MZDY

Čo zahŕňa mzdová agenda?


• Mesačné spracovanie mzdovej agendy
• Vyhotovenie mesačných výkazov pre zdravotnú a sociálnu poisťovňu
• Príprava mesačných prehľadov o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti
• Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
• Ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
• Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
• Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
• Zastupovanie klientov v prípade kontroly daňového úradu, zdravotnej alebo Sociálnej poisťovne

Máte záujem o mzdovú agendu? Neváhajte nám napísať.