Nový občiansky preukaz – kto ho bude v roku 2023 potrebovať?

Obrázok článku: Nový občiansky preukaz – kto ho bude v roku 2023 potrebovať?

Nový občiansky preukaz – kto ho bude v roku 2023 potrebovať?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Všetci držitelia občianskych preukazov, ktorí používajú na rôzne úradné úkony takzvaný kvalifikovaný elektronický podpis by mali zbystriť pozornosť. Ak im totiž doklad bol vydaný do júna 2021, vrátane, končí im platnosť certifikátov elektronického podpisovania. Čo to znamená v praxi? Že ak si nepožiadajú o vydanie nového občianskeho preukazu, tak v roku 2023 nebudú môcť kvalifikovaný elektronický podpis používať.

V tomto texte si povieme viac o tom, prečo.

Kto potrebuje nový občiansky preukaz?

Ako sme uviedli už v úvode, o vydanie nového občianskeho preukazu by mal požiadať každý držiteľ dokladu vydaného do júna roku 2021, vrátane. Avšak iba za podmienky, že využíva elektronický podpis občianskym preukazom. 

Dôvod je ten, že na všetkých dokladoch vydaných do uvedeného dátumu končí platnosť digitálneho certifikátu, ktorý elektronické podpisovanie umožňuje. Ak túto funkcionalitu nevyužívate a občiansky preukaz vám slúži predovšetkým na preukazovanie totožnosti, túto zmenu zatiaľ nemusíte riešiť.

Ak využívate kvalifikovaný elektronický podpis a nový doklad si nezaobstaráte, od januára 2023 ho nebudete môcť používať (podpis, nie občiansky preukaz – platnosť dokladu je na ňom uvedená). To vám môže značne skomplikovať komunikáciu s úradmi a niektoré podnikateľské aktivity, pri ktorých je využívaný.

Prečo dochádza k zmene?

Tou hlavnou príčinou, prečo by ľudia s občianskymi preukazmi vydanými pred júlom 2021 mali žiadať o výmenu je, že v týchto dokladoch končí platnosť čipovej certifikácie. Tá je nevyhnutná k vytváraniu kvalifikovaného elektronického podpisu. Od 7. októbra 2022 je možné požiadať o výmenu takéhoto občianskeho preukazu bezplatne. Je tak nevyhnutné urobiť osobne na miestne príslušnom oddelení dokladov.

Druhou príčinou, pre ktorú by výmenu občianskeho preukazu mali zvážiť aj držitelia novších dokladov je nariadenie Európskej únie. V ňom je uvedené, že každý občan členského štátu musí mať najneskôr od augusta 2031 občiansky preukaz s biometrickými údajmi, v tomto prípade odtlačkom prstov. 

Ak ste si o výmenu občianskeho preukazu požiadali pred októbrom 2022, avšak po auguste 2021, mohli ste si všimnúť, že váš doklad má kratšiu platnosť, ako je štandardných 10 rokov. Je to práve z toho dôvodu, že hoci už má nový čip na kvalifikovaný elektronický podpis, ešte neobsahuje vaše biometrické údaje. To znamená, že je platný najdlhšie do augusta 2031, kedy budete musieť pristúpiť k jeho výmene. 

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár