Daň z motorového vozidla v roku 2022

Obrázok článku: Daň z motorového vozidla v roku 2022

Daň z motorového vozidla v roku 2022

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Prvou daňovou povinnosťou roka u slovenských živnostníkov aj podnikateľov býva  daňové priznanie k dani z motorového vozidla. V roku 2021 sme sa však v tomto ohľade dočkali zmeny. Tradične bol termín na jeho podanie stanovený do konca januára, avšak novelou zákona, resp. pozmeňujúcimi návrhmi ešte z konca roka 2020 bol posunutý na posledný marcový deň.

 

Daň z motorového vozidla 2022 – kto ju platí?

 

Každý, kto pri svojej podnikateľskej činnosti, resp. samostatnej zárobkovej činnosti, využíval v roku 2021 automobil evidovaný v Slovenskej republike. Ide o pomerne širokú formuláciu, ktorá plynie jednak z Obchodného zákonníka a zo zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon č. 361/2014 Z. z.).

 

V praxi to znamená, že každý, kto v roku 2021 vykonával sústavnú činnosť vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, a pri tom využíval automobil evidovaný v Slovenskej republike, naplnil predmet dane z motorového vozidla a bude ju musieť zaplatiť.  

 

Naopak, oslobodené sú vozidlá:

 

  • s prideleným zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmená M, H, alebo S,
  • s označením špeciálneho vozidla v osvedčení o evidencii,
  • diplomatických misií a konzulárnych úradov,
  • záchranných služieb a požiarnej pochrany,
  • osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
  • používané výhradne v poľnohospodárskej či lesnej výrobe. 

 

Dokedy je potrebné podať daňové priznanie a v akej výške?

 

Pozor, posunutá lehota na podanie daňového priznania k dani z motorového vozidla platila iba pre zdaňovacie obdobie roka 2020. Ak Národná rada Slovenskej republiky do konca roka neprijme novelu zákona, resp. ho neupraví návrhom, tak pre zdaňovacie obdobie 2021 bude platiť štandardná lehota a to do 31. januára 2022, ktorý vychádza na pondelok. 

 

Oficiálna kalkulačka na daň z motorového vozidla neexistuje, Finančná správa má však na svojom webe pomerne presnú metodiku, ako si vyrátať ročnú sadzbu platnú pre vaše vozidlo.

 

Pre motocykle, trojkolky, štvorkolky a osobné automobily sa odvíja od zdvihového objemu valcov motora v cm3 – čím vyšší je objem, tým vyššia ročná sadzba. Ročná sadzba pre tieto vozidlá je od 50 do 218 eur.

 

Pre úžitkové vozidlá, teda autobusy, nákladné vozidlá a prípojné vozidlá, okrem ťahačov a návesov, sa odvíja od počtu náprav a celkovej hmotnosti, resp. od najvyššej technicky prípustnej celkovej hmotnosti v tonách. Opäť platí, že čím vyššia hodnota, tým vyššia ročná sadzba. Pohybuje sa v horizonte od 74 do 2 790 eur.

 

Ročnú sadzbu si je možné znížiť o:

 

  • 15 – 25%, ak je vozidlo kategórie L, M1, N1, N2, O1 až o O3 evidované menej ako 9 rokov (čím „mladšie“, tým vyššie zníženie),
  • 10 – 50%, ak je úžitkové vozidlo kategórie M2, M3, N3 evidované menej ako 13 rokov (čím „mladšie“, tým vyššie zníženie)
  • 50%, ak ide o hybridné vozidlo, motorové vozidlo na zemný plyn či vodíkový pohon

 

Ak potrebujete čo najpresnejší výpočet dane z motorového vozidla, obráťte sa na odborníkov. Získate tak istotu, že zaplatíte iba toľko, koľko naozaj musíte.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár