Príjem z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021: Ako ovplyvní daňové priznanie fyzickej osoby?

Obrázok článku: Príjem z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021: Ako ovplyvní daňové priznanie fyzickej osoby?

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021: Ako ovplyvní daňové priznanie fyzickej osoby?

Napísal Slapo1974, dňa
Nezaradené

Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021 je dôležité, či ho fyzická osoba (SZČO aj nepodnikateľ) dosiahla na základe živnostenského oprávnenia, alebo nie. Podľa toho sa líši aj váha tohto príjmu v daňovom priznaní, ktoré budete podávať na ďalší rok.

 

Príjem z prenájmu ako SZČO alebo ako nepodnikateľ?

 

Zadefinujme si na úvod právny rámec. 

 

Ak prenajímate nehnuteľnosť ako fyzická osoba – nepodnikateľ (t.j. bez živnostenského oprávnenia), tak vaše príjmy a výdavky definuje § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V takomto prípade je príjem z prenájmu nehnuteľností pasívnym príjmom. Ak plánujete poskytovať k prenájmu iba základné služby, t .j. dodávku energií, osvetlenie, upratovanie a používanie výťahu, nepotrebujete živnostenské oprávnenie. 

 

Ak prenajímate nehnuteľnosť ako fyzická osoba – SZČO (na základe živnostenského oprávnenia), tak vaše príjmy a výdavky definuje § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V takomto prípade je príjem z prenájmu nehnuteľností aktívnym príjmom. Živnostenské oprávnenie určené priamo na prenájom nehnuteľnosti potrebujete len vtedy, ak plánujete poskytovať k prenájmu aj iné služby, ako základné služby, teda napríklad aj stravovanie. 

 

Povinnosť podať si daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021 budete mať, ak vaše zdaniteľné príjmy v roku 2021 prekročia 2 289,63 €. Ak časť týchto príjmov tvoria aj príjmy z nehnuteľnosti, bez ohľadu na to, či ste SZČO alebo nepodnikateľ, budete mať povinnosť podať si daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typu B.

 

Daňová úľava pre nepodnikateľov

 

Ak ste nepodnikateľ, tak váš príjem z prenájmu nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmu do výšky 500 €. V daňovom priznaní za rok 2021 si tak príjmy z prenájmu môžete znížiť o túto hodnotu, čím si automaticky znížite aj základ dane

 

Výdavky k týmto príjmom sa zisťujú rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu k celkovým príjmom. Nemôžete si uplatniť paušálne výdavky, iba reálne preukázateľné výdavky – napríklad platby za energie, vodné, stočné, odvoz smetí či poplatky spojené s internetom a TV.

 

Ako živnostník s príjmom z prenájmu nehnuteľnosti si nemôžete uplatniť oslobodenie príjmov vo výške 500 € a v daňovom priznaní sa vám zdaňuje celková výška zdaniteľných príjmov. 

 

Živnostníci majú na výber, či si uplatnia reálne preukázateľné výdavky, alebo paušálne výdavky

 

Ako vidieť, primárne rozdiely pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti u fyzických osôb sú v spôsobe uplatňovania výdavkov a v možnosti využiť daňovú úľavu vo výške 500 €. Ak si nie ste istí, ako uviesť tento druh príjmu vo svojom daňovom priznaní, najlepšie urobíte, ak sa obrátite na kvalitnú účtovnícku spoločnosť.  

 

 

Pridať komentár