Renáta Šlapanská

Používanie eKasy je od roku 2019 povinné. Mnoho subjektov, ktorí ju používajú však stále celkom nevie, ako postupovať správne a...
Čítať viac
Podnikateľské subjekty majú možnosť využívať nákup bez DPH v prípade tovarov a služieb. Ide o nemalú úsporu na úrovni obvykle 20 %, čo...
Čítať viac
Zdaňovanie príjmu zamestnancov je bežné vec, no tejto forme zdanenia podliehajú aj nepeňažné formy príjmu. Na to mnoho podnikateľov nemyslí....
Čítať viac
Každý využívaný majetok postupom času stráca opotrebovávaním svoju hodnotu. Preto sa v podnikateľskej praxi využíva takzvaný systém odpisov, čím sa zahŕňa...
Čítať viac
Daňový bonus na dieťa predstavuje štátny stimul budovania rodín a poskytuje aspoň malú podporu pri výchove a starostlivosti. Nejde o úplne zanedbateľnú čiastku....
Čítať viac
Podnikateľov vďaka novelizácii zákonov čaká od prvého júla niekoľko zmien. Mnohé sa týkajú účtovnej oblasti a preto je potrebné zbystriť pozornosť,...
Čítať viac
Dividendy predstavujú podiel na zisku. A hoci nejde o príjem v pravom zmysle slova, aj dividendy podliehajú zdaneniu. Existuje niekoľko typov dividendového príjmu...
Čítať viac
Podľa Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rozlišujeme na Slovensku príjmy na aktívne a pasívne. Ako už názov napovedá, jedny...
Čítať viac
Prostredníctvom bankového úveru je možné financovať rôznorodé druhy podnikateľských aktivít. Od rozšírenia firmy, cez akvizície, rozvoj, ale aj samotnú prevádzku,...
Čítať viac
Dosiahla vaša firma zisk a vy ste sa rozhodli vyplatiť dividendy, teda podiely na zisku? Ide o jednu z foriem odmeny pre...
Čítať viac