Kedy a komu sa oplatí podať daňové priznanie aj bez vzniku povinnosti?

Obrázok článku: Kedy a komu sa oplatí podať daňové priznanie aj bez vzniku povinnosti?

Kedy a komu sa oplatí podať daňové priznanie aj bez vzniku povinnosti?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

V istých prípadoch fyzickým osobám – nepodnikateľom nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu. Aj napriek tomu sa to niekedy oplatí. Prečo? Z jednoduchého dôvodu, takejto osobe totiž môže vzniknúť nárok na vrátenie daňového preplatku. Jeho priemerná výška za rok 2021 bola 254,30 €, čo nie je zanedbateľná čiastka. Ktorým skupinám daňovníkov sa to oplatí a ako na to?

 

Kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu?

 

Na úvod si povedzme, kto má povinnosť podať daňové priznanie. U fyzických osôb – nepodnikateľov (čo sú takmer všetci zamestnanci, študenti a dôchodcovia bez iných zdrojov príjmu) sa tak stane, akonáhle ich zdaniteľné príjmy za predmetný daňový rok prekročia polovicu nezdaniteľného minima platného pre tento rok.

 

Ak ste v roku 2021 mali zdaniteľné príjmy vyššie ako 2 255,72 €, máte povinnosť podať si daňové priznanie. Prípadne môžete svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania. 

 

Čo však v prípade, ak vaše príjmy boli čo i len o cent nižšie? Povinnosť vám nevzniká (v ojedinelých prípadoch vás však v takom prípade môže správca dane vyzvať na podanie, čo je nevyhnutné rešpektovať). Ako sme však už uviedli, môže sa vám to vyplatiť.

 

Komu môže vzniknúť nárok na preplatok?

 

Nedá sa paušálne povedať, že určitým skupinám obyvateľstva vždy vznikne nárok na preplatok na dani. Pri niektorých typoch daňovníkoch je to však pomerne častým javom. 

 

Najčastejšie sa to oplatí:

 

  • študentom, ktorí mali príjem iba z brigády,
  • dôchodcom, ktorí časť roka pracovali na dohodu či pracovnú zmluvu a zamestnávateľ im strhával preddavky na daň,
  • fyzickým osobám, ktoré boli zamestnané len časť roka a zvyšok boli nezamestnané, alebo na materskej či rodičovskej dovolenke. 

 

Spoločnou podmienkou pri všetkých týchto kategóriách je, že im boli strhávané preddavky na daň. Ak mali príliš nízky základ dane, resp. si uplatňovali nezdaniteľné časti a preddavky neplatili, nemohol im vzniknúť nárok na preplatok.

 

Nárok však mohol vzniknúť aj tým, ktorí mali príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ak bol do výšky 500 €. V takom prípade je od dane oslobodený.

 

Ako získať daňový preplatok?

 

Ak vám nevznikla povinnosť podať daňové priznanie, ale chcete tak urobiť dobrovoľne, musíte použiť predpísané „zelené“ tlačivo. 

 

V ňom je XI. oddiel – Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie. Tu je nevyhnutné zaškrtnúť možnosť: Žiadam o vrátenie daňového preplatku a vybrať spôsob úhrady (poštovou poukážkou, na účet, na účet v zahraničí, ktorého nie ste majiteľom).

 

Správca dane vám totiž vás daňový preplatok nevypláca automaticky len kvôli tomu, že si podávate daňové priznanie.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár