Najčastejšie chyby pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby

Obrázok článku: Najčastejšie chyby pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby

Najčastejšie chyby pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Aj keď si mnohí z nás podávajú daňové priznanie každý rok, ani tí najskúsenejší sa z času načas nevyhnú chýbam. Ide totiž o rozsiahle a pomerne zložité tlačivo. Ak však poznáte správnu metodiku a vedome sa vyhnete najčastejším omylom, spĺňate všetky predpoklady k úspešnému splneniu si tejto daňovej povinnosti, spolu s uplatnením všetkých daňových bonusov, na ktoré máte nárok. 

 

Poďme si teda povedať niečo o tom ktoré chyby sú v daňových priznaniach dane z príjmov fyzických osôb najčastejšie. Vyzbrojení týmito informáciami chybu neurobíte. Ak je vaša daňová situácia špecifická, neváhajte sa na nás obrátiť. Pamätajte tiež na to, že v niektorých prípadoch môžete byť oslobodení od dane z príjmu. Prejdime teraz k najčastejším chybám, na ktoré by ste si mali dať pozor. 

 

Neúplné kontaktné a osobné údaje

 

Môže sa zdať, že ide o najbanálnejšiu súčasť v celom daňovom priznaní, ale čudovali by ste sa ,koľkí tu urobia chybu. Týka sa to predovšetkým živnostníkov, ktorí tých údajov vypĺňajú viac. Okrem osobných údajov si určite skontrolujte či máte vyplnené DIČ (ak ho máte pridelené) a SK NACE. Ak potrebujete doplniť aj údaje o vyživovaných deťoch, respektíve o manželke/manželovi – za účelom uplatnenia zníženia základu dane a daňových bonusov – nezabudnite ich vyplniť všetky a poctivo ich po sebe skontrolujte. 

 

Neaktuálne tlačivo

 

Vždy sa uistite, že máte najaktuálnejšie tlačivo takého typu, ktorý potrebujete. Stáva sa totiž, že niektorí daňovníci – nepodnikatelia – používajú neaktuálne tlačivá, nakoľko majú ešte z predošlého zdaňovacieho obdobia vytlačených viacero kópií. S digitalizáciou vypĺňania a podávania tieto omyly postupne miznú, avšak stále sa stane, že dôjde k omylu. Istotou je v tomto prípade práve elektronické vypĺňanie a stránka Finančnej správy, na ktorej nájdete vždy najaktuálnejšie tlačivá daňového priznania typu A aj typu B, platné pre dané zdaňovacie obdobie.

 

Daňové priznanie bez podpisu

 

Áno, žiaľ, mnohí daňovníci svoje daňové priznanie, potvrdenie o jeho podaní, respektíve vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (takzvané „dve percentá“), prípadne žiadosť o vrátenie daňového preplatku, jednoducho nepodpíšu. Tlačivo je v takom prípade neplatné a daňový úrad vám ho vráti.

 

Daňové priznanie bez povinných príloh

 

Predovšetkým živnostníci ku svojmu daňovému priznaniu potrebujú priložiť viacero podkladov. Týka sa to však napríklad aj fyzických osôb – podnikateľov, ktorí si chcú uplatniť úroky z hypotéky. Tieto prílohy možno aj vyznačia daňovom priznaní, spočítajú ich a uvedú číslo, no nakoniec ich zabudnú priložiť. Vždy sa uistite, že túto chybu ste neurobili a všetko podstatné ste priložili.

 

Nesprávne vyplnenie súm a hodnôt

 

Čísla sú azda najproblematickejšou časťou daňového priznania. Uistite sa, že máte správne uvedené a vyrátané poistné, zdaniteľné príjmy, daňovú stratu a daňové odpisy. Všetky čísla radšej dvakrát skontrolujte a prepočítajtePri chybných výpočtoch vás daňový úrad najprv zvyčajne upozorní a požiada daňové priznanie opraviť. V horších prípadoch môžu viesť nesprávne čísla k vyrúbeniu nesprávnej dane, čo môže mať, v prípade dodatočného zistenia, neblahé finančné následky pre predmetného daňovníka. 

 

Problematické uplatňovanie daňových bonusov

 

Daňovníci si niekedy uplatňujú daňové bonusy a odpočítateľné položky, na ktoré nemajú nárok. Prípadne sa stáva, že daňový bonus na dieťa si uplatnia obaja rodičia, pričom to môže urobiť iba jeden. Dôkladne sa uistite, že spĺňate podmienky na získanie daňového bonusu a viete to patrične preukázať, ak to bude potrebné.

 

Daňové priznanie určite nepatrí medzi najjednoduchšie tlačivá, ktoré v živote budete vypĺňať. Môžete sa o to pokúsiť sami, prípadne sa obráťte na fundovaných odborníkov, ktorí vám s tým pomôžu. Kvalitný účtovník pozná problematické miesta daňového priznania a pomôžeme vám splniť si túto povinnosť legálne a načas.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár