Dôchodky v roku 2023: Aké zmeny nás čakajú?

Obrázok článku: Dôchodky v roku 2023: Aké zmeny nás čakajú?

Dôchodky v roku 2023: Aké zmeny nás čakajú?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

V roku 2023 čakajú slovenských dôchodcov, resp. ľudí krátko pred vstupom do dôchodku, dve významné zmeny. Obe sa týkajú zvýšenia minimálnych súm penzií. Prvá nadobudla účinnosť už 1. júla 2023, druhé zvýšenie dôchodkov v roku 2023 nás čaká 1. októbra.

V tomto texte si priblížime tieto zmeny, uvedieme konkrétne dáta a čísla a tiež si čosi spomenieme aj o ešte relatívne vzdialenej valorizácii dôchodkov v 2024-om. Tento článok obsahuje dôležité informácie nielen pre samotných penzistov (ale napríklad aj invalidných dôchodcov), ale aj pre ľudí, ktorých vstup do dôchodku čaká v najbližšom období, resp. ich príbuzných.

Prvé zvýšenie dôchodkov v roku 2023

Na úvod si rozoberieme prvú zmenu týkajúcu sa dôchodkov – ktorá nadobudla účnnosť už začiatkom letných prázdnin, teda od 1. júla 2023.

Toto navýšenie sa týka valorizácie starobných, predačsných starobných, invalidných a pozostalostných dôchodkov. Došlo k nemu z toho dôvodu, že sumy minimálnych dôchodkov boli opätovne naviazané na sumu životného minima platného pre jednu fyzickú osobu.

Čo to znamená v praxi?

Nárast minimálneho dôchodku v roku 2023 z 334,30 eur na 365,70 eur, teda konkrétne o 31 eur a 40 centov. Percentuálne ide o zvýšenie o 10,6%, čo je percento rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023.

Toto opatrenie má za účel, okrem iného, reflektovať zhoršenú ekonomickú situáciu (v dôsledku doznievajúcej pandémie, či energetickej a inflačnej krízy) a zhoršenú kúpyschopnosť najzraniteľnejších častí obyvateľstva, medzi ktoré patria aj starobní dôchodcovia. 

Tých poteší aj skutočnosť, že ak sa stali poberateľmi starobnej penzie pred decembrom 2022, dostanú v roku 2023 aj trinásty dôchodok. Ten im bude vyplatený v novembri 2023.

Je dôležité poznamenať, že výška minimálneho dôchodku sa líši predovšetkým v závislosti od takzvaného kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia – ľudovo povedané započítaných rokov do dôchodku. Aby človek vôbec mal nárok na dôchodok v roku 2023, musel za svoj život odpracovať minimálne 30 rokov, počas ktorých hradil sociálne odvody (časť ktorých ide na dôchodkové poistenie).

Dôchodca, ktorému “sa započítalo” presne 30 rokov, má od 1.7.2023 nárok na minimálny dôchodok 365,70 eur, v porovnaní napríklad s dôchodcom, ktorý odpracoval 45 rokov a má nárok na 462,50 eur.

Dôchodky v roku 2023 – druhé zvýšenie

Od 1. júla 2023 do 30. septembra 2023 je prechodné obdobie medzi dvoma zvýšeniami minimálnych dôchodkov, pretože to najbližšie nás čaká už 1. októbra.

Táto zmena je zasa zapríčinená navýšením dávok v hmotnej núdzi. Opäť ide o reaktívne a preventívne sociálne opatrenie, zrealizované v dôsledku nestabilnej ekonomickej situácie.

Od 1. októbra sa základná suma minimálneho dôchodku zvýši na 145% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V číselnej praxi to znamená, že v porovnaní s 1. júlom 2023 narastie suma minimálneho dôchodku na 389,90 eur, čo je nárast o ďalších 24,20 eur. 

Opäť platí, že dôchodcovia, ktorí počas svojho života odpracovali viac rokov (teda sa predĺžilo ich kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia), si prilepšia o vyššiu sumu. Nadväzujúc na predošlý príklad, človek, ktorý odpracoval 45 rokov, si prilepší v porovnaní s júlom o 36,30 eur.

Valorizácia dôchodkov v 2024-om

Pozrime sa na ešte vzdialenejšiu budúcnosť, konkrétne na valorizáciu dôchodkov v 2024-om.

K valorizácii dôchodkov dochádza každý rok, napríklad od 1. januára 2023 došlo k ich zvýšeniu o 11,8%. V kontexte ďalších dvoch navýšení v tomto roku teda ide teda pre dôchodcov o mimoriadne zaujímavý rok, keďže sa im dôchodky zvyšovali hneď trikrát.

Aké navýšenie čaká starobných penzistov počnúc 1. januárom 2024?

Dobrou správou je, že valorizácia sa zvýši. Konkrétne porastú dôchodky o 16,9%. Toto navýšenie má za úlohu odrážať výhľady Sociálnej poisťovne na najbližšie roky a reagovať na pretrvávajúcu infláciu, rastúce ceny potravín a energií.

Ak v súčasnosti riešite otázku – “Kedy idem do dôchodku?”, resp. “Kedy najlepšie ísť do dôchodku, počkať ešte rok?” – tak odpoveď, žiaľ, nie je taká jednoduchá.

Dilema medzi tým, či začať poberať starobný dôchodok už v roku 2023, resp. počkať do roku 2024, pravdepodobne trápi mnohých ľudí v (čoskoro) dôchodkovom veku. Neexistuje na ňu jednoznačná odpoveď, keďže výška starobných dôchodkov je naviazaná na ďalšie ekonomické ukazovatele, okrem iného aj na medziročný rast priemernej mzdy.

Spravidla platí, že ak bude výraznejšie – aspoň o 12% – rásť priemerná mzda (medzi rokmi 2022 a 2023 – čo sa dozvieme až v decembri 2023), tak dôchodcom sa oplatí so žiadosťou o starobný dôchodok počkať až do roku 2024. Bližšie informácie nájdete napríklad v tomto podrobnom článku s konkrétnymi výpočtami od Jozefa Mihála.

Zhrnutie záverom – dobrá správa o dôchodkoch v roku 2023 je, že sa zvyšujú hneď trikrát. Začiatkom roka medziročnou valorizáciou a dvakrát mimoriadnym navýšením: 1. júla a potom 1. októbra. Ak ste začali poberať starobný dôchodok pred decembrom 2022, prilepšíte si aj o takzvaný trinásty dôchodok a to v novembri 2023.

Čo sa týka valorizácie dôchodkov v 2024-om, tá je nastavená na rast 16,9%.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár