Hrubá a čistá mzda od roku 2024. Koľko stojí zamestnanec?

Obrázok článku: Hrubá a čistá mzda od roku 2024. Koľko stojí zamestnanec?

Hrubá a čistá mzda od roku 2024. Koľko stojí zamestnanec?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Od januára tohto roku vzrástla minimálna mzda na 750 eur. Oproti minulému roku ide o zvýšenie o 50 eur, čo nie je málo. Sociálni partneri mali snahu upraviť rast minimálnej mzdy, no k dohode nedošlo a zvýšenie prebieha automaticky.

 

Vzrástla mesačná aj hodinová mzda

V roku 2024 vzrástla hodinová minimálna mzda aj celková. Minimálna hrubá mzda je 750 eur, čo v čistom príjme vychádza 615,50 eura. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpol z pôvodných 4,023 € na 4,310 €.

Výpočet mzdy 

Ako sa teda počíta čistá mzda v roku 2024? Celkovo sa minimálna mzda vždy počíta na celé obdobie od 1. januára do 31. decembra daného roka. Suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Sumu však nepočíta ani neurčuje zamestnávateľ, ako je to napríklad pri iných platových ohodnoteniach. Suma minimálnej mesačnej mzdy sa oznámi v Zbierke zákonov Slovenskej Republiky. Stane sa tak najneskôr 1. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Na rok 2024 teda platia sumy

a) suma mesačnej minimálnej mzdy je 750 eur
b) suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom je 4,31 eura

 

Záleží aj od náročnosti

Zákonník práce definuje šesť stupňov náročnosti práce. Ak hovoríme preto o minimálnej mzde, tej prislúcha základný stupeň. Stupeň náročnosti zároveň určuje zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti. A tá sa zasa dohaduje v pracovnej zmluve.

6 stupňov náročnosti práce a príklady konkrétnych povolaní

V súlade so Zákonníkom práce z roku 2024 je každé pracovné miesto povinne priradené jeden zo šiestich stupňov náročnosti práce. Tieto stupne slúžia na klasifikáciu a hodnotenie pracovných pozícií podľa ich zložitosti a náročnosti. Každý zamestnanec má nárok na priradenie vhodného stupňa náročnosti v súlade s charakteristikami ich pracovných úloh a povinností. Každá pracovná pozícia si vyžaduje vykonávanie činností s rôznou mierou náročnosti a zodpovednosti. Vzhľadom na túto rozmanitosť sú jednotlivé stupne náročnosti usporiadané od tých menej náročných (1. stupeň) po tie, ktoré sú najnáročnejšie vo vykonávaní (6. stupeň). Kde napríklad pod 1.stupeň spadajú základné a rutinné úlohy vykonávané s minimálnym dohľadom, opakovaných kontrolovateľných administratívnych prác a pod.

Treba dbať aj na to, že stupeň náročnosti práce sa odvíja od toho, čo zamestnanec má v popise práce a akú činnosť vykonáva zo všetkých činností ako najnáročnejšiu a to bez ohľadu na to, ako často ju vykonáva.

Príklad:

Ak zamestnanec vykonáva vykladanie do regálov ale zároveň je aj pokladník na občasnú výpomoc, tento zamestnanec sa automaticky radí do 2.stupňa náročnosti práce. 

V nižšie uvedenej tabuľke môžete vidieť príklady zaradenia vykonávaných činností a zamestnaní k stupňov práce.

stupne prace

 

Od roku 2021 je nárast minimálnych mzdových nárokov naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. 

 

stupen narocnosti prace a vyska minimalnej mzdy 2024 tabulka

Koľko stojí zamestnanec pri minimálnej mzde?

Samotného zamestnávateľa však zamestnanec s minimálnou mzdou stojí oveľa viac a na tento výpočet poslúži kalkulačka superhrubej mzdy. V prípade minimálnej mzdy ide o náklady 1013,99 € pre zamestnávateľa. Aj pri minimálnej mzde zároveň platí, že mzda za sviatok sa určuje podľa § 122 Zákonníka práce a rovná sa priemernému zárobku.

Zo svojej výplaty musia odvádzať dane a odvody ako zamestnanci, tak aj zamestnávatelia.  V roku 2024 bude schéma odvodov a daní nasledovná.

 

Odvody zamestnanca a zamestnavatela do Socialnej a zdravotnej poistovne v 2024

Ak potrebujete poradiť s svojou mzdovou agendou neváhajte kontaktovať odborníkov, my v Necto sme tu pre vás!

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár