Čo je to daňové tajomstvo?

Obrázok článku: Čo je to daňové tajomstvo?

Čo je to daňové tajomstvo?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Určite ste sa už stretli so spojením daňové tajomstvo. Ak nie pri práci, tak minimálne v médiách. Viete však, o čo ide a aké sú postihy za jeho vyzradenie? Ako sa na tento pojem pozerá slovenská legislatíva a daňový poriadok? Všetko podstatné sa dozviete v tomto texte.

 

Čo je to daňové tajomstvo?

 

Veľmi zjednodušene povedané, daňové tajomstvo je taká informácia o podnikateľskom subjekte alebo fyzickej osobe, ktorá sa získa pri správe daní. Napríklad pri spracovaní prijatého daňového priznania. 

 

Tu je hneď potrebné dodať, že daňovým tajomstvom nie je žiadna informácia, ktorá je prístupná z verejne dostupných zdrojov (napríklad registra účtovných závierok), alebo informácie o tom, či v subjekte prebieha daňová kontrola, prípadne exekučné konanie.

 

Čo teda môže byť daňovým tajomstvom? Napríklad:

 

  • Výška príjmov subjektu.
  • Výška výdavkov subjektu.
  • Výška dane z príjmu fyzických osôb nepodnikateľov, resp. daňovej povinnosti podnikateľa.
  • Výška daňového preplatku alebo nedoplatku subjektu.

 

Akonáhle je však daná informácia uložená do verejne prístupnej databázy, napríklad registra účtovných závierok, prípadne iného portálu verejnej správy Slovenskej republiky prestáva byť daňovým tajomstvom.

 

Kto s daňovým tajomstvom prichádza do styku?

 

Na strane spracovateľa daňového priznania, teda konkrétneho daňového úradu, prichádza do styku s daňovým tajomstvom poverený pracovník, resp. každý, kto má k daňovému priznaniu prístup. Avšak nielen zamestnanci verejnej správy disponujú týmito informáciami.

 

Do styku s daňovým tajomstvom totiž prichádza aj interný (alebo externý) účtovník spoločnosti, prípadne každý zamestnanec, ktorý má prístup k týmto informáciám z titulu svojej pozície. 

 

Kedy dochádza k vyzradeniu daňového tajomstva?

 

Za vyzradenie daňového tajomstva je považovaná situácia, kedy informácie plynúce zo správy daní predmetného subjektu neoprávnene získa tretia osoba. V praxi môže ísť napríklad o vyzradenie informácií o spoločnosti, ktoré by v obchodnej praxi mohli využiť ich konkurenti.

 

Ako sme už uviedli, vyzradenie daňového tajomstva sa nevzťahuje na situácie, kedy informácie v ňom obsiahnuté sú k dispozícii vo verejne prístupných zdrojoch. Ak sa však napríklad do médií dostane informácia o daňovom subjekte plynúca zo správy daní, ktorá nie je verejne prístupná, ide o vyzradenie daňového tajomstva.

 

Daňové tajomstvo je zo zákona povinný uchovávať každý, kto sa ho dozvedel. Všetky legálne rámce sú definované v takzvanom daňovom poriadku. V ňom sú zároveň uvedené právne následky plynúce z jeho vyzradenia či porušenia.

 

Vyzradenie daňového tajomstva je trestným činom, ktorý môže byť potrestaný odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky, prípadne udelením finančnej pokuty až do výšky zhruba 16 tisíc eur.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár