Hrubá a čistá mzda od roku 2022. Koľko stojí zamestnanec?

Obrázok článku: Hrubá a čistá mzda od roku 2022. Koľko stojí zamestnanec?

Hrubá a čistá mzda od roku 2022. Koľko stojí zamestnanec?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Od januára budúceho roku vzrastie minimálna mzda na 646 eur. Oproti súčasnému roku ide o zvýšenie o 23 eur, čo nie je málo. Sociálni partneri mali snahu upraviť rast minimálnej mzdy, no k dohode nedošlo a zvýšenie prebieha automaticky.

 

Vzrastie mesačná aj hodinová mzda

 

V roku 2022 porastie hodinová minimálna mzda aj celková. Najnižšia mzda podľa súčasných nastavení mzdovej politiky štátu by mala dosahovať minimálne 57 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku z roku 2020, ktorá bola na úrovni 1133 eur. Minimálna hrubá mzda bude 646 eur, čo v čistom príjme vychádza 525,65 eura. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,713 eura zo súčasných 3,580 eur. 

 

Výpočet mzdy 

 

Ako sa teda počíta čistá mzda v roku 2022? Celkovo sa minimálna mzda vždy počíta na celé obdobie od 1. januára do 31. decembra daného roka. Suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

 

Sumu však nepočíta ani neurčuje zamestnávateľ, ako je to napríklad pri iných platových ohodnoteniach. Suma minimálnej mesačnej mzdy sa oznámi v Zbierke zákonov Slovenskej Republiky. Stane sa tak najneskôr 1. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

 

Na rok 2022 sa teda ustanovujú sumy:

a) suma mesačnej minimálnej mzdy na 646 eur
b) suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na 3,713 eura

 

Záleží aj od náročnosti

 

Zákonník práce definuje šesť stupňov náročnosti práce. Ak hovoríme preto o minimálnej mzde, tej prislúcha základný stupeň. Stupeň náročnosti zároveň určuje zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti. A tá sa zasa dohaduje v pracovnej zmluve.

 

Od roku 2021 je nárast minimálnych mzdových nárokov naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. 

 

Základnou sumou je 580 eur, ktorá sa násobí príslušným koeficientom (1,2 alebo 1,4 alebo 1,6 alebo 1,8 alebo 2,0) a k tejto sume sa pre rok 2022 pripočíta suma 66 eur. Tá je rozdielom medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy na kalendárny rok 2020, teda 580 eur a sumou mesačnej minimálnej mzdy na kalendárny rok 2022, teda 646 eur. 

 

Koľko stojí zamestnanec pri minimálnej mzde?

 

Samotného zamestnávateľa však zamestnanec s minimálnou mzdou stojí oveľa viac a na tento výpočet poslúži kalkulačka superhrubej mzdy. V prípade minimálnej mzdy ide o náklady 873,39 € pre zamestnávateľa. Aj pri minimálnej mzde zároveň platí, že mzda za sviatok sa určuje podľa § 122 Zákonníka práce a rovná sa priemernému zárobku.

 

Zo svojej výplaty musia odvádzať dane a odvody ako zamestnanci, tak aj zamestnávatelia.  V roku 2022 bude schéma odvodov a daní nasledovná.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár