Daňové bonusy a odpočitateľné položky: Ako si ich môže uplatniť fyzická osoba?

Obrázok článku: Daňové bonusy a odpočitateľné položky: Ako si ich môže uplatniť fyzická osoba?

Daňové bonusy a odpočitateľné položky: Ako si ich môže uplatniť fyzická osoba?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Uplatnením daňových bonusov a nezdaniteľných častí základu dane, respektíve odpočítateľných položiek, si môže fyzická osoba znížiť daň aj o stovky eur. Tieto formy daňovej úľavy sú výhodné pre každého, bez ohľadu na výšku príjmov. Skutočnosť je však taká, že nie každý ich vo svojom daňovom priznaní aj využíva. Viete napríklad, kto si môže uplatniť daňový bonus na dieťa, respektíve na manželku? 

 

Všetko podstatné o tom, akou formou si môžete znížiť daň, sa dozviete v našom texte.

 

Daňový bonus na dieťa

 

Jeden z najčastejšie využívaných daňových bonusov. Hneď na úvod je dôležité podotknúť, že si ho môže uplatniť iba jeden z rodičov, nikdy nie obaja.

 

Na jeho získanie musíte splniť tieto tri podmienky:

 

  • dieťa musí byť vami vyživované,
  • dieťa s vami musí žiť v spoločnej domácnosti,
  • musíte spĺňať príjmovú hranicu minimálne 3 876 eur

 

Výška daňového bonusu sa líši v závislosti od veku dieťaťa. Na dieťa do 6 rokov je 47,14 € mesačne, od 6 do 15 rokov potom 43,60 € a na dieťa staršie ako 15 rokov je vo výške 23,57 €. Tento daňový bonus si môžete uplatniť mesačne (u zamestnávateľa formou príplatku k čistej mzde), alebo raz ročne v daňovom priznaní, resp. ročnom zúčtovaní.

 

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky

 

Tento daňový bonus nahradil kedysi vyplácanú štátnu prémiu pre mladých. Možno si ho uplatniť len na jeden hypotekárny úver, aj to iba taký, ktorý je určený na kúpu či prestavbu nehnuteľností. Nemôže byť uplatnený pri refinančných a bezúčelových úveroch, teda napríklad pri amerických hypotékach.

 

Na jeho získanie je potrebné splniť tieto podmienky:

 

  • žiadateľ musí mať od 18 do 35 rokov a zároveň
  • v kalendárnom roku, predchádzajúcom roku, v ktorom podpísal hypotekárnu zmluvu, nesmel jeho príjem presiahnuť 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky.

 

Dobrou správou je, že väčšina slovenských bánk proaktívne posiela svojim klientom potvrdenie o výške zaplatených úrokov (väčšinou primárne tým, ktorí majú nárok na daňový bonus). Nie je to však pravidlom, v istých prípadoch je teda potrebné vyvinúť aktivitu na strane daňovníka. Myslite na to predovšetkým vtedy, ak za vás zamestnávateľ podáva ročné zúčtovanie, o ktoré musíte požiadať do 15. februára.

 

Výška tohto daňového bonusu môže byť maximálne do výšky 50 % zo zaplatených úrokov v danom roku, maximálne však z úverovej sumy 50 000 eur. Nesmie pritom presiahnuť 400 € a možno si ho uplatniť maximálne päť bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, odkedy sa úver začal úročiť.

 

Príspevky na dobrovoľné dôchodkové sporenie, tzv. III. pilier

 

Do výšky 180 eur za rok si daňovník môže uplatniť aj daňový bonus na zaplatené príspevky do dobrovoľného dôchodkového sporenia, teda takzvaného tretieho piliera.

 

Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení však musí byť uzavretá po 31. decembri 2013.

 

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku

 

Táto daňová úľava niekedy býva nesprávne označovaná aj ako daňový bonus na manželku či manžela. V skutočnosti však ide o nezdaniteľnú časť základu dane (odpočítateľná položka, ktorou sa znižuje daňový základ). Daňovník si ju môže uplatniť len za splnenia týchto podmienok:

 

  • manžel či manželka s ním žije v spoločnej domácnosti, alebo
  • sa stará o vyživované dieťa, prípadne
  • bol či bola zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie, prípadne
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, respektíve s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
  • poberal/poberala peňažný príspevok na opatrovanie.

 

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela či manželku môže byť maximálne vo výške 4124,74 € za podmienky, že partner/partnerka nemal/nemala žiaden vlastný príjem, a že základ dane daňovníka bol nižší alebo rovný 37 981,94 eurám. Ak manžel či manželka mal/mala vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane sa o tento príjem znižuje.

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2021 je vo výške 4511,43 €, avšak iba v prípade, že základ dane daňovníka je nižší alebo rovný ako 19 936,22 €. Ak je vyšší, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa určí ako rozdiel medzi sumou 9 495,49 € a 1/4 základu dane daňovníka.

 

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si nemôže uplatniť poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku, vyrovnávacieho príplatku či starobného dôchodkového sporenia.

 

Ak chcete vedieť, kto má nárok na daňové bonusy, ako a kedy sa daňové bonusy vyplácajú, neváhajte sa na nás obrátiť. V závislosti od vašej životnej situácie vám uplatníme všetky daňové bonusy a odpočítateľné položky, respektíve nezdaniteľné časti základu dane, na ktoré máte legálny nárok.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár