Nepodanie daňového priznania – trestný čin či priestupok? Hrozí mi pokuta?

Obrázok článku: Nepodanie daňového priznania – trestný čin či priestupok? Hrozí mi pokuta?

Nepodanie daňového priznania – trestný čin či priestupok? Hrozí mi pokuta?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Za drvivú väčšinu zamestnancov podáva daňové priznanie ich zamestnávateľ, ak ho požiadajú o vykonanie ročného zúčtovania. Avšak živnostníci, ostatní zamestnanci a iní daňovníci (ak im vznikla povinnosť) si jeho podanie musia riešiť po vlastnej osi. Je pri tom nevyhnutné myslieť na zákonom dané termíny. Ak ich bez pádneho dôvodu nedodržíte, môže to skončiť až pokutou od Finančnej správy. V akej je výške a koho sa týka?

Kto má povinnosť podať si daňové priznanie?

Začnime tým, že si povieme, kto vlastne má povinnosť podať si daňové priznanie. 

Za rok 2021 si má povinnosť podať daňové priznanie každá fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 255,72 eur. Povinnosť podať si daňové priznanie za rok 2022 budú mať tí daňovníci, ktorých príjem v tomto roku presiahol 2 289,63 eur.

Daňové priznanie typu A si podávajú tí, ktorí mali príjmy LEN zo závislej činnosti, teda zamestnania.

Daňové priznanie typu B si podávajú SZČO, ale aj fyzické osoby nepodnikatelia, ktoré mali iné príjmy – napríklad z prenájmu nehnuteľnosti, kryptomien a podobne.

Aké sú termíny na podanie daňového priznania?

Na Slovensku máme tri termíny na podanie daňového priznania:

  1. do 31. marca,
  2. do 30. júna, ale iba pre tých daňovníkov, ktorí si podali písomnú/elektronickú žiadosť o odklad,
  3. do 30. septembra, ale iba pre tých daňovníkov, ktorí mali príjmy zo zahraničia.

Ak ste mali príjmy iba na Slovensku, musíte si priznanie podať do konca marca, resp. júna, ak žiadate o odklad. Ak ste mali príjmy aj zo zahraničia (nezáleží pritom, či IBA zo zahraničia, alebo na Slovensku AJ v zahraničí), máte čas do konca septembra.

Hrozí mi pokuta za nepodanie daňového priznania fyzickej osoby?

V skratke – áno. A to v horizonte od 30 do 16 000 eur. Výška pokutu však záleží od viacerých faktorov. Na úvod ešte poznamenajme, že nepodanie daňového priznania nie je trestným činom, ale správnym deliktom (do tejto kategórie spadajú aj priestupky). 

Ak ste fyzická osoba s príjmami iba na Slovensku a podáte si daňové priznanie po 31. marci bez toho, aby ste mali podanú žiadosť o odklad, pokutu dostanete. Spravidla bude vo výške 30 eur, avšak zákon hovorí, že môže byť až 16 000 eur. V drvivej väčšine prípadov však býva na úrovni spodnej hranice.

Pri stanovovaní výšky pokút Finančná správa prihliada na závažnosť deliktu, či ide o jednorazové alebo opakované zanedbanie povinnosti a ďalšie faktory. 

Iná situácia nastáva, ak vám daňový úrad zašle výzvu na podanie daňového priznania so stanoveným termínom a vy ho nedodržíte. Vtedy je už spodná hranica na úrovni 60 eur, horná opäť na sume 16 000 eur.
Či už ste si daňové priznanie nepodali nedopatrením, alebo zámerne, pokute sa s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnete. Rozhodne teda odporúčame splniť si túto povinnosť načas a so všetkým, čo k tomu patrí.My vám s tým radi pomôžeme. Pamätajte, nepodanie daňového priznania môže pri opakovaní vyústiť do nepríjemne vysokej pokuty.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár