Kto môže viesť daňovú evidenciu a ako?

Obrázok článku: Kto môže viesť daňovú evidenciu a ako?

Kto môže viesť daňovú evidenciu a ako?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

S podnikaním zároveň prichádza aj otázka evidencie dokladov, príjmov a výdavkov. Daňovú evidenciu vedú fyzické osoby s výdavkami, ktoré sa venujú podnikaniu. Patrí k tým účtovným úkonom, ktoré sú vskutku dôležité, aj keď sa môžu zdať ako „otravné“. Čo je daňová evidencia, kto všetko ju môže viesť a ako na to? To sa dozviete v tomto článku!

Správna daňová evidencia je dôležitá pre efektívne riadenie financií v podnikaní a zabezpečuje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek. Táto základná súčasť podnikania je nevyhnutná pre transparentnosť a plnenie daňových povinností voči štátu. Poďme sa teda na ňu pozrieť zbližša.

Čo je daňová evidencia?

Čo je daňová evidencia? Je to činnosť, ktorá ponúka prehľad o príjmoch fyzickej osoby a jej daňových výdavkoch v chronologickom slede, ako aj o jej hmotnom a nehmotnom majetku, prípadne zásobách, pohľadávkach a záväzkoch. 

V prípade nedostatočnej daňovej evidencie môžu fyzickej osobe hroziť rôzne finančné postihy, ktoré sú nielen nepríjemné, ale môžu vrhať zlé svetlo na jej podnikanie. Správna evidencia, naopak, umožňuje podnikateľovi lepšie plánovať svoje financie a investície do budúcnosti.

Pokiaľ ste fyzická osoba a podnikáte, môžete si vybrať z 2 spôsobov uplatňovania nákladov:

  • paušálne výdavky – uplatnenie percenta príjmov, avšak nie pre tie fyzické osoby, ktoré sú platiteľmi DPH
  • preukázateľné výdavky – jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, prípadne daňová evidencia dokladov

TIP: Čo si môže dať živnostník do nákladov?

Daňová evidencia je teda akýsi systematický záznam všetkých príjmov a výdavkov spojených s podnikateľskou činnosťou fyzickej osoby. Tento záznam slúži na sledovanie finančnej situácie, plnenie daňových povinností a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek. Daňová evidencia zahŕňa napríklad evidenciu dokladov ako faktúry, účty, pokladničné doklady a iné relevantné dokumenty, ktoré dokladujú príjmy a výdavky podnikania.

Evidencia dokladov: Kto ju môže viesť a kto nie?

Daňovú evidenciu môžu viesť tie fyzické osoby, ktoré si uplatňujú preukázateľné výdavky, a teda tie, ktoré preukázateľne a skutočne vynaložili na dosiahnutie svojich príjmov. Medzi tie patria príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona, príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona, príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona a príjmy z umeleckého výkonu alebo použitia diela podľa § 6 ods. 4 zákona.

Medzi výdavky, ktoré si môže fyzická osoba uplatniť:

  • odvody do Sociálnej poisťovne
  • odvody do zdravotnej poisťovne, 
  • výdavky na pohonné hmoty do auta, 
  • stravné výdavky,i 
  • nájomné 

Avšak tieto výdavky musia byť vždy v súvislosti s podnikaním

Môžu to však byť aj iné náklady, ktoré súvisia s podnikaním. Všetky tieto výdavky sa tak môžete „dať do nákladov“ a vidíme, že správna a poctivá evidencia dokladov je skutočne dôležitá.

Daňová evidencia bez vašich starostí

Povedali sme si teda, čo je daňová evidencia a zistili sme, že evidencia dokladov je naozaj kľúčová. Na túto činnosť môžete použiť rôzne účtovné programy, no pokiaľ s celým procesom nechcete mať starosti, nechajte ho na odborníkov. V Necto s.r.o. sa postaráme o vašu daňovú evidenciu a komplexne zastrešíme celé vaše účtovníctvo bez ohľadu na to, či ste fyzická osoba alebo právnická osoba.

Ak sa teda všetkých účtovných úkonov ľakáte, nechajte ich na profesionálov a vy sa pokojne venujte svojmu podnikaniu.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár