Zmeny pri práci z domu. Čo sa mení pre zamestnávateľov?

Obrázok článku: Zmeny pri práci z domu. Čo sa mení pre zamestnávateľov?

Zmeny pri práci z domu. Čo sa mení pre zamestnávateľov?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Práca z domu bola kedysi žiadaným bonusom, pandémia ju zamestnávateľom doslova nariadila. Podľa odporúčaní by mali v súčasnosti pracovať z domu všetci, ktorí môžu. Tento trend bude určite pokračovať. Čo sa tým mení pre zamestnávateľa okrem toho, že má vo firme prázdne kancelárie?

 

Trend, na ktorý je potrebné sa pripraviť

 

Pandémia na trhu prác mnohé zmeny urýchlila. Práca z domu nie je nič nové, ale až v súčasnom období začala byť preferovanou formou práce. Zdá sa však, že po pandémii vznikne omnoho viac miesta na to, aby niektoré povolania nemuseli byť vykonávané z kancelárie. V mnohých oblastiach je to pre samotného zamestnávateľa výhodnejšie. Môže platiť menšie priestory a ušetrí aj za energie. Má to však aj ďalšie výhody. 

 

Zmeny od 1. marca 2021

 

Parlament v súvislosti s riešením pandémie COVID-19 schválil zmeny v Zákonníku práce, ktoré sa venujú práci z domu. Zákonník práce (§ 52) definuje home office ako: ”Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve a to doma alebo na inom mieste”.

 

Definícia práce z domu

 

Od 1. marca 2021 je práca z domu definovaná v zákone ako práca,  ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku, avšak je celá alebo z časti vykonávaná z domácnosti zamestnanca. O prácu z domu ide zároveň len vtedy, ak sa táto práca bude vykonávať z domácnosti pravidelne. To znamená, že za prácu z domu nemožno považovať napríklad to, ak zamestnanec ostane doma raz v týždni.  V Zákonníku práce je jasne definované, že za prácu z domu sa nepovažuje práca vykonávaná z domácnosti príležitostne alebo za mimoriadnych okolností.

 

Pracovný čas pri práci z domu od 1. marca 2021

 

Ak zamestnanci pracujú z domu, na mieste je stanovenie pracovného času. Pretože zamestnávateľ nad zamestnancom nemá priamy dohľad.  Zákonník práce umožňoval, aby si zamestnanec sám rozvrhoval pracovný čas. To sa zmenilo od 1. marca 2021. 

Pri práci z domu bude rozvrhovať pracovný čas zamestnávateľ. Rovnako aj čas, kedy má byť práca vykonávaná.  Napríklad môže určiť, že musí prácu vykonávať v čase od 09:00 do 12:00 a zvyšných 5 hodín môže odpracovať v ľubovoľnom čase.  

 

Stravovanie a príspevok na stravu

 

Podľa Zákonník práce (§ 152 ods. 2) má aj zamestnanec na home office nárok na stravovanie.  Na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak zamestnávateľ nezabezpečí jedlo, je povinný poskytnúť finančný príspevok na stravu rovnako ako zamestnancovi v kancelárii. 

 

Mzda pri práci z domu

 

Pokiaľ ide o mzdu zamestnanca vykonávajúceho prácu z domu, tak sa na neho vzťahujú rovnaké pravidlá ako na ostatných zamestnancov. To znamená, že zamestnancovi pri práci z domu patrí jeho bežná odmena za prácu. Teda mzda akú by dostal pri práci na pracovisku.  

 

Povinnosť refundovať náklady

 

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi zabezpečiť, nainštalovať a pravidelne udržiavať technické vybavenie potrebné k práci. Pozor,  od 1. marca 2021 sa v Zákonníku práce osobitne zdôrazňuje, že zamestnávateľ je povinný zamestnancovi, ktorý pri domácej práci používa vlastné prostriedky, uhrádzať preukázateľne zvýšené výdavky spojené s ich používaním. V praxi to znamená napríklad aj príspevok na elektrickú energiu, ktorej spotreba sa zamestnancovi vykonávajúcemu prácu z domu zvyšuje. 

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár