DANE

DANE

Čo zahŕňa daňová agenda?


Daň z príjmov
• Príprava kalkulácie dane z príjmov
• Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ A (zamestnanci)
• Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ B
• Daňové priznanie k dani z príjmov PO

DPH
• Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty na mesačnej, príp. kvartálnej periodicite
• Súhrnný výkaz
• Intrastat

Miestne dane
• Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
• Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Vyhotovenie hlásení, prehľadov, ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, plnenie registračných a oznamovacích povinností v zmysle platnej daňovej legislatívy

Máte záujem o daňovú agendu? Neváhajte nám napísať.