Príjem zo zahraničia a daňové priznanie na Slovensku. Platíte daň dvakrát?

Obrázok článku: Príjem zo zahraničia a daňové priznanie na Slovensku. Platíte daň dvakrát?

Príjem zo zahraničia a daňové priznanie na Slovensku. Platíte daň dvakrát?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Mnoho Slovákov cestuje za hranice nášho štátu s vidinou lepšieho zárobku. Niet sa čo čudovať, aj v rovnakých profesiách sú mzdy neporovnateľné. Mať slušný zárobok je však jedna vec, ako to je s jeho zdanením? Platí Slovák pracujúci napríklad v Nemecku či v Rakúsku daň dvakrát? V cudzine, aj doma? 

 

Príjem zo zahraničia a daňové priznanie

 

Práca v zahraničí, EÚ, resp. príjem plynúci z nej, podlieha zdaneniu v krajine, v ktorej bol poberaný. Ak mal Slovák v roku 2021 celosvetové zdaniteľné príjmy vyššie ako 2 255,72 € a je slovenským daňovým rezidentom (má tu trvalý pobyt, alebo sa na Slovensku zdržiava aspoň 183 dní v roku), má povinnosť podať si aj slovenské daňové priznanie.

Ako sa v ňom tieto príjmy uvádzajú?

V prvom rade je potrebné poznamenať, že tieto príjmy je do slovenského daňového priznania nevyhnutné uviesť aj vtedy, ak už boli zdanené. Uvádzajú sa brutto a ak sú v mene inej ako euro, prepočítavajú sa podľa platného kurzu. Ich výšku je potrebné doložiť patričným potvrdením, zvyčajne výplatnými páskami, kópiou zahraničného daňového priznania, či potvrdením o zdaniteľných príjmoch od zahraničného správcu dane. Ako však zabrániť tomu, aby sme pri podávaní slovenského daňového priznania nemuseli tento príjem zdaňovať opäť a potenciálne sa tak ukrátiť o zárobok? 

 

Metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia

Využívajú sa na to takzvané metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia. Vyplývajú z bilaterálnych zmlúv, ktoré má uzatvorené Slovenská republika prostredníctvom ministerstva financií so zahraničnými štátmi.

Tieto metódy sú:

 

  • metóda vyňatia príjmu: dá sa použiť iba pri príjmoch zo závislej činnosti, teda zo zamestnania. Celkový základ dane sa pri ňom zníži jednak o nezdaniteľné časti a potom o súhrn zdaniteľných príjmov či základov dane zo zahraničia. Daň sa vypočíta z výsledného základu.
  • metóda zápočtu: pri tejto metóde sa zahraničná daň z príjmu započíta na úhradu slovenskej dane. Ak je zahraničná daň z príjmu vyššia, ako slovenská daňová povinnosť, rozdiel daňovníkovi vrátený nebude. Ak je však zahraničná daň nižšia, ako slovenská daňová povinnosť, daňovník je povinný rozdiel doplatiť do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Už z tohto opisu je zrejmé, že metóda vyňatia je výhodnejšia, nakoľko pri zápočte môže daňovníkovi vzniknúť povinnosť dorovnať rozdiel medzi zahraničnou daňou a slovenskou daňovou povinnosťou. Tu je však potrebné poznamenať, že tieto metódy je možné uplatniť len pri príjmoch z takého štátu, s ktorým má SR zmluvu o zamedzení dvojitému zdaneniu. V súčasnosti je takých štátov 70.

 

Práca v zahraničí, EÚ a iných krajinách je nepochybne lákavá a ekonomicky výhodná. Uistite sa však, že z jedného príjmu neplatíte daň dvakrát. Ak si nie ste istí, ktorá metóda je pre vás výhodnejšia, neváhajte nás kontaktovať.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár