Dane a účtovníctvo

Spracovanie daní a vedenie daňovej evidencie pod dohľadom profesionálov

Dane sú nočnou morou nielen pre fyzické, ale aj právnické osoby. Takmer sa zdá, že celý svet sa točí okolo dani z príjmov, zákona o DPH, súhrnných výkazov, či preddavkov na daň. Ak sú pre vás tieto daňové pojmy jedným veľkým labyrintom, podnikáte, ste platca alebo neplatca DPH, obráťte sa na odborníkov z Necto s.r.o

Dane a účtovníctvo sú neoddeliteľnou súčasťou. Sme pripravený pomôcť vám s vyhotovením hlásení, prehľadov, ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, plnenie registračných a oznamovacích povinností v zmysle platnej daňovej legislatívy. Okrem daní môžete v našej ponuke služieb využiť aj služby spracovania jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, či mzdové účtovníctvo a personalistiky.

Čo zahŕňa daňová agenda?


Daň z príjmov

• Príprava kalkulácie dane z príjmov
• Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ A (zamestnanci)
• Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ B
• Daňové priznanie k dani z príjmov PO

DPH

• Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty na mesačnej, príp. kvartálnej periodicite
• Súhrnný výkaz
• Intrastat

Miestne dane

• Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
• Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Vyhotovenie hlásení, prehľadov, ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, plnenie registračných a oznamovacích povinností v zmysle platnej daňovej legislatívy.

Zaujíma vás cena daňového poradenstva? Pozrite sa na cenník účtovných služieb Necto s.r.o.

Máte záujem o daňovú agendu? Neváhajte nám napísať.