Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020

Obrázok článku: Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Podanie daňového priznania fyzických a právnických osôb sa v mnohých oblastiach líši. Ide síce rovnako zdanenie príjmov, no rozdiel nie je len v tlačive, ktoré sa podáva na Finančnú správu.

 

Hlavný rozdiel je v účtovaní

 

Pri fyzických osobách je povinnosť podať daňového priznanie závislá od príjmu. Právnické osoby musia podať daňové priznanie vždy. Aj v prípade, ak mali nulové príjmy, či dokonca vykázali stratu. 

Preto ak ste v roku 2020 podnikali ako právnická osoba čo i len mesiac, povinnosť podať daňové priznanie vás neminie. Povinnosť podávania daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby upravuje § 41 zákona o dani z príjmov. Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020 však majú všetky právnické osoby, ktoré sú obchodnými spoločnosťami. Teda  s. r. o., a. s., k. s. a ďalšie. 

 

Základom je príprava

 

Pri podnikateľských subjektoch je nutné spraviť účtovný pohľad. To znamená, že v rámci uzávierkových operácií je nutná inventarizácia majetku, skompletizujú sa chýbajúce doklady, overí sa stav zásob a záväzkov, plus vlastného imania. 

Pred podaním daňového priznania sa kontroluje zaúčtovanie dokladov v podvojnom účtovníctvekorektne sa vyčísli výsledok hospodárenia. Môže to byť zisk alebo strata. Tento údaj sa následne premieta na riadok číslo 100 daňového priznania.

 

Podanie na správnom tlačive

 

Tlačivá daňových priznaní sú uverejnené na internetovej stránke Ministerstva financií SR a na portáli finančnej správy. Daňové priznania sú dostupné aj na každom daňovom úrade. Formulár daňového priznania si môžete:

  • Vyplniť priamo v počítači
  • Vytlačiť a ručne vyplniť
  • Vyplniť priamo v počítači a odoslať pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní podať elektronicky. 

V súčasnosti je potrebné povedať, že už prakticky pre všetky právnické osoby platí povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky a to vrátane podania daňového priznania. 

Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami Finančnej správe má podľa § 14 daňového poriadku každý daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri od 1.1.2018.

 

Žiadosť o vrátenie preplatku

 

Dôležitým bodom pri podaní daňového priznania je aj nárok na vrátenie preplatku. Po vyplnení daňového priznania sa právnická osoba dozvie výšku dane, ktorú má zaplatiť alebo výšku daňového preplatku, ktorá mu má byť vrátená. Ak si chce uplatniť vrátenie poplatku, musí mať v daňovom priznaní, pre poukázanie daňového preplatku, vyplnenú Žiadosť o vrátenie daňového preplatku (IX. časť), v ktorej uvedie akým spôsobom majú byť vyplatené finančné prostriedky.

Ak si neviete poradiť s podaním daňového priznania pre právnické osoby alebo chcete postupovať správne, prípadne si uplatniť vrátenie preplatku, radi vám s tým pomôžeme. 

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár