Aké zmeny v legislatíve nás čakajú v roku 2021

Obrázok článku: Aké zmeny v legislatíve nás čakajú v roku 2021

Aké zmeny v legislatíve nás čakajú v roku 2021

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Ani v časoch pandémie koronakrízy parlament nelenil a pripravil niekoľko novelizácií zákonov, ktoré sa dotknú bežného ekonomického života mnohých firiem. Zmeny sa týkajú hlavne účtovníctva a mnohé začínajú platiť už od začiatku roka 2021. Je dobré poznať aspoň tie najzásadnejšie.

Povinný zápis rodného čísla do obchodného registra

Podľa novely obchodného zákonníka, ktorá je platná už od októbra 2020 platí, že pri novo zakladaných spoločnostiach, musia fyzické osoby povinne zapísať rodné čísla alebo číslo občianskeho preukazu, číslo pasu alebo číslo pobytového preukazu. Avšak, túto povinnosť majú aj staršie založené spoločnosti. Povinnosť musí byť splnená najneskôr do 30.9.2021. Ak spoločnosť nebude mať splnenú túto povinnosť, pri žiadosti o zmenu iných údajov súd ju najskôr vyzve, aby chýbajúce údaje zapísala do 15 dní.  Ak tieto údaje nebudú zapísané ani v termíne do 30.9.2022, osobe oprávnenej konať za spoločnosť môže byť uložená pokuta až do výšky 3 310 eur.

Zvýšenie minimálnej mzdy

V roku 2021 bude minimálna mzda v sume 623 eur a hodinová minimálna mzda vo výške 3,580 eur. Zmenil sa aj výpočet výšky minimálnej mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti práce. Presný výpočet je vhodné konzultovať s účtovníkom a mzdárkou. Zvýšenie minimálnej mzdy sa samozrejme odráža aj vo zvýšení minimálnych odvodov pre podnikateľov a SZČO.

Komunikácia so zdravotnou poisťovňou

Od januára budú mať zamestnávatelia povinnosť komunikovať so zdravotnou povinnosťou výlučne elektronicky. Týka sa to aj odosielania  mesačných výkazov a iných oznámení. Táto povinnosť sa týka každého zamestnávateľa bez ohľadu na počet zamestnancov.

Menej oznamovacích povinností voči Sociálnej poisťovni

Od nového roka už zamestnávateľ nemusí oznamovať  zmeny v údajoch zamestnanca, čerpanie materskej či rodičovskej dovolenky. Rovnako nie je potrebné sa odhlasovať ako zamestnávateľ po odhlásení posledného zamestnanca. Zmeny v údajoch, ktoré sa budú získavať z registra fyzických osôb, nemusia oznamovať ani SZČO.

Mikrodaňovník a znížená sadzba dane 15 % od roku 2021

Mikrodaňovníci majú v roku 2021 daňové zvýhodnenia, napríklad v odpisovaní majetku či umorovaní straty. Avšak pozor, prichádza k zásadnej zmene a od 2021 sa ponecháva 15 % sadzba dane z príjmov iba pre právnické osoby a fyzické osoby s príjmami z podnikania, ktoré nepresiahnu 49 790 eur. Pre rok 2020 pritom platila hranica príjmov 100 000 eur.

Možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Od 1.1.2021 sa do zákona o DPH zavádza možnosť opravy základu dane. Táto zmena sa týka dodania tovaru alebo služby, ak dodávateľ a platiteľ DPH nedostal za dodanie tovaru alebo služby zaplatené. V prípade, že sa pohľadávka, ktorá mu z transakcie vznikla, sa stala nevymožiteľnou, po splnení zákonných podmienok bude možné vrátenie DPH z nevymožiteľnej pohľadávky od štátu.

Zvýšenie veľkostných kritérií pre povinný audit

Novelou zákona o účtovníctve sa budú v roku 2021 a 2022 zvyšovať veľkostné kritériá pre povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom.  Kritérium obratu pre povinný audit vzrastie zo 4 miliónov na 8 miliónov eur a počet zamestnancov sa zvýši z 30 na 50. Narastie aj suma majetku z 2 miliónov eur na 4 milióny eur.

Zníženie sadzby dane pri odklade platenia dane

Od roku 2021 sa viac oplatí aj odklad daňovej povinnosti.  Klesá ročná úroková sadzba pri odklade platenia dane a pri platení dane v splátkach z pôvodných 10 % na 3 %.

Zmien v daňovej, odvodovej aj ekonomickej rovine sa chystá v roku 2021 viacero. Ich neustále sledovanie náročné na čas aj porozumenie. Preto ak chcete mať vždy všetko vo firme a pri podnikaní v súlade so zákonom, je vhodné staviť na kvalitnú účtovnú firmu. Postaráme sa vám o najnovšie informácie a ich okamžitú aplikáciu do života vašej firmy.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár