Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu?

Obrázok článku: Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu?

Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Daňová kontrola, spojenie dvoch slov, ktoré v mnohých podnikateľoch vyvoláva predovšetkým negatívne asociácie. Častokrát neoprávnene. Ak si totiž živnostník či právnická osoba náležite plní svoje daňové povinnosti, poctivo vedie účtovníctvo či evidenciu a nič nezatajuje, nemá sa čoho báť.  Aj tu však platí staré známe – pripraveným šťastie praje. Pri daňových kontrolách to platí dvojnásobne. Ak sa poctivo pripravíte, urýchlite jej priebeh a vyhnete sa potenciálnym komplikáciám.

Ako na to?

Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu?

Či už hovoríme o daňovej kontrole fyzickej osoby (živnostníka), alebo právnickej osoby (najčastejšie spoločnosti s ručeným obmedzením, ale aj akcioviek a ďalších foriem podnikov), do istej miery je príprava rovnaká. Základom je viesť poctivé a transparentné účtovníctvo, resp. daňovú evidenciu a mať pohromade všetky podklady, ktoré sú k tomu potrebné. To znamená nielen faktúry a bločky, ale predovšetkým aj dôkazy o oprávnenosti nákladov.

Účtovné podklady v podvojnom účtovníctve má pod palcom buď interný pracovník spoločnosti (interný účtovník), alebo externá firma. Pri daňových kontrolách fyzických osôb – podnikateľov to môže byť rovnako externý účtovník, ale nezriedka to býva sám živnostník. Nuž a práve tieto osoby – interní, externí účtovníci a živnostníci majú spravidla najväčší podiel na príprave.

1. Čo predchádza daňovej kontrole?

Pred samotnou daňovou kontrolou u živnostníka alebo vo firme pošle Finančná správa na adresu sídla spoločnosti, alebo do elektronickej schránky Oznámenie o výkone daňovej kontroly. Tento dokument obsahuje deň výkonu kontroly, druh kontrolovanej dane a účtovné obdobie, za ktoré kontrola prebieha.

Daňová kontrola totiž prebieha vždy iba za ukončené účtovné obdobie a po termíne na podanie daňového priznania za toto obdobie.

Zo zákona platí, že daňová kontrola musí prebehnúť najneskôr do 40 dní od doručenia Oznámenia o výkone daňovej kontroly. V samotnom oznámení figuruje aj presný dátum, kedy sa tak má stať. Ak na strane podnikateľa existuje prekážka, ktorá bráni výkonu kontroly v tento termín, je povinný o tom správcu dane informovať najneskôr do 8 kalendárnych dní od doručenia oznámenia.

POZOR, daňová kontrola môže vo veľmi špecifických prípadoch prebehnúť aj bez oznámenia. Ide o situácie, kedy je daňový subjekt podozrivý z trestnej činnosti (napríklad krátenia dane), v prípade nahlásenia orgánmi činnými v trestnom konaní, alebo keď existuje podozrenie, že by mohlo dôjsť k zničeniu či znehodnoteniu dôkazov protiprávnej činnosti. Tento dôvod musí byť správcom dane presne špecifikovaný v zápisnici o daňovej kontrole. 

2. Čo si pripraviť pred daňovou kontrolou?

Ako sme spomenuli už vyššie, základom je mať v poriadku a zhromaždené všetky účtovné podklady v podvojnom účtovníctve, resp. faktúry a bločky v súlade s daňovou evidenciou (či jednoduchým účtovníctvom) živnostníka. 

Podnikateľ by sa mal pripraviť na to, že v prípade potreby bude musieť preukázať oprávnenosť výdavkov. V praxi to môže znamenať napríklad predloženie zakúpeného tovaru, alebo výstupov zakúpenej služby. Všetky výdavky, ktoré podnikateľ uviedol v kontrolovanom účtovnom období a ktoré mali vplyv na jeho daňovú povinnosť môžu byť predmetom kontroly.

Daňový subjekt má tiež povinnosť pripraviť miesto výkonu daňovej kontroly a zabezpečiť pracovníkom Daňového úradu vhodné podmienky na jej výkon. Okrem toho musí podnikateľ, alebo osoba ním poverená (spravidla účtovník), sprístupniť všetky potrebné dokumenty, ktoré sú predmetom daňovej kontroly. 

Patria tu: hlavná účtovná kniha a účtovný denník, faktúry a pokladničné doklady, účtovné výkazy, daňové priznania, dodacie listy, rôzne druhy protokolov, mzdové listy, účtovné závierky a podobne. Všetky tieto dokumenty by mal mať daňový subjekt pripravené vopred, či už písomnou formou, v elektronickom súbore, alebo v softvéri.

Okrem toho pri dokladovaní oprávnenosti výdajov často zaváži aj podporná dokumentácia, teda maily s dodávateľmi, fotodokumentácia, prípadne rôzne analýzy, audity a podobne. 

3. Na čo ešte myslieť?

Ústretový krok vykonala Finančná správa tým, že na svojom webe zverejnila Informáciu k výkone daňovej kontroly. Ide o dokument, ktorý obsahuje informácie, ktoré potrebuje podnikateľ k bezproblémovému absolvovaniu daňovej kontroly.

Ak vás kontrola čaká, odporúčame vám dôsledne sa s týmto dokumentom oboznámiť. 

Prenechajte vedenie účtovníctva profesionálom a ostaňte bez obáv z daňovej kontroly. Služby od nás sú v plnom súlade so zákonom, poskytované načas a v plnej potrebnej miere. Radi aj vám poskytneme vedenie jednoduchého či podvojného účtovníctva na vysokej úrovni. Kontaktujte nás čím skôr.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár