Ako odpisovať majetok?

Obrázok článku: Ako odpisovať majetok?

Ako odpisovať majetok?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Každý využívaný majetok postupom času stráca opotrebovávaním svoju hodnotu. Preto sa v podnikateľskej praxi využíva takzvaný systém odpisov, čím sa zahŕňa postupné opotrebenie do nákladov daňovníka.

 

Aké odpisy poznáme?

 

Primárne možno odpisy rozdeliť na daňové a účtovné. Zjednodušene možno povedať, že daňové odpisy ovplyvňujú základ dane daňovníka. Ich výsledkom môže byť odpočítateľná alebo pripočítateľná položka k základu dane. Účtovné odpisy majú zas vplyv na výsledok hospodárenia. Do neho vstupujú ako náklady.

O položkách, ktoré a ako možno odpisovať hovorí zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Medzi majetok, ktorý je možné odpísať a odpisuje sa najčastejšie patria napríklad:

  • Veci v hodnote nad 1 700€ s použiteľnosťou dlhšou ako jeden rok
  • Budovy a  stavby
  • Pestovateľské celky trvalých porastov
  • Zvieratá, ktoré sú dlhodobým majetkom
  • Technické zhodnotenie
  • Iný majetok

 

Výška daňových odpisov sa vypočítava každoročne a sumy odpisov sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

 

Ako odpisovať nehmotný majetok?

 

Okrem hmotného hnuteľného a nehnuteľného majetku je možné odpisovať aj nehmotný majetok. Takéto odpisovanie má však svoje špecifiká. Pri nehmotnom majetku je potrebné vyčísliť. Pretože nehmotný majetok sa odpisuje až od hranice hodnoty 2400 eur a doba používania musí byť rovnako jeden rok.

 

Na základe zákona o dani z príjmov je však možné majetok odpisovať aj v prípade, ak nespĺňa podmienku ocenenia. Toto platí ako pre hmotný, tak aj nehmotný majetok.

 

Inou kategóriou sú ale pozemky, umelecké diela, či zbierky. Takéto komodity nie sú predmetom odpisovania, pretože ich hodnota sa nestráca v čase, ale naopak rastie.

 

Účtovné odpisy a rozdiely od daňových

 

Na rozdiel do daňových, patria účtovné odpisy do zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri ich odpisovaní si v odpisovom pláne sami určíte deň, od ktorého sa bude o odpisoch účtovať. Účtovné odpisy sú mesačné a účtuje sa o nich na účte 551 – Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Zákon o dani z príjmov povoľuje do základu dane zahrnúť účtovné odpisy len do výšky daňových odpisov.

 

Ak sú účtovné odpisy vyššie ako daňové odpisy, vzniká dočasný zdaniteľný rozdiel, kedy účtovná jednotka účtuje o odloženom daňovom záväzku. Ak sú účtovné odpisy nižšie, vzniká odložená daňová pohľadávka.

 

Ak sa vám systém odpisov zdá zložitý, alebo chcete vo vašej firme účtovať efektívnejšie, môžete sa poradiť s nami. Vo svete odpisov vás ľahko zorientujeme a všetko vyriešime k vašej spokojnosti a výhode.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár