Zdanenie nepeňažného príjmu

Obrázok článku: Zdanenie nepeňažného príjmu

Zdanenie nepeňažného príjmu

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Zdaňovanie príjmu zamestnancov je bežné vec, no tejto forme zdanenia podliehajú aj nepeňažné formy príjmu. Na to mnoho podnikateľov nemyslí. nakoľko nepeňažný príjem často za príjem ani nepovažujú. Finančná správa má však na vec iný názor.

 

Čo je nepeňažný príjem?

 

Nepeňažný príjem sa obvykle poskytuje zamestnancom zo strany zamestnávateľa a môže ísť o rôzne formy benefitov. Napríklad formy uhrádzania niektorých služieb, uzatvorenie životnej poistky, prípadne poskytnutie auta na súkromné účely, mobilný telefón, počítač a podobne. Takýto príjem môže poskytovať zamestnávateľ z rôznych zdrojov. Obvykle však vždy platí, že aj takýto príjem je zdaniteľným príjmom zamestnanca.

 

Nepeňažný príjem zdaňuje zamestnávateľ

 

Zdanenie nepeňažného príjmu sa neprenáša na zamestnanca, ale zdaňuje ho zamestnávateľ. Výška nepeňažného príjmu však vstupuje do vymeriavacieho základu. To znamená, že sa podieľa aj na výpočte zdravotných a sociálnych odvodov. Takýto nepeňažný príjem zdaňuje zamestnávateľ podľa § 35 zákona o dani z príjmov. To v praxi znamená, že z nepeňažného príjmu zamestnávateľ zaplatí  rovnakú daň a odvody, ako pri bežnom príjme.

 

Nie každý nepeňažný príjem sa zdaňuje

 

Tak ako prakticky všetko má svoje výnimky, tak je to aj v prípade nepeňažného príjmu. Sú nepeňažné príjmy, ktoré podľa zákona o dani z príjmov nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené.

 

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane:

 • Osobné ochranné pracovné prostriedky
 • Pracovné oblečenie
 • Rekondičné a rehabilitačné pobyty
 • Iné podľa § 3 a § 5 zákona o dani z príjmov

 

Príjmy, oslobodené od dane 

 

 • Vzdelávanie zamestnanca zamestnávateľom
 • Strava v bežnom limite
 • Doprava na miesto výkonu práce a späť v úhrnnej sume najviac 60 € mesačne
 • Príspevok na ubytovanie zamestnanca vo výške 100 € alebo 350 € mesačne
 • Produkty vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, v úhrnnej výške 200 € ročne
 • Príspevok na športovú činnosť dieťaťa a rekreačné poukazy do limitu
 • Príspevok zo sociálneho fondu na lekársku preventívnu prehliadku nad rámec
 • Iné podľa § 5 a § 9 zákona o dani z príjmov

 

Aj vianočné balíčky a kolekcie

 

Ak by ste si mysleli, že pozorné oko Finančnej správy sa zameria len na  nepeňažné príjmy vysokej hodnoty, tak to nie je pravda. Priamo Finančná správa totiž upriamuje pozornosť aj na také drobnosti, ako sú napríklad mikulášske balíčky alebo vianočné kolekcie a upozorňuje: „Ak zamestnávateľ poskytol pri príležitosti sviatkov zo sociálneho fondu vianočné balíčky, ide o nepeňažný príjem zamestnanca, ktorého hodnotu zamestnávateľ zdaní preddavkom na daň v úhrne zdaniteľných príjmov zamestnanca, v mesiaci poskytnutia.“  Je preto nutné pamätať aj na takéto drobnosti.

 

Ak chcete mať vo veciach zdaňovania jasno, poraďte sa s nami. V oblastí daní, odvodov aj podnikateľskej agendy sme silným a spoľahlivým partnerom.

 

 

 

 

 

 

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár