Zmeny pre podnikateľov platné od 1. júla 2021

Obrázok článku: Zmeny pre podnikateľov platné od 1. júla 2021

Zmeny pre podnikateľov platné od 1. júla 2021

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Podnikateľov vďaka novelizácii zákonov čaká od prvého júla niekoľko zmien. Mnohé sa týkajú účtovnej oblasti a preto je potrebné zbystriť pozornosť, aby ste mali svoje účtovníctvo v skvelej forme aj po lete.

 

Výrazné zmeny v preprave tovarov

 

Od júna sa v slovníku podnikateľa objaví nový pojem a  to predaj tovaru na diaľku. V podstate sa týmto pojmom nahrádza zásielkový predaj.  Výrazne sa však menia pravidlá v súvislosti s tým, či dodávate tovar na diaľku v rámci EÚ alebo mimo nej. Pre uľahčenie obchodovania sa na území EÚ ustanovila jednotná prahová hodnota 10 000 €.

 

Pre podnikateľa so sídlom v členskom štáte to znamená, že ak celková hodnota tovarov predávaných na diaľku nepresiahne v prebiehajúcom ani v predchádzajúcom kalendárnom roku hodnotu 10 000 € bez DPH, je podnikateľ oprávnený zdaňovať poskytovanie takýchto služieb daňou členského štátu, v ktorom má sídlo. Pi predaji tovaru na diaľku do iného členského štátu daňou členského štátu, v ktorom sa preprava tovaru začína.

 

Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur

 

Od júla už ani zásielky pod 22 eur nebudú oslobodené od DPH. Toto platí pre objednávky z tretích štátov a teda týka sa to hlavne tovarov objednávaných cez Aliexpress, či americký eBay. Právnické, ale aj fyzické osoby  z každej zásielky zaplatia aj DPH, a to bez ohľadu na hodnotu objednávky.

 

Zmeny pri koncesionárskych poplatkoch

 

Od júna sa pre podnikateľov končia niektoré povinnosti spojené s koncesionárskymi poplatkami. Už nebudú povinní preukazovať RTVS počet zamestnancov rozhodujúcich pre vznik alebo trvanie uhrádzania koncesionárskych poplatkov. Túto úlohu za zamestnávateľov prevezme Sociálna poisťovňa. Viac informácií nájdete v Novele zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS v znení neskorších predpisov.

 

Zmeny v živnostenskom zákone

 

Tu prichádza k viacerým zmenám, ale hlavne aj k zmene posunu platnosti. Pôvodne mali platiť zmeny v živnostenskom zákone už od prvého júla, tento dátum sa však presunul na prvého augusta.  Zmeny nájdete v novele zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Medzi hlavné zmeny však patrí:

 

  • Úprava minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti.
  • Zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach.
  • Zníženie lehoty na preukázanie odbornej praxe.
  • Zníženie počtu remeselných živností.

 

Neustále aktuálne informácie

 

V oblasti daní a odvodov sme svedkami neustálych novelizácií a zmien. Preto je vhodné mať po boku partnera, ktorý za vás na rôzne veľké aj malé zmeny striehne. Máte tak istotu, že vaša účtovná agenda bude vždy v súlade so zákonom. A to je často na nezaplatenie.

 

 

 

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár