Auto na firmu či živnosť: aké náklady si uplatňovať?

Obrázok článku: Auto na firmu či živnosť: aké náklady si uplatňovať?

Auto na firmu či živnosť: aké náklady si uplatňovať?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Pre podnikateľov predstavuje auto nielen neoceniteľného pomocníka, ale aj spôsob, akým si dokážu znížiť základ dane. Vždy je však potrebné vedieť, aký náklad si možno uplatniť a aký nie. Bez ohľadu na to, či ide o aute na živnosť alebo o aute na firmu a podobne.

V tomto textu sa tejto problematike venujeme bližšie.

Stručne o daňovo uznateľných nákladoch

Nezaškodí pripomenúť si, aké náklady/výdavky si vlastne podnikateľ môže uviesť v daňovom priznaní a znížiť si nimi základ dane.

Nezáleží na tom, či hovoríme o aute, materiáli, tovare či službách, všetky daňovo uznateľné náklady musia spĺňať túto zákonom danú definíciu:

  • daňový výdavok (náklad) je preukázateľný, vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v evidencii podnikateľa.

Čo to znamená v praxi? Že do nákladov si môžete dať iba také položky, ktoré ste pri podnikaní reálne využili a slúžili na jeho podporu.

TIP: Kedy sa živnostníkovi oplatia skutočné výdavky a kedy paušálne?

Tu podotýkame, že za istých podmienok je možné uplatniť si aj výdavky, ktoré majú charakter osobnej spotreby, avšak iba v takej pomernej výške, ktorá bola vynaložená na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Týka sa to napríklad počítača, ktorý využívate na home-office, ale aj súkromne, ale trebárs aj spomínaného auta.

Auto na firmu – kúpa

Kúpu auta na firmu či auta na živnosť so sebou nesie mnoho výhod, okrem tých praktických aj účtovné. Veľa výdavkov spojených s jeho obstaraním, prevádzkou a údržbou si totiž môžete uviesť do nákladov. Ak ho však využívate aj na súkromné účely, nebudete ich však môcť uplatňovať v ich plnej, 100 % výške. 

Tu sa núka otázka – ak kúpim auto na firmu, môžem si celú obstarávaciu cenu dať do výdavkov?

Odpoveď znie áno aj nie, nakoľko problematika je o čosi komplexnejšia. Obstarávacia cena sa totiž do výdavkov zahŕňa prostredníctvom tzv. odpisov, ktoré predstavujú opotrebenie auta a znižovanie jeho hodnoty pravidelným používaním. Tieto odpisy sa nerobia jednorazovo – t.j. nemôžete si do nákladov dať hneď celú kúpnu cenu auta – ale priebežne.

Auto máte povinnosť odpisovať vždy, ak je jeho obstarávacia cena vyššia ako 1.700 eur. Ak je pod touto hranicou, je na vašom zvážení či tak urobíte. Rozlišujeme tiež dve rôzne odpisové skupiny: elektrické a hybridné vozidlá sa odpisujú dva roky, ostatné štyri roky.

Príklady:

  • podnikateľ Ján si v roku 2023 kúpil elektromobil za 30.000 eur. Do nákladov (resp. daňových odpisov) si v roku 2023 uvedie 15.000 eur a rovnakú čiastku aj v roku 2024.
  • podnikateľ Peter si v roku 2023 kúpil dieselové vozidlo za 16.000 eur. Do odpisov si štyri po sebe nasledujúce roky, počnúc rokom 2023, uvedie čiastku 4.000 eur.

Výnimku tvoria tzv. mikropodnikatelia, zvyčajne takí, ktorí kupujú auto na živnosť – tí si môžu auto odpisovať v ľubovoľnej výške.

Súkromné auto na firemné účely – dá sa to?

Áno, za istých podmienok.

Niečo podobné sme spomenuli už aj vyššie. Ak napríklad využíva súkromné auto na firemné účely, do nákladov si môžete dať iba takú čiastku, ktorá alikvotne zodpovedá týmto firemným/pracovným účelom, teda bola vynaložená na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

K tomuto vám poslúži najmä fyzická či elektronická kniha jázd, ako aj bločky a doklady za tankovanie pohonných hmôt.

Ak sa rozhodnete pre využívanie súkromného auta v s.r.o. či v živnosti, odporúčame vám vopred sa poradiť s účtovníkom. Dokážete sa tak potenciálne vyhnúť problémom v budúcnosti, najmä vtedy, ak sa daňová kontrola bude pýtať na to, podľa čoho ste si v podnikaní uviedli tieto výdavky.

Radi vám s tým pomôžeme aj my, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalšie výdavky súvisiace s autom

Jednou z najväčších položiek súvisiacich s využívaním auta na podnikanie, mimo odpisov, sú pohonné hmoty. 

Máte k dispozícii až 3 spôsoby, ako si ich uviesť do výdavkov:

  • podľa cien platných v čase nákupu podľa dokladu (bločku) a podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze a takáto spotreba sa zvyšuje o 20 % – vtedy je potrebné viesť fyzickú či elektronickú knihu jázd;
  • na základe dokladov o nákupe pohonných látok, najviac však do výšky v záznamoch GPS zariadenia, ktoré eviduje všetky vykonané jazdy a zároveň spotrebu počas nich;
  • formou paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za zdaňovacie obdobie – v takom prípade nepotrebujete knihu jázd ani GPS zariadenie, stačia pokladničné doklady, resp. bločky z čerpacích staníc.

Opäť platí, že ak ste auto využívali aj na súkromné účely, do výdavkov si môžete dať iba takú časť, ktorá zodpovedala podnikateľským aktivitám.

Firmy a živnostníci si do nákladov môžu dať aj výdavky spojené s tzv. operatívnym lízingom, teda prenájmom vozidla za odplatu. 

Daňovo uznateľným výdavkom je tiež poistenie auta – okrem štandardného PZP napríklad aj havarijné pripoistenie a ďalšie typy poistenia, vzťahujúce sa na používanie a ochranu vozidla.

Do nákladov si tiež môžete dať parkovné, diaľničné známky, pneumatiky, výmenu prevádzkových kvapalín a ďalšie spotrebné položky. Rovnako tiež všetky opravy a servisné prehliadky. 

Pozor – je potrebné rozlišovať medzi opravou, ktorú si do nákladov uvediete v plnej výške jednorazovo a technickým zhodnotením (napr. novou elektronikou, alarmom a podobne), ktoré sa do nákladov premieta postupne. Ak si nie ste istí, o aký prípad sa jedná, kontaktujte nás – naši účtovníci vám radi pomôžu.

Odpočet DPH na auto a cestná daň

Samostatnou kapitolou je odpočet DPH na auto, resp. aj podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, ľudovo povedané cestnej dani.

Začnime daňou z pridanej hodnoty.

Právo na odpočet DPH vzniká len tým fyzickým či právnickým osobám (živnostníkom a firmám), ktoré sú platiteľmi DPH. Zákon o DPH umožňuje odpočítanie DPH pri kúpe a za istých podmienok aj pri operatívnom lízingu (prenájme) vozidla. Odpočítavať DPH si pri firemnom aute môžete aj z ďalších výdavkov, ktoré už sme spomínali – opravy, pohonné látky, parkovné a pod

Plný odpočet DPH na auto je možný iba v prípade vozidla, ktoré je používané výlučne na podnikanie. Ak ho používate aj na súkromné účely, odpočet je opäť pomerný. 

V neposlednom rade si do výdavkov spojeným s používaním automobilu môžete dať aj daň z motorového vozidla. A to aj vtedy, ak využívate súkromné auto na firemné účely.

Vtedy je však potrebné uviesť to v daňovom priznaní a uhradiť daň iba za mesiace, kedy takéto vozidlo bolo použité (aj) na pracovné účely. Ak je vozidlo využívané výhradné na podnikanie, môžete si daň uviesť bez problémov v plnej výške za každý jeden mesiac prevádzky.

Problematika daňovo uznateľných výdavkov spojených s prevádzkou vozidla je pomerne náročná. Najmä vtedy, ak máte auto na živnosť či auto na firmu prvý rok a nie ste si istí, čo si vlastne do výdavkov môžete legálne uviesť. V takom prípade vám rozhodne odporúčame nekonať na vlastnú päsť, ale využiť služby fundovaného účtovníka. 

Necto je vám k dispozícii.

My účtujeme, vy podnikáte. 

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár