Zmeny v tlačivách daňových priznaní za rok 2023

Obrázok článku: Zmeny v tlačivách daňových priznaní za rok 2023

Zmeny v tlačivách daňových priznaní za rok 2023

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Počnúc 1. januárom 2024 začne nielen nový kalendárny, ale aj daňový rok. Pre mnohé fyzické a právnické osoby to tiež znamená blížiaci sa termín na podanie daňového priznania za rok 2023. Zmenili sa nejako tlačivá oproti predošlej daňovej sezóne?

 

Daňové priznanie 2023 – tlačivá

Na úvod dobrá správa pre právnické osobyk žiadnej zmene tlačív na daňové priznanie nedošlo, môžu teda použiť vzory platné pre predošlý rok.

Pri fyzických osobách však k zmenám došlo. 

Daňové priznanie 2023 typ A aj B (resp. DPFO A a DPFO B, plný názov daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ A alebo B) podliehajú istým zmenám a boli pre ne vydané nové, aktualizované tlačivá.

Vydalo ich Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo svojom Finančnom spravodajcovi 15. novembra 2023, konkrétne išlo o oznámenie č. MF/013088/2023-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

Nejde o žiadne radikálne úpravy, skôr o poposúvanie poradia riadkov, resp. o pridanie niektorých nových.

Poďme sa na zmeny pozrieť bližšie.

Poznámka: daňové priznanie za rok 2023 majú povinnosť podať si všetky fyzické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 461,41 eur, alebo vykázali daňovú stratu, prípadne ich k tomu vyzval správca dane. 

 

Daňové priznanie 2023 – DPFO A

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ A podávajú osoby, ktoré mali príjmy iba zo závislej činnosti, teda predovšetkým zamestnanci. Mnoho z nich však žiada svojich zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmu a tým pádom im táto povinnosť odpadá.

Ak si však daňové priznanie typu A podávate na vlastnú päsť, určite by vám nemali uniknúť tieto zmeny oproti minulému roku.

Vzhľadom na zmeny v oblasti uplatňovania daňového bonusu na deti došlo aj k úprave príslušných pasáži v daňovom priznaní – konkrétne ide o riadky 32 a 32a, resp. doplnenie riadku 56a. 

Riadok 32 vypĺňa iba ten daňovník, ktorý nemá dostatočný základ dane na uplatnenie kompletného nároku na daňový bonus na deti, pričom ale platí, že podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa aj druhá oprávnená osoba vyživujúca deti, ktorou je spravidla druhý rodič.

V tejto časti je tiež krížikom nevyhnutné zaškrtnúť tie mesiace, na začiatku ktorých druhá osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu na deti.

Do riadku 32a je potrebné uviesť celý základ dane z príjmov druhej osoby.

Do riadku 56a uvádza daňovník základ dane na účely výpočtu bonusu navýšený o základ dane druhej osoby. Oproti minulému roku došlo k zlúčeniu riadkov 57a a 57b do jedného riadku 57, v ktorom sa úhrnne uvádza nárok na daňový bonus podľa zákona.

Ak si daňovník chce uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, musí vyplniť aj nový riadok 33. V ňom je potrebné uviesť dátum začatia úročenia úveru na bývanie, pričom potvrdením o tomto dokumente je potvrdenie od banky. To je povinnou prílohou pri takomto daňovom priznaní.

Mení sa tiež riadok 42, v ktorom daňovník uvádza nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. pilier), resp. celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, prípadne ekvivalent. 

TIP: Vyplňte si daňové priznanie 2023 online – typ A.

 

Daňové priznanie 2023 – DPFO B

Daňové priznanie typu B vypĺňa ten daňovník, ktorý mal okrem príjmov zo závislej činnosti (zamestnania) aj iné príjmy, napríklad zo živnosti, prenájmu nehnuteľnosti, kryptomien, kapitálového majetku a podobne.

K zmenám došlo aj v tomto tlačive, tie však iba kopírujú zmeny v daňovom priznaní typu A. Vzhľadom na rozdielny počet a usporiadanie riadkov došlo sa zmeny dotkli odlišných riadkov:

  • daňový bonus na deti -> riadky 34, 34a + riadky 116a, 117;
  • daňový bonus na úroky z hypotéky -> riadok 35;
  • nezdaniteľná časť na DDS -> riadok 75.

Pri tomto type daňového priznania tiež došlo k vypusteniu časti z Prílohy č. 2, konkrétne ide o časť Výpočet dane z osobitného základu dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby podľa § 51h zákona.

TIP: Vyplňte si daňové priznanie 2023 online – typ B.

Potrebujete pomoc pri podaní daňového priznania za rok 2023? Či ste fyzická alebo právnická osoba, neváhajte sa na nás obrátiť a my vám pomôžeme so splnením vašich daňových povinností načas a so všetkým, čo k tomu patrí. 

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár