Hlavné zmeny v zákone o účtovníctve od januára 2022

Obrázok článku: Hlavné zmeny v zákone o účtovníctve od januára 2022

Hlavné zmeny v zákone o účtovníctve od januára 2022

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Zákon o účtovníctve je jedným z najdôležitejších dokumentov, ktorý sa dotýka každého podnikateľa. Od januára 2022 nás vďaka novelizácii čakajú aj nové pravidlá. Aktuálne navrhovaná novela má cieľ hlavne zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva. Aké zmeny nás teda do nového roka čakajú?  

 

Verejná časť registra účtovných závierok sa rozširujeV súčasnosti sú prístupné vo verejnej časti registra účtovných závierok len dokumenty obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov, či subjektov verejnej správy. To sa od januára zmení a je naplánované rozšírenie verejnej časti registra o ďalšie právnické osoby. 

 

Primárne budú po novom vo verejnej časti registra zverejnené aj dokumenty pozemkových spoločenstiev, mimovládnych neziskových organizácií a občianskych združení

Neverejná časť registra ostane od roku 2022 určená len pre dokumenty fyzických osôb a organizačných zložiek zahraničných osôb.Zmena obsahu výročnej správy pre neziskové organizácie

 

Významná zmena v prípade, ak patríte k štatutárom neziskovej organizácie. Pretože tie majú síce dnes povinnosť predkladať výročnú správu, ale na rozdiel od podnikateľských subjektov, nie je presne zadefinovaná štruktúra. To sa zmení a od roku 2022 a bude obsah účtovnej závierky o neziskových organizácií upravovať § 20 ods. 16. Podľa neho sa zjednotí štruktúra, ktorá má obsahovať najmä:

  • účtovnú závierku za účtovné obdobie
  • správu audítora k tejto účtovnej závierke
  • prehľad vykonávaných činností alebo projektov za účtovné obdobie s uvedením ich vzťahu k účelu založenia účtovnej jednotky
  • prehľad výnosov a prehľad nákladov
  • a ďalšie uvedené v zákone

 

Zmena sa bude týkať hlavne neziskových organizácií, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom z titulu príjmu 2 % vo výške viac ako 35 000 eur. Ide predovšetkým o občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi alebo organizácie s medzinárodným prvkom.

 

 

Dokumenty výlučne v elektronickej forme

 

Novela so sebou prináša opäť viac elektronizácie. Ide o zmenu v záujme rozšírenia funkcionalít registra. Zákona sa upravil tak, aby všetky účtovné dokumenty boli ukladané v elektronickej podobe. Očakáva sa, že  sa zjednoduší postup pri ich ukladaní, ale benefitom by malo byť aj odstránenie chýb, ktoré vznikajú pri automatizovanom spracovávaní.  Aj táto povinnosť má však svoje výnimky a zmena neplatí pre daňovníkov, akými sú napríklad Slovenská informačná služba, účtovná jednotka nezaložená alebo nezriadená na účel podnikania a podobne. 

 

Avšak po 1. januári 2022 treba myslieť na to, že bude možné  ukladať do registra účtovných závierok všetky  dokumenty za účtovné obdobie roka 2021 už iba v elektronickej podobe.

 

Elektronizácia účtovníctva

 

Každá účtovná jednotka bude od nového roka povinná vypracovať účtovný záznam, teda interný predpis, ktorým určí systém uchovávania účtovnej dokumentácie. To však už bude výlučne v elektronickej podobe, hoci voľba dátového nosiča, na ktorom bude pochovaná je na rozhodnutí subjektu. Môže to byť optický disk, USB kľúč, pamäťová karta, cloudové úložisko a podobne. 

Ak si neviete rady s novinkami, ktoré sa chystajú, neváhajte sa obrátiť na profesionálov, radi vám pomôžeme. Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár