Vyplatenie daňového preplatku – kedy mi príde na účet?

Obrázok článku: Vyplatenie daňového preplatku – kedy mi príde na účet?

Vyplatenie daňového preplatku – kedy mi príde na účet?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Za rok 2020 bol priemerný preplatok na dani na úrovni 254,30 €. Slušná čiastka, čo poviete? Teraz je na mieste otázka, kedy človeku tento preplatok príde na účet? Je rýchlejší pri vyplnení tlačiva, alebo pri elektronickom daňovom priznaní? A ako to je, keď si človek predĺži lehotu na podanie? 

Odpovede na otázky uvádzame s príkladmi z praxe.

Aká je štandardná lehota na vyplatenie daňového preplatku? 

Oprime sa o právne rámce. Vyplácanie daňového preplatku upravuje Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, teda takzvaný daňový poriadok. Ten hovorí, že: 

„…daňový preplatok na dani z príjmov a na dani z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie obdobie sa vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa osobitných predpisov, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku.“

Čo to znamená v praxi si vysvetlíme na príklade:

Ivan si podal daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typu A (DPFOA) 26. februára. Účtovníčka mu urobila výpočet daňového preplatku a mal by dostať naspäť 127,54 eur. Keďže podal daňové priznanie v štandardnom termíne do 31. marca, až týmto dňom začína správcovi dane plynúť 40-dňová lehota na vrátenie preplatku. Ivan teda dostane peniaze na účet najneskôr 10. mája.

Tu je potrebné podotknúť, že o vrátenie daňového preplatku je potrebné požiadať zaškrtnutím príslušného políčka v XI. oddiele tlačiva k DPFOA a zvolením spôsobu vrátenia – poštovou poukážkou či prevodom na účet.

Čo ak som si predĺžil/-a lehotu na podanie?

Aj v prípade predĺženej lehoty platí 40-dňové obdobie na vrátenie preplatku zo strany správcu dane.

Katarína požiadala v marci o odklad termínu na podanie daňového priznania. Keďže nemala príjmy zo zahraničia, mohla tak urobiť iba do 30. júna. Priznanie podala 14. apríla. Keďže je však odložený termín na podanie až 30. júna, až odvtedy plynie lehota na podanie. Katarína teda peniaze dostane najneskôr 9. augusta.

Ďalšia dôležitá poznámka: ak posledný deň lehoty na podanie odloženého DPFOA pripadá na víkend, prípadne na sviatok, posúva sa automaticky na najbližší pracovný deň.

Je pri elektronickom daňovom priznaní vyplatenie preplatku rýchlejšie?

Žiaľ, elektronické podanie daňového priznania neurýchli vyplatenie daňového preplatku. Platí štandardná 40-dňová lehota.

Uveďme si ešte jeden príklad, tentokrát s posledným možným termínom na podanie:

Jana mala príjmy zo zahraničia a mohla si tak požiadať o odklad daňového priznania až do 30. septembra. Účtovníčka jej urobila výpočet daňového preplatku a vyšlo jej, že Jane majú vrátiť 77,12 eur. Priznanie si podala v posledný možný deň – 30. septembra. Odvtedy teda začína plynúť aj lehota na vrátenie preplatku pre správcu dane. Jana dostane preplatok najneskôr 9. novembra.

Na záver ešte jedna poznámka: 40-dňová lehota je maximálny čas, ktorý má správca dane na vrátenie preplatku. Môže tak, samozrejme, urobiť aj skôr. Je tiež potrebné podotknúť, že v prípade vykonania ročného zúčtovania zo strany zamestnávateľa, spravidla zvykne ten posielať preplatok v aprílovej či májovej výplate.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár