Uplatnenie bonusu na dieťa. Na čo si musia dať hlavne podnikatelia pozor?

Obrázok článku: Uplatnenie bonusu na dieťa. Na čo si musia dať hlavne podnikatelia pozor?

Uplatnenie bonusu na dieťa. Na čo si musia dať hlavne podnikatelia pozor?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Daňový bonus na dieťa predstavuje štátny stimul budovania rodín a poskytuje aspoň malú podporu pri výchove a starostlivosti. Nejde o úplne zanedbateľnú čiastku. Síce to nesupluje výdavky na starostlivosť o dieťa, ale minimálne podnikateľom to pomôže znížiť výdavky.

 

 

Daňový bonus  na dieťa u podnikateľa

 

Daňový bonus priamo ovplyvňuje daňovú povinnosť podnikateľov, živnostníkov, ktorí majú vlastné deti alebo sa o ne starajú. Daňový bonus je upravený v §33 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Na daňový bonus má nárok zamestnanec, ale aj podnikateľ. Musí však splniť viacero podmienok v porovnaní s človekom zamestnaným na pracovný úväzok.

 

Kedy si podnikateľ môže uplatniť daňový bonus?

 

Daňový bonus na dieťa si uplatňuje rodič alebo osoba, ktorá má zverené dieťa do starostlivosti. V prípade podnikateľa, fyzickej osoby, respektíve SZČO, sa daňový bonus na dieťa týka tých, ktorí dosahujú príjem podľa §6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, čiže nejde iba o príjmy zo živnosti, ale aj napríklad príjem z autorských honorárov, príjem znalcov a tlmočníkov, či príjem z finančného sprostredkovania.

 

Podmienkou na uplatnenie bonusu je minimálna výška zdaniteľného príjmu, ktorú daňovník počas zdaňovacieho obdobia dosiahne.

 

Príjmy podľa §5 alebo podľa §6 ods. 1 a 2 musia dosiahnuť aspoň 6-násobok minimálnej mzdy platnej v danom zdaňovacom období, a zároveň pre SZČO platí, že nesmie vykázať daňovú stratu. Za zdaniteľné príjmy sa považujú aj príjmy dosiahnuté v zahraničí. 

 

Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021 platná od 1.1.2021 do 30.6.2021

Obdobie do veku 6 rokov od veku 6 rokov
do veku 25 rokov
od 6 do 15 rokov od 15 do 25 rokov
1.1.2020 – 31.12.2020 45,44€ 22,72€
1.1.2021 – 30.6.2021 46,44€ 23,22€
1.7.2021 – 31.12.2021, 46,44€ 39,47€ 23,22€

 

 

Pozor na neoprávnené vyplatenie

 

Dôležité je poznamenať, že daňový bonus na dieťa si uplatňuje vždy iba jeden z rodičov! Na tento fakt mnoho ľudí zabúda. Hlavne ak si napríklad podnikateľ uplatní bonus automaticky a zároveň si aj jeho partner nahlási bonus u zamestnávateľa.

Ak nárok na daňový bonus spĺňajú obidvaja z rodičov, na jeho uplatnení sa dohodnú. Ak sa tak nestane, daňový bonus si uplatnia v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

 

Finančná správa sa totiž už začala na neoprávnene vyplatený bonus zameriavať viac. Pri kontrolách za rok 2018 totiž našla viaceré nezrovnalosti. Odhalila prípady, keď si daňový bonus na dieťa uplatnili obaja rodičia alebo jeden z nich si ho nárokoval u viacerých zamestnávateľov. Celkovo si takto neoprávnene vyšší daňový bonus na dieťa uplatnilo 7320 rodičov a štát tak ukrátili o 1,6 milióna eur.

 

Najčastejšie sa práve stáva, že si daňový bonus na dieťa neoprávnene uplatnia obaja rodičia. Stalo sa to v 3826 prípadoch a štát na daňovom bonuse na dieťa prišiel o viac ako 821 tisíc eur. Ďalších približne 760 tisíc eur bolo neoprávnene uplatnených v prípadoch, keď si daňový bonus na dieťa uplatnil iba jeden rodič, avšak viacnásobne.

 

Ak si nie ste istí, ako si uplatniť bonus na dieťa, z ktorých príjmov je naň nárok a ako postupovať, ideálne je poradiť sa v účtovnej firme. vyhnete sa tak zbytočným chybám.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár