Aké povinné náležitosti musia obsahovať vaše faktúry?

Obrázok článku: Aké povinné náležitosti musia obsahovať vaše faktúry?

Aké povinné náležitosti musia obsahovať vaše faktúry?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Či už ste fyzickou osobou – nepodnikateľom, alebo patríte medzi živnostníkov či „eseročky“, určite sa stretávate s faktúrami. Ide o elementárny účtovný doklad, ktorý tvorí alfu a omegu ekonomickej dokumentácie. Preukazuje sa ním, že k dodaniu tovaru či poskytnutiu služby naozaj aj došlo. S istou formou odľahčenia môžeme faktúru nazvať akýmsi „vyšším levelom“ pokladničného dokladu, tzv. bločku. 

Viete však, aké povinné náležitosti faktúry musia obsahovať? Či ich vystavujú iba platcovia DPH, alebo aj neplatcovia? Všetko podstatné sa dozviete v našom texte.

Platca DPH a neplatca DPH nemajú rovnakú povinnosť 

Žiaden zákon priamo nehovorí, ako má faktúra vyzerať. Neexistuje teda predpísaný právne záväzný vzor, ako napríklad pri daňovom priznaní k dani z príjmu. Sú však hneď tri zákony, resp. legislatívne rámce., ktoré hovoria o jej obsahu resp. o tom ako vystaviť faktúru správne:

 • zákon o účtovníctve – č. 431/2002 Z. z.
 • zákon o DPH – č. 222/2004 Z. z.
 • Obchodný zákonník – č. 513/1991

Faktúry sú povinní vystavovať v drvivej väčšine predovšetkým platcovia DPH (konkrétne podľa §72 zákona o DPH, vrátane dobrovoľných platcov DPH). Sú však dva prípady, kedy má povinnosť vystaviť faktúru neplatca DPH:

 • ak dodáva nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu,
 • ak poskytuje službu zahraničnej zdaniteľnej osobe s miestom dodania v inom členskom štáte alebo treťom štáte, a to pri prijatí platby a pred dodaním služby.

Dnes je už možné faktúry vystavovať nielen fyzicky – vytlačené, ale čoraz častejšími sa stávajú online faktúry, teda elektronické doklady. 

Čo musí faktúra obsahovať? 

Prejdime k tomu najpodstatnejšiemu – aké povinné náležitosti musí faktúra obsahovať? Ako vytvoriť faktúru tak, aby na nej nič nechýbalo?

Majte na mysli tento zoznam povinných súčastí:

 • označenie faktúry slovom a evidenčným číslom,
 • označenie účastníkov – vrátane všetkých základných obchodných údajov, či údajov fyzickej osoby,
 • číslo spisu a miesto registrácie dodávateľa služby či výrobku,
 • účtovanú sumu, vrátane údajov o cene za mernú/čiastkovú jednotku a dodané množstvo,
 • dátum vyhotovenia,
 • dátum uskutočnenia (zvyčajne ide o dátum dodania tovaru/služby)

 

Platcovia DPH navyše musia uviesť ešte aj tieto náležitosti:

 • všetky obchodné údaje dodávateľa a príjemcu + IČ DPH,
 • poradové číslo faktúry,
 • základ dane pre každú sadzbu dane a jednotkovú cenu bez dane,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane,
 • celkovú sumu DPH,
 • prípadné špecifické formulácie (napr. o prenesení daňovej povinnosti, alebo o zdaňovaní prirážky a podobne).

Máte už jasnejšie v tom, čo musí faktúra obsahovať? Nie je to len pre úplnosť informácií, ak niektorý z týchto údajov bude chýbať, môže vám to narobiť problémy pri daňovej kontrole. Istotou je zveriť svoje účtovníctvo odborníkom, ktorí dohliadnu na to, aby na vašich faktúrach a faktúrach vašich dodávateľov či odberateľov nič nechýbalo. 

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár