Ako vyplniť daňové priznanie FO typ A a B v roku 2023?

Obrázok článku: Ako vyplniť daňové priznanie FO typ A a B v roku 2023?

Ako vyplniť daňové priznanie FO typ A a B v roku 2023?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Nový daňový rok je za dverami. Čo nevidieť je tu 1. január a to znamená aj začiatok plynutia nových povinností voči Finančnej správe. Ak patríte medzi fyzické osoby – nepodnikateľov, ale mali ste v roku 2022 príjmy, spravidla si musíte podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A alebo B. Mení sa v tomto ohľade niečo? Ako vyplniť daňové priznanie FO typ A a B v roku 2023? 

Termíny na podanie daňového priznania v roku 2023

Na úvod nezaškodí zrekapitulovať si najdôležitejšie termíny pre podávanie daňových priznaní. Ak nás v roku 2023 nečaká žiadna neštandardná situácia, akou bol napríklad začiatok pandémie koronavírusu, tak je dôležité pamätať na tri dátumy:

  • 31. marec 2023 (piatok) – štandardný termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B,
  • 30. jún 2023 (piatok) – termín na podanie pre daňovníkov, ktorí si podali žiadosť o odklad,
  • 30. september (sobota) – termín na podanie daňového priznania pre daňovníkov, ktorí mali v roku 2022 príjmy zo zahraničia.

Marcový aj júnový termín pripadajú na piatok, čo bude bežný pracovný deň. Avšak septembrový termín vychádza na sobotu. To znamená, že termín na podanie daňového priznania sa automaticky posúva na najbližší pracovný deň, čo bude pondelok 2. októbra. Ak ste mali v roku 2022 príjem zo zahraničia a budete si podávať daňové priznanie, do tohto dátumu už musí byť doručené na vám miestne príslušnom Daňovom úrade.

Tlačivá na podanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B zverejňuje Finančná správa spravidla v prvej polovici roka na svojom webe. Najneskôr 15. januára 2023 by teda malo byť možné stiahnuť si ich, vyplniť a odoslať.

Dôležité čísla pre podanie daňového priznania FO v roku 2023

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022 bude mať v roku 2023 každý koho zdaniteľné príjmy v roku 2022 prekročili 2 289,63 eur. 

Ak mal daňovník v roku 2022 príjmy iba zo závislej činnosti (teda zamestnania) a tie prekročili sumu 2 289,63 eur, bude mať povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A. Ak je však stále zamestnancom, môže svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, avšak musí tak urobiť do 15. februára.

Ak daňovník (fyzická osoba – nepodnikateľ) mal v roku 2023 aj iné príjmy, než zo závislej činnosti, napríklad z prenájmu nehnuteľnosti (vo výške viac než 500 eur), alebo výhry (vo výške viac než 350 eur) a podobne, a tieto sumárne presiahnu 2 289,63 eura, vznikne mu povinnosť podať si daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu B.

Upozorňujeme, že zatiaľčo živnostníci majú povinnosť podať si daňové priznanie online cez web Finančnej správy, fyzické osoby nepodnikatelia, podávajúci si daňové priznanie typu B, túto povinnosť nemajú. Môžu teda tlačivo vyplniť a odoslať vo fyzickej podobe poštou.

 

Niektoré druhy príjmov, resp. do určitej výšky, sú oslobodené od dani z príjmu. Konkrétne ide o:

  • príjmy z prenájmu nehnuteľnosti do výšky 500 eur,
  • príjmy z prijatých cien a výhier do výšky 350 eur,
  • príjmy z predaja cenných papierov do výšky 500 eur,
  • dávky, podpory a sociálne služby v celej svojej výške,
  • príjmy z predaja hnuteľných vecí ak nie sú zapísané v obchodnom majetku, v celej svojej výške.

Ako každý rok, aj v roku 2023 vám veľmi radi spracujeme daňové priznanie fyzických osôb typu A aj B, ale aj daňové priznanie právnických osôb. Neváhajte nás kontaktovať čím skôr. 

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár