnikanie. Spoločnosť Necto s.r.o. sa zaoberá komplexnými službami v oblasti vedenia podvojného účtovníctva pre podnikateľov, vedenie účtovných kníh a peňažných denníkov a účtovné závierky.

Nechajte vaše podvojné účtovníctvo na účtovných profesionálov so sídlom Bratislave, ktorí sú pripravení na seba prevziať bremeno spracovania a vedenia vašich účtovných kníh. Máme dlhoročné skúsenosti a profesionálnu prax vo vedení a spracovaní podvojného účtovníctva pre podnikateľov a účtovné závierky. Okrem podvojného účtovníctva Bratislava môžete v našej ponuke služieb využiť aj jednoduché účtovníctvo, účtovanie daní, či spracovanie miezd a personalistiky.

Čo zahŕňa vedenie podvojného účtovníctva?

• Overenie úplnosti účtovných dokladov
• Vedenie hlavnej knihy podvojného účtovníctva pre podnikateľov
• Vedenie účtovného denníka podvojného účtovníctva pre podnikateľov
• Evidencia pohľadávok a záväzkov
• Evidencia odberateľských a dodávateľských faktúr
• Evidencia majetku podľa druhu, účelu a zaradenia
• Evidencia zásob
• Evidencia peňažných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte
• Spracovanie účtovnej závierky
• Vyhotovenie výkazu ziskov a strát, súvahy a poznámok k daňovému priznaniu
• Komplexnú daňovú agendu
• Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek
• Ako súčasť vedenia podvojného účtovníctva poskytujeme klientovi bezplatne bežné odborné konzultácie
• Na požiadanie klienta sa zúčastňujeme daňových kontrol

Zaujíma vás cena vedenia podvojného účtovníctva vo vašej firme? Pozrite sa na cenník účtovných služieb Necto s.r.o..

Máte záujem o vedenie podvojného účtovníctva? Neváhajte nám napísať.