Daňové priznanie právnických osôb za rok 2021

Obrázok článku: Daňové priznanie právnických osôb za rok 2021

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2021

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

S novým rokom sú tu aj (staro)nové daňové povinnosti. Jednou z nich je daňové priznanie k dani z príjmu, ktoré sa týka ako fyzických osôb, tak aj právnických. Práve druhou menovanou skupinou sa budeme zapodievať v tomto texte. Aké sú lehoty na podanie daňového priznania právnických osôb za rok 2021, ktorých spoločností sa táto povinnosť týka a nadobudli účinnosť zmeny, ktoré by ste nemali prehliadnuť?

Odpovede na tie najdôležitejšie otázky sa dozviete v tomto texte.

Kto podáva daňové priznanie právnickej osoby za rok 2021?

Na úvod si zadefinujme právny rámec – kto má zo zákona povinnosť podávať si tento druh daňového priznania za rok 2021? 

V prípade právnických osôb je odpoveď na túto otázku jednoduchá – všetky, ktoré majú na území Slovenskej republiky sídlo, alebo miesto skutočného vedenia. A to bez ohľadu na to, aký vysoký mali za predchádzajúci rok príjem. Túto povinnosť majú dokonca aj vtedy, keď hospodárili so stratou, alebo mali len úplne minimálne príjmy. 

Zrekapitulované – povinnosť podať si daňové priznanie 2021 k dani z príjmu právnickej osoby má každá takáto entita. 

Samozrejme, z každého pravidla existujú výnimky a iné to nie je ani v tomto prípade. Ide však o veľmi obmedzený okruh právnických osôb, ktoré túto povinnosť nemajú. Oslobodené sú len také, ktoré neboli zriadené na podnikanie (občianske združenia, tzv. neziskovky, rozpočtové a príspevkové organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti), prípadne ich príjmy nie sú predmetom zdanenia.

Ako vyplniť daňové priznanie správne a kam ho podať?

Je potrebné myslieť na to, že ruka v ruke s vyplnením daňového priznania 2021 ide aj povinnosť právnickej osoby zostaviť tzv. účtovnú závierku. Tá sa vyhotovuje ku koncu zdaňovacieho obdobia, ktorým je zvyčajne kalendárny rok (teda ku 31. decembru), môže ním však byť aj hospodársky rok, ak došlo v spoločnosti k zmene účtovného obdobia.

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021 má právnická osoba do 31. marca 2022. Aj firmy a organizácie si však môžu uplatniť v prípade daňového priznania odklad, najviac o tri celé kalendárne mesiace, teda do 30. júna 2022. 

Toto sa však netýka právnických osôb v konkurze či likvidácii, tie si odklad daňového priznania nemôžu uplatniť automaticky, musia oň správcu dane požiadať. Ten však môže žiadosť zamietnuť a v takom prípade nie je možné sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať. 

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri majú povinnosť podávať si daňové priznanie elektronicky, rovnako ho musí aj elektronicky podpísať. 

Daň z príjmu musí právnická osoba uhradiť na tzv. osobný účet daňovníka (OÚD), ktoré jej pridelil daňový úrad. Jeho číslo je možné overiť si na stránke finančnej správy v sekcii elektronických služieb. 

Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb nie je jednoduchou záležitosťou. Ide o dokument mimoriadne citlivý na správne zadávanie údajov a hodnôt. Ak si nie ste istí, ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby, najlepším riešením je obrátiť sa na odbornú firmu

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár