Zákon o DPH – registrácia podľa §7 a §7a

Obrázok článku: Zákon o DPH – registrácia podľa §7 a §7a

Zákon o DPH – registrácia podľa §7 a §7a

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Daň z pridanej hodnoty, teda DPH na Slovensku je pomerne zložitou problematikou. Ak človek práve nemá čas listovať v zbierke zákonov, tak najrozumnejšie je konzultovať svoje podnikateľské potreby a povinnosti s účtovnou firmou. V tomto ohľade vám veľmi radi pomôžeme aj my, stačí, ak nás kontaktujete.

Cenné rady sme sa však rozhodli zdieľať aj v tomto texte. V ňom si povieme niečo o tom, čo to znamená registrovať sa pre DPH podľa §7 a §7a Zákona o DPH a či takémuto subjektu vzniká aj povinnosť túto daň platiť.

DPH na Slovensku

Veľmi zjednodušene môžeme všetky podnikateľské subjekty na Slovensku rozdeliť do dvoch skupín:

  • platitelia DPH,
  • neplatitelia DPH.

Ako už názov napovedá, odlišovacím faktorom je skutočnosť, či daný podnikateľský subjekt (teda právnická osoba/spoločnosť, ale napríklad aj živnostník/SZČO), má povinnosť uhrádzať daň z pridanej hodnoty.

Čo hovorí zákon o DPH? Citujeme §4:

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

V praxi to znamená, že povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každý subjekt, ktorý za 12 po sebe idúcich mesiacov dosiahol tržby minimálne vo výške 49 790 eur. Do tohto obratu sa nezapočítavajú niektoré príjmy oslobodené od DPH (napríklad poisťovacie a finančné služby, príležitostný predaj nehmotného a hmotného majetku, služby zdravotnej starostlivosti a podobne).

Uveďme si príklad:

Podnikateľ Jozef má jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným. Za obdobie od 19. mája 2022 do 20. mája 2023 dosiahol tržby v objeme 57 000 eur. Má povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH? Odpoveď je áno, pretože presiahol hranicu.

Žiadosť o registráciu za platiteľa DPH je nevyhnutné podať si do 20. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom subjekt presiahol hranicu 49 790 eur. V prípade pána Jozefa to teda je 20. jún 2023.

Je však rozdiel byť registrovaný za platiteľa DPH a mať registračnú povinnosť pre DPH.

Zákon o DPH – §7 a §7a

Tu vstupujú do hry paragrafy z nadpisu tohto textu.

Tie hovoria o tom, že povinnosť registrácie pre DPH majú všetky podnikateľské subjekty, ktoré nadobúdajú tovary z iných členských štátov (§7), alebo prijímajú či poskytujú služby z/do iného členského štátu (§7a). Tieto osoby sú povinné platiť daň z nadobudnutia tovaru či služby, ale nemajú nárok na odpočítanie dane.

Pre koho je táto informácia podstatná?

Napríklad pre podnikateľov, ktorí si platia reklamu na platformách ako Facebook či Google a chcú si uplatniť tieto výdavky v daňovom priznaní na zníženie základu dane. Do nákladov si ich však uviesť nemôžu, ak predtým nepožiadali o registráciu pre DPH podľa §7a.

To isté sa týka podnikateľov, ktorí napríklad nakupujú materiál či tovary zo zahraničia. Tí zase potrebujú registráciu pre DPH podľa §7.

Obe tieto žiadosti si môže podnikateľský subjekt podať elektronicky, cez svoju eSchránku.

Rozumieme, že táto problematika môže byť na prvé prečítanie komplikovaná. Ide však o dôležité informácie, ktoré by ste pri svojom podnikaní mali brať do úvahy. Ak si nie ste istí, či sa vás registrácia pre DPH týka, obráťte sa na našu účtovnú firmu. Veľmi radi vám pomôžeme splniť si všetky povinnosti a uplatníme všetky práva, pomôžeme vám tiež s prípadným výpočtom DPH. Sme tu pre vás a všetky vaše účtovné potreby.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár