Daňová povinnosť – čo robiť, ak nemám na zaplatenie dane?

Obrázok článku: Daňová povinnosť – čo robiť, ak nemám na zaplatenie dane?

Daňová povinnosť – čo robiť, ak nemám na zaplatenie dane?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022 sa bude týkať všetkých právnických osôb a tých fyzických osôb, ktorých zdaniteľné príjmy za tento rok presiahli 2 289,63 €, alebo vykazujú daňovú stratu. Môže sa však stať, že subjekt na zaplatenie dane nebude mať prostriedky. Čo v takom prípade? Nejde, samozrejme, o závideniahodnú situáciu, ale najhoršie, čo v danom prípade môže človek urobiť, je neurobiť nič. 

Akonáhle viem, že si daňovú povinnosť nebudem môcť splniť, je nevyhnutné konať. My vám prinášame postupnosť krokov, ktorá vám pomôže túto situáciu riešiť.

1. Neignorujte svoje povinnosti

Zopakujme výstrahu z úvodu. Najhoršie, čo môžete urobiť, je nekonať. Ak vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie, bezpodmienečne tak urobte (máte k dispozícii jednu záchrannú brzdu, o nej nižšie). Aj vtedy, ak už vopred viete, že nemáte na zaplatenie dane. Ak si totiž daňové priznanie nepodáte, hrozí vám za to pokuta, vrátane úrokov z omeškania. Pýtate sa, v akej výške? Horizont je naozaj široký, môžete dostať sankciu od 60 € do 32 000 €, pričom zaváži viacero faktorov, napríklad platobná a daňová disciplína subjektu.

Skúšať trpezlivosť a ochotu Finančnej správy sa však neoplatí. Daňové priznanie teda podávajte aj vtedy, ak viete, že na splnenie daňovej povinnosti nebudete mať prostriedky.

2. Požiadajte o odklad termínu na podanie

Tu je tá záchranná brzda, ktorá v istých prípadoch môže pomôcť. Ak je váš výpadok financií dočasný, potom vám môže pomôcť aj odklad termínu na podanie daňového priznania. Musíte oň však požiadať najneskôr do uplynutia prvej lehoty, ktorá v roku 2022 pripadne na piatok 31. marca. 

Odklad povinnosti znamená aj odklad termínu na zaplatenie daní Finančnej správe. Pri predĺžení lehoty o tri mesiace (do 30. júna 2022, čo je takisto piatok) máte možnosť ušetriť alebo získať prostriedky, ktoré použijete na vyrovnanie daňovej povinnosti.

Myslite na to, že ak si podáte daňové priznanie, ale daň z príjmu neuhradíte včas, Finančná správa vám vyrúbi úroky z omeškania tak či tak. Začnú sa počítať v deň po poslednom dni lehoty na úhradu dane. Nehovoriac o tom, že zaplatíte aj pokutu. 

Tomuto sa môžete vyhnúť dvoma spôsobmi.

3. Požiadajte o odklad splatnosti

Prvým je požiadať správcu dane (Finančnú správu) o odklad povinnosti zaplatenia dane, maximálne však na 24 mesiacov. Urobte tak v prípade, že vám nepomôže ani odklad termínu na podanie daňového priznania. Ako podnikateľ (či fyzická či právnická osoba) musíte k takejto žiadosti priložiť aj zdôvodnenie, ktoré musí obsahovať analýzu ekonomickej situácie a dôvody, prečo žiadate o odklad povinnosti. Žiadosť je spoplatnená sumou 9,50 € pri fyzickej forme, pri elektronickej sumou 4,50 €. 

Finančnú analýzu k žiadosti nemusia prikladať fyzické osoby nepodnikatelia, teda predovšetkým zamestnanci, ale napríklad aj osoby, ktoré nepodnikajú ale mali napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti, kryptomien, obchodovania s cennými papiermi a podobne. 

V prípade schváleniu správcom dane – pozor, nie je automatické, každý prípad je posudzovaný individuálne – je potrebné dlžnú sumu zabezpečiť záložným právom, ale iba v prípade, ak je vyššia ako 3 000 €. 

Za obdobie, počas ktorého máte odloženú povinnosť, však tak či tak budete musieť zaplatiť úrok minimálne 10%. Vyhnete sa však pokute za nesplnenie daňovej povinnosti.

4. Požiadajte o splátkový kalendár

Druhou možnosťou je požiadať správcu dane o možnosť úhrady dane formou splátok. Tento variant padne vhod najmä vtedy, ak máte zabezpečený aspoň aký-taký finančný tok. Náležitosti žiadosti sú rovnaké, ako v prípade žiadosti o odklad splatnosti. Aj splácanie je možné rozvrhnúť maximálne na dobu 24 mesiacov. 

V samotnej žiadosti môžete aj priamo navrhnúť Finančnej správe výšku splátky, avšak tá nie je povinná ju akceptovať a nemusí prijať ani splácanie samotné. 

Táto žiadosť je spoplatnená rovnako, ako žiadosť o odklad povinnosti platenia daní Finančnej správe.

5. Komunikujte so správcom dane

Poslednou radou je byť proaktívnym. Áno, neschopnosť zaplatiť daň je nepríjemná, ale na Slovensku ide, žiaľ, o pomerne častý jav. Existujú teda spôsoby, ako si s ním poradiť, pričom niektoré sme opísali vyššie. Základom však je prejaviť ochotu riešiť tento problém a to ústretovou a včasnou komunikáciou s Finančnou správou. Tá by mala začať ideálne už vtedy, keď nadobudnete vedomosť, že nebudete môcť splniť svoje daňové povinnosti. 

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár