Daňová licencia 2024: Návrat minimálnej dane pre firmy

Obrázok článku: Daňová licencia 2024: Návrat minimálnej dane pre firmy

Daňová licencia 2024: Návrat minimálnej dane pre firmy

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Daňová licencia je v roku 2024 späť. V decembri 2023 totižto prešiel konsolidačný balíček v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorý od 1. januára tohto roku daňovú licenciu znovu zavádza. Čo je daňová licencia, aká je výška poplatkov a kto ju musí a nemusí platiť?

Daňová licencia bola aktuálna od roku 2014 až do roku 2018 (za rok 2017). V roku 2024 zažíva svoj návrat a právnické osoby sa naň musia pripraviť. Za jej nezaplatenie totižto hrozia postihy.

Čo je daňová licencia?

Je to minimálna daň z príjmu právnickej osoby, ktorú musia právnické osoby zaplatiť, a to bez ohľadu na to, či dosiali v konkrétnom zdaňovacom období zisk, alebo upadli do straty. Poznáme ju aj ako „Minimálna daň pre právnické osoby“.

Zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňová licencia 2024 bude platiť, je od 1.1.2024. Minimálna daň z príjmu právnickej osoby sa teda bude platiť v roku 2025. Zatiaľ čo niektorí tento krok oceňujú, iní s ním nie sú spokojní. Pravdou však je, že platiť sa musí.

Daňová licencia 2024: Daň z príjmu právnickej osoby je späť

Ako sme spomínali, konsolidačný balíček schválený Národnou radou Slovenskej republiky v decembri 2023 priniesol daňovú licenciu späť k životu. Cieľom tohto balíčku bolo zlepšenie stavu verejných financií. Minimálnu daň z príjmu právnickej osoby upravuje ustanovenie § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. To, či sa tento krok osvedčí z hľadiska ozdravenia štátneho rozpočtu sa ešte len uvidí, právnické osoby by však na túto daň mali byť pripravené.

Pôjde o skoro všetky právnické osoby, dokonca aj tie, ktoré vykázali daňovú stratu, na čo je dôležité myslieť. Výšku minimálnej dane zo zisku s.r.o. zistíte po odpočítaní úľav na dani, ktorú platíte za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je vaša daňová povinnosť nižšia ako výška minimálnej dane ustanovenej pre právnickú osobu. Ak je však vaša daňová povinnosť vychádzajúca z daňového priznania vyššia, než je táto minimálna daň, platíte vypočítaný poplatok z vášho daňového priznania.

Ak to znie zložito, tu je jednoduchá pomôcka:

  • zdaniteľné príjmy do 50 000 €, minimálna daň 340 €
  • zdaniteľné príjmy 50 000 € – 250 000 €, minimálna daň 960 €
  • zdaniteľné príjmy 250 000 € – 500 000 €, minimálna daň 1 920 €
  • zdaniteľné príjmy nad 500 000 €, minimálna daň 3 840 €

Zaujímavosťou je, že pokiaľ zamestnávate fyzické osoby so ZŤP (aspoň 20 % z celkového priemerného počtu zamestnancov), platíte polovičnú minimálnu daň.

Musíte platiť minimálnu daň zo zisku s.r.o. aj vy?

Aj keď minimálnu daň z príjmu právnickej osoby musí platiť väčšina firiem, existujú výnimky. Minimálnu daň zo zisku s.r.o. nemusia platiť novovzniknuté právnické osoby ani nadácie, neziskové organizácie a občianske či záujmové združenia, ale ani politické strany, účelové zariadenia cirkvi a všetci daňovníci podľa § 12 ods. 3 a 4 Zákona o dani z príjmov.

Takisto sú od nej oslobodené právnické osoby prevádzkujúce chránené pracovisko alebo chránenú dielňu a pozemkové spoločenstvá, pokiaľ ich zdaniteľné príjmy neprevyšujú sumu 10 000 €.

Ako pri všetkých nových zákonoch, aj pri daňovej licencii je dôležité, aby mala vaša účtovnícka firma tie najaktuálnejšie informácie a mohla flexibilne reagovať. Necto s.r.o. takou firmou je a radi sa postaráme o vaše účtovníctvo, zatiaľ čo sa vy môžete venovať podnikaniu.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár