Mzdy a personalistika – čo zahŕňa ich vedenie?

Obrázok článku: Mzdy a personalistika – čo zahŕňa ich vedenie?

Mzdy a personalistika – čo zahŕňa ich vedenie?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

V ponuke účtovníckych spoločností môžu zamestnávatelia nájsť aj službu, ktorá sa zvyčajne uvádza pod názvom vedenie miezd a personalistiky. Personálna a mzdová agenda patria k alfe a omege každej spoločnosti. Viete však, čo konkrétne ich vedenie zahŕňa? Mzdové účtovníctvo a personalistika sú, takpovediac, vedou samy o sebe. Poďme si o nich povedať niečo viac.

Mzdy a personalistika – gro každej spoločnosti

Každý jeden zamestnávateľ na Slovensku má povinnosti – ako voči svojim zamestnancom, tak voči štátu. Zjednodušene povedané, svojim pracovníkom vypláca mzdu a štátu odvody a dane. Táto agenda je však omnoho komplexnejšia a časom sa vyvíja. Práve preto by každý zamestnávateľ mal mať odborníka na mzdové účtovníctvo a personalistiku, alebo externého dodávateľa tejto služby.

Zamestnanca možno zaujíma predovšetkým prepočet hrubej mzdy na čistú. Ale povinnosti voči štátu sú oveľa prísnejšie. Odvody zo mzdy je potrebné odvádzať v správnej výške na každého zamestnanca. Akékoľvek odchýlky môžu v internom účtovníctve spôsobiť chaos a nezrovnalosti, ktoré sa preukážu pri hĺbkovom audite.

Mzdová a personálna agenda je nevyhnutná v celom „životnom cykle“ zamestnanca, ale aj spoločnosti. Začína ešte predtým, než konkrétny človek začne pre firmu pracovať a končí sa až po tom, čo z nej odíde. Poďme si opísať jednotlivé jej zložky.

Mzdy a personalistika – jednotlivé súčasti

1. Príprava pracovných zmlúv a dokumentácie

Personálna agenda sa začína už pred nástupom zamestnanca do práce. Je potrebné pripraviť zmluvnú dokumentáciu. Tá zahŕňa nielen pracovnú zmluvu a platový výmer, ale často aj poučenia o BOZP či protipožiarnej ochrane. Celá táto dokumentácia musí byť v súlade s internými smernicami spoločnosti, ale aj so zákonnými rámcami.

2. Prihlasovanie na úradoch

Každý jeden zamestnanec musí byť tiež prihlásený v Sociálnej a zdravotnej poisťovni. Aj to je úloha špecialistu na mzdy a personalistiku (ľudovo povedané mzdára). S týmto procesom súvisia i oznámenia o vzniku, zániku či zmene platiteľa poistného. Mzdár potrebuje túto agendu aktualizovať, ak u zamestnancov došlo k zmene životnej situácie. Po zániku pracovného pomeru vzniká zasa odhlasovacia povinnosť.

3. Odvody, zložky mzdy a vyplácanie

Keď sa pozriete na zamestnaneckú výplatnú pásku, uvidíte tam rôzne zložky mzdy, zostatok dovolenky, výšku odvodov zo mzdy, príspevky, dane a podobne. Všetky tieto položky musia byť správne vyčíslené, v súlade s legislatívou a aktuálne k danému mesiacu. Každý zamestnanec totiž chce dostať mzdu v správnej výške a včas. Svoj „podiel“ chce aj štát – odvody a dane. Táto agenda je neoddeliteľnou súčasťou vedenia miezd a personalistiky.

4. Monitoring legislatívy 

Keď už sme pri tej legislatíve, na Slovensku sa pomerne často mení. Je teda potrebné sledovať zmeny a aktualizácie zákonov a vyhlášok. Za aktuálnosť a kompletnosť mzdovej a personálnej agendy je v konečnom dôsledku zodpovedný zamestnávateľ. Nakoľko pre neho však môže byť problematické sledovať zmeny, zvyčajne na to potrebuje špecialistu v tejto oblasti.

5. Operatíva

Agenda personálneho a mzdového špecialistu ani zďaleka nekončí vyplatením mzdy a prípravou dokumentácie. Podieľa sa tiež na organizácii práce, príprave smerníc, pracovného poriadku a implementácie spomínaných legislatívnych zmien do praxe spoločnosti. 

Mzdy a personalistika sú jednoducho mimoriadne dôležitou súčasťou pracovnoprávnej agendy. Je potrebné ich viesť načas, komplexne a v súlade so zákonom. Zanedbanie týchto povinností môže zamestnávateľovi priniesť nemalé problémy a zbytočné náklady. Uistite sa, že je u vás o túto oblasť postarané.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár