Príjem z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021: Ako ovplyvní daňové priznanie fyzickej osoby?

Obrázok článku: Príjem z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021: Ako ovplyvní daňové priznanie fyzickej osoby?

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021: Ako ovplyvní daňové priznanie fyzickej osoby?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021 je dôležité, či ho fyzická osoba (SZČO aj nepodnikateľ) dosiahla na základe živnostenského oprávnenia, alebo nie. Podľa toho sa líši aj váha tohto príjmu v daňovom priznaní, ktoré budete podávať na ďalší rok.

 

Príjem z prenájmu ako SZČO alebo ako nepodnikateľ?

 

Zadefinujme si na úvod právny rámec. 

 

Ak prenajímate nehnuteľnosť ako fyzická osoba – nepodnikateľ (t.j. bez živnostenského oprávnenia), tak vaše príjmy a výdavky definuje § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V takomto prípade je príjem z prenájmu nehnuteľností pasívnym príjmom. Ak plánujete poskytovať k prenájmu iba základné služby, t .j. dodávku energií, osvetlenie, upratovanie a používanie výťahu, nepotrebujete živnostenské oprávnenie. 

 

Ak prenajímate nehnuteľnosť ako fyzická osoba – SZČO (na základe živnostenského oprávnenia), tak vaše príjmy a výdavky definuje § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V takomto prípade je príjem z prenájmu nehnuteľností aktívnym príjmom. Živnostenské oprávnenie určené priamo na prenájom nehnuteľnosti potrebujete len vtedy, ak plánujete poskytovať k prenájmu aj iné služby, ako základné služby, teda napríklad aj stravovanie. 

 

Povinnosť podať si daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021 budete mať, ak vaše zdaniteľné príjmy v roku 2021 prekročia 2 289,63 €. Ak časť týchto príjmov tvoria aj príjmy z nehnuteľnosti, bez ohľadu na to, či ste SZČO alebo nepodnikateľ, budete mať povinnosť podať si daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typu B.

 

Daňová úľava pre nepodnikateľov

 

Ak ste nepodnikateľ, tak váš príjem z prenájmu nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmu do výšky 500 €. V daňovom priznaní za rok 2021 si tak príjmy z prenájmu môžete znížiť o túto hodnotu, čím si automaticky znížite aj základ dane

 

Výdavky k týmto príjmom sa zisťujú rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu k celkovým príjmom. Nemôžete si uplatniť paušálne výdavky, iba reálne preukázateľné výdavky – napríklad platby za energie, vodné, stočné, odvoz smetí či poplatky spojené s internetom a TV.

 

Ako živnostník s príjmom z prenájmu nehnuteľnosti si nemôžete uplatniť oslobodenie príjmov vo výške 500 € a v daňovom priznaní sa vám zdaňuje celková výška zdaniteľných príjmov. 

 

Živnostníci majú na výber, či si uplatnia reálne preukázateľné výdavky, alebo paušálne výdavky

 

Ako vidieť, primárne rozdiely pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti u fyzických osôb sú v spôsobe uplatňovania výdavkov a v možnosti využiť daňovú úľavu vo výške 500 €. Ak si nie ste istí, ako uviesť tento druh príjmu vo svojom daňovom priznaní, najlepšie urobíte, ak sa obrátite na kvalitnú účtovnícku spoločnosť.  

 

 

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár